cgaa.org background image

Hur tar man bort styrning täcker chevy hhr?

Kategori: Hur

Författare: Lizzie Adams

Publicerad: 2020-08-09

Visningar: 496

Hur tar man bort styrning täcker chevy hhr?

Det finns några saker du behöver göra för att ta bort din styrning på din Chevy HHR. Först måste du koppla bort den negativa batterikabeln. För det andra måste du ta bort förarens sida airbag. För det tredje måste du ta bort ratten. För det fjärde måste du ta bort styrkolumnen täcker. Femte, du måste ta bort styrning knog. Sjätte, du måste ta bort tie rod änden. Sjunde, du måste ta bort den inre slipsen. Åttonde, du måste ta bort rack och pinion. Ninth, du måste ta bort kraftstyrningspumpen. Tenth, du måste ta bort styraxeln. Elfte måste du ta bort styrningen. Slutligen måste du ta bort omslaget.

Hur tar jag bort styrningen på min Chevy HHR?

Om du antar att du vill ha en steg-för-steg guide om hur man tar bort styrningen på en Chevy HHR: 1. Det första steget är att koppla bort batteriet. Detta kan göras genom att koppla bort den negativa kabeln från batteriet. 2. När batteriet kopplas bort måste du ta bort airbag. Detta görs genom att ta bort de två skruvarna som håller airbag på plats. När skruvarna tas bort kan airbag försiktigt kopplas från ratten. 3. Med airbag bort, kommer du att kunna se styrningen täcker. Det finns fyra skruvar som håller styrningen på plats. Ta bort dessa skruvar och lyft försiktigt omslaget av ratten. 4. Du kommer nu att kunna se ratten själv. Det finns två nötter som håller ratten på plats. Använd en skiftnyckel för att ta bort dessa nötter och försiktigt dra ratten av axeln. 5. Med ratten borttagen, kommer du att kunna se inre arbeten i styrkolumnen. Det finns några olika delar som kan tas bort vid denna tidpunkt, men i syfte att ta bort styrningen är den enda delen som måste tas bort den nedre halvan av styrkolumnen. Detta görs genom att ta bort de fyra skruvarna som håller den på plats. 6. Med den nedre halvan av styrkolumnen borttagen, kommer du att kunna se styrskåpet. Det finns två bultar som håller styrningen på plats. Använd en skiftnyckel för att ta bort dessa bultar och försiktigt dra styrningen av fästet. 7. Det sista steget är att ta bort styrningen från fordonet. Det finns fyra skruvar som håller omslaget på plats. Använd en skiftnyckel för att ta bort dessa skruvar och försiktigt lyfta omslaget av fordonet.

Vilka verktyg behöver jag ta bort styrningen på min Chevy HHR?

Om du vill ha ett detaljerat svar: De verktyg du behöver för att ta bort styrningen på din Chevy HHR är: en platt huvudskruvmejsel, en Phillips huvudskruvmejsel, en socket skiftnyckel med en 6-punkts socket och en 6-tums förlängning. Du behöver också en vanlig storlek ratchet, en 3/8-tums drivrutin, och en 3/8-tums driv 6-punktsuttag. Slutligen behöver du ett par nål näsplirar. Först, använd den vanliga storleken ratchet och 6-punktsuttaget för att ta bort de två bultarna som håller strömstyrningspumpen på plats. Dessa bultar ligger på passagerarsidan av motorn, nära toppen. När dessa bultar tas bort kan strömstyrningspumpfästet ställas åt sidan. Använd sedan 3/8-tums drivrutin och 6-punktsuttaget för att ta bort bulten som håller strömstyrningsreservoaren på plats. Denna bult ligger på förarens sida av motorn, nära toppen. När denna bult avlägsnas kan kraftstyrningsreservoaren avsättas. Använd nu 3/8-tums drivrutin och 6-punktsuttaget för att ta bort den nedre bulten som håller strömstyrningspumpen på plats. Denna bult ligger på passagerarsidan av motorn, nära botten. När denna bult avlägsnas kan kraftstyrningspumpen avsättas. Vid denna tidpunkt måste du använda Phillips huvudskruvmejsel för att ta bort de två Phillips huvudskruvarna som håller strömstyrningslinjerna på plats. Dessa skruvar ligger på förarens sida av motorn. När dessa skruvar tas bort kan strömstyrningslinjerna avsättas. Använd sedan socket wrench och 6-punktsuttaget för att ta bort de två bultarna som håller Alternator på plats. Dessa bultar ligger på förarens sida av motorn, nära toppen. När dessa bultar tas bort kan växlaren avsättas. Nu, använd socket wrench och 6-punkt socket för att ta bort bulten som håller strömstyrning pump pulley på plats. Denna bult ligger på förarens sida av motorn, nära botten. När denna bult avlägsnas kan strömstyrning pump pulley ställas åt sidan

Är det svårt att ta bort styrningen på min Chevy HHR?

