Library with lights

Hur många nickels är i 17 dollar?

Kategori: Hur

Författare: Harriet Duncan

Publicerad: 2021-12-04

Visningar: 435

YouTube svar

Hur många nickels är i 17 dollar?

Det finns totalt 85 nicklar i 17 dollar. Detta kan räknas ut några olika sätt. Ett sätt att göra detta är att multiplicera 5, antalet cent i en nickel, med 17, antalet dollar. Ett annat sätt att göra detta är att titta på en nickel och se att det finns 5 cent i det, och sedan erkänna att det finns 17 dollar, vilket är mycket mer än 5. Därför måste det finnas mycket mer nickels i 17 dollar än bara 5. Det finns faktiskt totalt 85 nicklar.

Hur många dollar finns på 17 nicklar?

Om du har 17 nicklar har du 85 cent. Det finns 100 cent i en dollar, så du skulle behöva ytterligare 2 nicklar, eller 10 cent, för att ha en dollar.

Hur många dollar finns i en nickel?

En nickel består av fem cent, och varje cent är lika med en hundradels dollar, så det finns femhundratals dollar, eller en halv cent, i en nickel.

Vad är 17 dollar i nickels?

Det finns några olika sätt att svara på denna fråga. Det första sättet är att helt enkelt säga att det finns 340 nicklar på 17 dollar. Ett annat sätt att svara på denna fråga är att bryta ner valörerna på 17 dollar. I det här fallet finns det två sätt att göra det. Det första sättet är att säga att det finns 16 dollar och 2 kvartal, eller 4 kvartal, i 17 dollar. Detta kan också skrivas som 4 kvartal och 1 dollar. Det andra sättet att bryta ner valörerna på 17 dollar är att säga att det finns 1 dollar och 7 dimes, eller 8 dimes, i 17 dollar. Detta kan också skrivas som 8 dimes och 9 nickels, eller 72 nickels.

Vad är en dollar i nickels?

En dollar i nickels är 20 nickels. Detta beror på att det finns 5 nicklar i en dollar och en dollar motsvarar 20 nicklar. När folk frågar efter en dollar i nickels, de brukar be om en hel del nickels, eftersom de flesta objekt inte är prissatta i steg av en nickel. Så om någon skulle be om en dollar i nicklar, skulle de förmodligen vilja ha 20 nicklar i gengäld.

Vad är värdet av 17 nicklar?

Värdet på 17 nicklar är åttiofem cent. Detta beror på att varje nickel är värd fem cent. När du har 17 av dem motsvarar det 85 cent.

Vad är värdet av en nickel?

En nickel är ett femcentsmynt präglat av United States Mint. Nickels består av en legering på 75% koppar och 25% nickel. Myntets diameter är 0,835 tum (21,21 mm) och tjockleken är 0,077 tum (1,95 mm). Vikten av en nickel är 5,00 gram (0,176 ounces). Nickel är USA: s femte mynt, efter hälften, en-cent, tre-cent och fem-cent mynt. Värdet av en nickel är fem cent. Med andra ord, om du har en nickel, kan du handla den i fem pennies. Värdet på en nickel har varit relativt stabil över tiden. Inflationen har orsakat andra mynts värde att minska, men nickelns värde har hållit stadigt. Värdet på en nickel är också viktigt när det gäller köpkraften. En nickel kan köpa en liten mängd varor eller tjänster. Till exempel kan en nickel köpa en gumball från en automat. I vissa fall kan en nickel vara värd mer än sitt monetära värde. Till exempel kan en nickel som finns i en fontän vara värd mer för Finder än fem cent. Värdet av en nickel kan också vara sentimentalt. En person kan hålla en nickel som gavs till dem av en älskad. Nickelns värde ligger inte i dess monetära värde, utan i den mening den innehar för individen. Sammanfattningsvis är värdet av en nickel fem cent. Men värdet av en nickel kan vara mer än sitt monetära värde. En nickel kan ha sentimentalt värde eller köpkraft. Oavsett om värdet av en nickel är monetär, sentimental eller köpkraft, är värdet av en nickel viktigt.

