Library with lights

Trung tâm trả lời cho Genius

Anh có câu hỏi. Chúng ta có câu trả lời.

Về chúng ta

Hãy khám phá cho cộng đồng của anh một câu hỏi. Mọi khám phá đều bắt đầu với một câu hỏi đơn giản. Còn nhiều câu hỏi anh hỏi, anh càng gần hơn để làm một đam mê mới, sở thích, hay cộng đồng. Khi anh cần một câu trả lời nhanh, có rất nhiều nguồn lực trên mạng. Nhưng làm sao anh tìm được cái đúng? Ở CGAA, chúng tôi cung cấp một thư mục vô tận các câu trả lời ở đầu ngón tay của anh!

Chúng tôi đã quét Internet để trả lời tất cả các câu hỏi của anh. Cho dù chuyện kinh doanh, giải trí hay giải trí. Đội của chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ vì vậy khi anh cần một câu trả lời ngay bây giờ chúng tôi đã bảo vệ anh. Công cụ miễn phí của chúng tôi dành cho các chuyên gia, học sinh, và những suy nghĩ sáng tạo giống nhau. CGAA không chỉ xây dựng nền tảng của anh mà còn giúp khám phá những cộng đồng mới bằng cách tổ chức chúng thành những loại logic.

Q. CGAA là gì?

A. CGAA là một thư mục cộng đồng. Chúng tôi tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp trên internet. Hợp tác với người dùng của chúng tôi, chúng tôi nhận dạng những câu hỏi chưa được giải quyết.

Q. Chủ đề gì với CGAA?

A. Chủ đề của chúng tôi bao gồm cả cuộc sống, tài chính, công nghệ, thế giới, khoa học, xã hội, giải trí, tin tức, lương thực, kinh doanh, giáo dục, lương thực, và Crypto. Chúng ta liên tục mở rộng lựa chọn. Có ý tưởng gì về một loại không? Xin hãy liên lạc với chúng tôi.

Q. Ai đây?

A. CGAA là một công cụ miễn phí cho các nhà nghiên cứu, chuyên nghiệp, giáo viên, học sinh, và bất kỳ ai có câu hỏi.

Q. Tôi có thể quảng cáo cho CGAA không?

A. Chúng tôi chào mừng những người quảng cáo có thể thêm giá trị cho người dùng. Nếu cô muốn giới thiệu nhãn hiệu của cô trong một bài báo, hãy liên lạc với đội của chúng tôi với chúng tôi.