Det kan säkert vara! Styrningen hålls på av tre bultar, två på toppen och en på botten. De översta bultarna är lätta att ta bort, men den nedre bulten kan vara en verklig smärta. För att ta bort styrskyddet måste du koppla bort batteriet, ta bort airbag och sedan äntligen ta bort styrskyddet. Hela processen kan ta uppåt en timme, så var beredd att spendera lite tid på detta projekt.

Varför behöver jag ta bort styrningen på min Chevy HHR?

För att ta bort styrningen på en Chevy HHR är det nödvändigt att först koppla bort den negativa batteriterminalen. Ta sedan bort förarens sidoluftväska modul genom att skruva Torx bultar som håller den på plats. Var noga med att koppla bort luftväskan elektrisk kontakt innan du tar bort modulen. Med den borttagna luftväskan modulen kan styrningen nu vara avstängd. Det finns fyra klipp som håller omslaget på plats, så var noga med att inte bryta dem medan du tar bort omslaget. Anledningen till att det är nödvändigt att ta bort styrningen på en Chevy HHR är att det finns ett problem med styrsystemet. Det finns en chans att strömstyrningspumpen kan misslyckas, vilket skulle leda till att styrningen blir mycket svår. Genom att ta bort styrningen blir det lättare att inspektera styrsystemet och se om det finns några tecken på misslyckande.

Vad är stegen för att ta bort styrningen på min Chevy HHR?

1. För att ta bort styrningen på din Chevy HHR, koppla först batteriet. Sedan, med hjälp av en skiftnyckel eller uttag, ta bort bultarna som håller styrningen på plats. Var noga med att hålla på omslaget när du tar bort det, eftersom det kan vara tungt. När omslaget är av, kommer du att kunna komma åt ratten och andra komponenter i styrsystemet. 2. Om du har problem med att ta bort bultarna kan du behöva använda en strömborr. Var noga med att inte skada ratten eller andra delar av bilen medan du gör det. 3. När omslaget är av, ta en titt på ratten och andra komponenter. Du kan behöva rengöra dem innan du monterar omslaget. 4. För att sätta omslaget tillbaka på, vända helt enkelt de steg du tog för att ta bort det. Se till att bultarna skärps säkert, sedan återanslut batteriet.

Vad kan hända om jag inte tar bort styrningen på min Chevy HHR?

Om du inte tar bort styrningen på din Chevy HHR, några saker kan hända. Det första är att du kan hamna med ett platt däck. Det andra är att din styrning kan misslyckas. Slutligen kan din bil bli svår att vända. Alla dessa problem kan undvikas genom att helt enkelt ta sig tid att ta bort styrningen.

Hur ofta ska jag ta bort styrningen på min Chevy HHR?

I de flesta fall bör du ta bort styrningen på din Chevy HHR en gång i månaden för att hålla styrmekanismen ren och fri från skräp. Dessutom är det viktigt att kontrollera styrningen regelbundet för sprickor eller skador, och att ersätta den vid behov.

Vilka är konsekvenserna av att inte ta bort styrningen på min Chevy HHR?

Om du inte tar bort styrningen på din Chevy HHR, konsekvenserna kan vara ganska allvarliga. För en skyddar styrningen kolumnen från damm och skräp, så om den inte tas bort kan styrkolumnen bli igensatt och orsaka styrningsproblem. Dessutom skyddar locket också airbag-sensorn, så om den inte tas bort kan airbag-sensorn inte fungera ordentligt vid en olycka. Slutligen hjälper locket också att hålla ratten från att bli överhettad, så om det inte tas bort kan ratten bli ganska varmt, vilket gör det svårt att hantera.

Vad är några tips för att ta bort styrningen på min Chevy HHR?

Det finns några tips som kan göra att ta bort styrningen på din Chevy HHR lättare. Först är det viktigt att koppla bort batteriet innan du börjar. Detta förhindrar eventuella elektriska problem medan du arbetar. Därefter måste du ta bort bultarna som håller styrningen på plats. Var noga med att ha ett bra grepp på omslaget så det inte faller och bryter. Slutligen, när bultarna tas bort, ska styrningen av täcket komma lätt. Om det inte gör det, kan du behöva försiktigt pry det med en flathead skruvmejsel. Var noga med att inte skada omslaget eller de underliggande komponenterna.

Video Förklaringar

Relaterade Frågor

Vilket verktyg behöver jag ta ett ratt av?

Ett styrhjul lås plattan borttagning verktyg.

Hur svårt är det att ta bort ett ratt?

De flesta styrhjul är utformade för att tas bort med en enkel uppsättning verktyg som en skruvmejsel eller en skiftnyckel. I vissa fall kan dock centrum lug nötter bero på specifika mönster som kan göra det svårt att ta bort det med gemensamma verktyg. Detta är vanligtvis fallet för äldre modeller som byggdes med antingen unika eller avvecklade material. Och i vissa fall kan lugnötsmönstret ändras helt eftermarknadsbyten. Av dessa skäl är det viktigt att ha en speciell uppsättning verktyg gjorda speciellt för att ta bort ratt.

Hur tar du bort styrhornskyddet?

På vissa fordon är styrhornskyddet fäst av några skruvar. Ta bort dessa skruvar och omslaget kommer av.