Hur mycket är 17 dollar i nicklar?

Det finns några olika sätt att räkna ut hur många nickels är i 17 dollar. Det första sättet är att använda enkel multiplikation. 17 dollar är samma som 1700 cent. Det finns 100 cent i en dollar, så 1700 dividerat med 100 lika med 17. Det betyder att det finns 17 gånger så många nicklar på 17 dollar som det finns i en dollar. Så, om det finns 5 nicklar i en dollar, finns det 5 gånger 17 eller 85, nicklar i 17 dollar. Ett annat sätt att räkna ut detta är genom att använda division. Kom ihåg att det finns 100 cent i en dollar. Om du delar 17 dollar med 100, kommer du att få tillbaka 17 cent. Men vi vill veta hur många nicklar som finns på 17 dollar, inte hur många cent. Så vi måste dela 17 cent med 5, eftersom det finns 5 cent i en nickel. Det ger oss 3,4 nicklar. Vi kan runda upp till 4 nicklar, eftersom 3.4 är närmare 4 än det är till 3. Det betyder att det finns 4 nicklar i 17 dollar. Det sista sättet att räkna ut detta är genom att använda en proportion. Vi vet att det finns 5 nicklar i en dollar, och vi vill veta hur många nicklar som finns i 17 dollar. Så vi kan ställa in en proportion så här: 5/1 = x/17. Denna andel säger att antalet nickels (5) är till antalet dollar (1) eftersom antalet nicklar i 17 dollar (x) är till antalet dollar (17). Med andra ord säger vi att förhållandet mellan nicklar och dollar är detsamma i båda fallen. För att lösa denna andel kan vi korsa multiplicera. Det ger oss 5x = 17. Vi delar båda sidorna med 5 för att få x själv, och vi upptäcker att x = 3.4 Återigen kan vi runda detta upp till 4 nicklar. Det finns 4 nicklar i 17 dollar.

Hur mycket är en dollar i nickels?

En dollar i nickels motsvarar 20 nickels. Detta innebär att om du hade en dollar och bytte den för nickels, skulle du ha 20 nickels totalt. Medan 20 nicklar kanske inte verkar vara mycket, är det faktiskt en anständig summa pengar. Du kan använda de 20 nicklarna för att köpa ett litet mellanmål eller en godisbar från en automat, till exempel. Om du skulle spara upp din en dollar i nicklar, kan du så småningom byta ut den för en större summa pengar. Till exempel kan du byta 100 en dollar i nickels för en fem dollarräkning. Detta skulle ge dig mycket mer köpkraft och kan vara till hjälp om du försökte spara upp för något specifikt. Hur mycket är en dollar i nickels verkligen värt? Det beror på hur du väljer att använda den. Om du spenderar det direkt, kanske du inte får mycket i gengäld. Men om du sparar upp det, kan du så småningom byta det för en större summa pengar. Hursomhelst är 20 nickels en rättvis förändring att ha till hands.

Video svar

Relaterade frågor

Vad är 20 nickels i dollar?

Om du har 20 nicklar och vill ta reda på hur många dollar de är värda, skulle du dela 20 med 100 för att få 2.00.

Hur mycket är en 1 nickel?

En nickel kan skrivas som 1 ¢ eller $ 0,01.

Hur mycket är $2 av nickels?

En $2 rull av nickels skulle ha 20 nickels.

Hur många 5 cent gör en dollar?

Tjugo nickels gör en dollar.

Hur många dollar är 20 nickels?

20 nickels motsvarar $2.

Hur många nickels gör 2 dollar?

20 nickels gör en $2.

Hur många nickels behöver du göra 5?

För att göra $ 5 måste du ha fem nicklar.

Hur mycket cent är en nickel?

En nickel är värd fem cent.

Hur många pennies är i en nickel?

Det finns tjugo pennies i en nickel.

Hur mycket är en nickel i Pence?

En nickel är värd 0,05 kanadensiska dollar, som kan skrivas i dollar som $ 0,10.

Hur mycket är en 1 nickel?

En nickel är värd fem cent.

Hur många nickels är 2 dollar?

Det finns 20 nicklar i en dollar.

Hur många pennies är i en nickel?

Det finns 20 pennies i en nickel.

Vad är 5 dollar i nickels?

100 nicklar

Vad är värdet av 1 nickel?

1 nickel är värt 5 cent.

Hur mycket cent är en nickel?

En nickel är fem cent.

Hur många nickels är i en dollar?

20 20 20 20 20 20 20

Hur många mynt är 2 dollar?

2 dollar är lika med 200 pennies.

Hur många dimes är 5 dollar?

Det finns 20 dimes i $ 5.00.

Hur många kvartal är i 2 dollar?

Det finns tjugo kvartal i en dollar.

Är en nickel en penny?

Nej, en nickel är inte ett öre.

Hur mycket är $ 5 i nickels?

$ 5 i nickels är 200 nickels.

Gör 5 nickels en dollar?

Nej, 20 nickels gör en dollar.

Vad är 20 nickels i dollar?

20 nickels är lika med $2.

Hur många Nickles är 2 dollar?

2 dollar rullar skulle ha 20 nickels inuti.

Vilka pengar är 5 cent?

En nickel är ett femcentsmynt som är tillverkat av koppar och nickel.

Hur många 5 cent gör en dollar?

Tjugo nickels gör en dollar.

Hur många dollar är 20 nickels?

20 nickels är lika med $2.

Hur många nickels gör 2 dollar?

Det finns 20 nickels i en $2 roll.

Hur många nickels behöver du göra 5?

För att göra $ 5 måste du ha 50 nicklar.

Hur många mynt är 2 dollar?

2 dollar är lika med 200 pennies.

Hur många dimes är 5 dollar?

Det finns 25 dimes i 5 dollar.

Hur mycket är värt 2 nickels?

2 nicklar är värda 50 cent.

Vilka mynt är 5 cent?

Nickel är USA:s femcentiga mynt.

Hur mycket är 5 cent?

5 cent är värt $ 0,05.

Är 5 cent en dime?

5 cent är inte en dime. En dime är 10 cent.

Hur många nickels gör $2?

Det finns 20 nickels i en $2 roll.

Vad är 20 nickels i dollar?

20 nickels skulle vara lika med 2 dollar i dollar.

Hur många är nickels värda?

För att svara på denna fråga måste du veta metallens vikt i gram och dess värde per gram. Metallens vikt i gram är 5 × 1,25 × 3,75 = 16,7 gram. Därför väger varje nickel 0,1667 gram och har ett smältvärde på $ 0,001667 per gram.

Hur många nickels kan göra $ 1?

20 nickels kan göra $ 1.

Hur många kvartal utgör $2?

Det finns tjugo kvartal i $2.

Hur många 5 cent gör en dollar?

Tjugo nickels gör en dollar.

Hur många dollar är 20 nickels?

20 nickels skulle motsvara 2 dollar.

Hur många nickels gör 2 dollar?

20 nickels gör en dollar.

Hur många dimes och nickels gör en dollar?

Det finns 20 dimes och 50 nickels i en dollar.

Är en nickel 5 cent?

Ja, nickeln är USA:s femcentiga mynt.

Hur mycket är 40 nickels värt?

40 nickels skulle vara värda $ 0,80 i kontanter.

Hur många nickels är 2 dollar?

Det finns 40 nicklar i två dollar.

Hur många kvartal är $2?

Det finns 24 kvartal i $2.

Hur mycket mynt behöver du göra $2?

En $2 mynt kräver 20 mynt eller pennies.

Hur många kvartal gör $1?

4 kvartal gör 1 dollar.

Använda resurser