Hur tar du bort ett ratt utan en rattdragare?

Du måste ta bort skruvar som håller ratten på plats.

Vilka verktyg behöver du ta bort ett ratt?

Ett styrhjul lås plattan borttagning verktyg.

Är det svårt att ta bort ett ratt?

I de flesta fall bör det vara lätt att ta bort ett ratt. Men i vissa fall kan mönstret av den centrala lugnöten vara annorlunda, så du behöver en speciell uppsättning verktyg.

Kan Jag tar bort mitt ratt utan en puller?

Om ratten är fäst med skruvar kan du kanske ta bort den utan en puller. Om ratten är fäst med bultar, kan en puller vara nödvändig. Referera till ditt fordons ägarens handbok för instruktioner om hur du tar bort ratten.

Vilket verktyg behöver jag ta ett ratt av?

Ett styrhjulborttagningsverktyg.

Hur svårt är det att ta bort ett ratt?

Vissa kan ha svårt att ta bort ett ratt, men de flesta kan göra det med gemensamma verktyg.

Hur mycket kostar det att ta bort ett ratt?

Styrhjulsavlägsnande kostnader varierar beroende på märke och modell av din bil, men du kan förvänta dig att betala mellan $ 50 och $ 200 på de flesta butiker.

Hur lång tid tar det att ändra ett ratt?

Detta är en fråga som du sannolikt kommer att ställas när du söker efter en ny uppsättning hjul. Svaret: Vanligtvis tar det cirka två timmar att byta ratt på ett typiskt fordon.

Vad kan jag använda om jag inte har en rattdragare?

Du kan prova att använda en rockhängare eller ett par pliers för att försöka wiggle ratten av.

Kan du ta bort ratten?

Det beror på tillverkning och modell av ditt fordon. Om du inte kan ta bort ratten, kan det vara nödvändigt att ringa en dragbil eller ha en professionell ta bort den för dig.

Är en rattavtagbar ratt?

Fasta styrhjul är inte avtagbara, men flyttbara ratten blir vanligare.

Kan jag ändra ratten i min bil?

Ja, du kan ersätta ratten i din bil. Var dock noga med att konsultera en mekaniker och/eller bilhandlare först för att säkerställa att ersättningen är rätt storlek och passform för din bil.

Är det svårt att ändra ett ratt?

I de flesta fall är det inte för svårt att ersätta ett ratt. Men i vissa fall kan mönstret i mitten lugnöt vara annorlunda, så du kan behöva använda en speciell uppsättning verktyg.

Hur länge tar en rattbyte?

I genomsnitt tar en rattbyte cirka två timmar.

Hur mycket kostar det att ändra ratten?

Byte av ratt kan kosta någonstans mellan $ 70 och $ 75 arbete, beroende på fordonets tillverkning och modell.

Hur lång tid tar det att ändra styrning?

Den genomsnittliga tiden det tar en mekaniker att byta över en styrpump är tre timmar.

Hur tar du bort styrhornskyddet?

Det finns inget slutgiltigt svar på denna fråga eftersom det varierar beroende på bilens tillverkare och modell. Men de flesta bilar som har ett ratt täckt av ett horn pad kan avlägsnas genom att helt enkelt ta bort skruvar som håller omslaget på plats.

Hur tar du bort ett ratt utan en rattdragare?

Det finns några olika sätt att ta bort ett ratt utan en rattdragare. Ett sätt är att använda en borr. Kör borren i mitten av ratten, nära hornknappen och vrid borren bit runt tills den drar ratten av. Ett annat sätt är att använda en kil. Placera kilen på kanten av ratten, placera din arm över toppen av kilen och lyft.

Vilka verktyg behöver du ta bort ett ratt?

Ett styrhjul lås plattan borttagning verktyg.

Kan Jag tar bort mitt ratt utan en puller?

Det finns ingen standard "väg att ta bort ett ratt" eftersom metoderna och verktygen varierar beroende på bilens tillverkare och modell. I allmänhet måste du använda en puller eller spanner för att släppa klämman som håller ratten på plats.

Vilket verktyg behöver jag ta ett ratt av?

Ett styrhjul lås plattan borttagning verktyg.

Hur tar du ratt av ratten?

Fäst två fingrar av en hand runt framsidan av ratten. Placera den andra handen ovanpå fingret till vänster, med tummen pekar ner. Twist vänster till höger och dra tills ratten dyker av (Figur A).

Hur svårt är det att ta bort ett ratt?

För det mesta är det inte för svårt att ta bort ett ratt. De flesta förare kan göra det med gemensamma verktyg. Men om mitten lurar på ratten är annorlunda än resten, kommer du sannolikt att behöva en speciell borttagning.

Vad kan jag använda om jag inte har en rattdragare?

Om du inte har en rattdragare, försök att använda dina fötter för att driva instrumentbrädan bort från dig. Sedan nå bakom och ta på hjulet.

Vad kan jag använda i stället för en rattdragare?

Du kan använda ett par pliers för att svänga av ratten.

Källförteckning