Library with lights

Hur många nickels är i $ 17?

Kategori: Hur

Författare: Bernard Bradley

Publicerad: 2021-11-10

Visningar: 205

YouTube svar

Hur många nickels är i $ 17?

Det finns 340 nicklar i $ 17. Detta kan bestämmas genom att först ta reda på hur många cent det finns i $ 17, vilket är 1 700. Det finns 100 cent i en dollar, så dela 1,700 med 100 för att få 17. Det finns 5 cent i en nickel, så multiplicera 17 med 5 för att få 85. Därför finns det 340 nicklar i $ 17.

Hur många nickels är i $ 1,70?

En nickel är värd fem cent. Därför finns det 34 nicklar i $ 1,70.

Hur många nickels är i $ 17.00?

Det finns 350 nicklar i $ 17.00.

Hur många nickels är i $ 0,170?

Det finns sjutton nicklar i $ 0,170 Detta kan bestämmas genom att först ta reda på hur många cent det finns i $ 0,170, och sedan dela det numret med 5, eftersom det finns 5 cent i en nickel. För att hitta antalet cent i $ 0,170, multiplicera helt enkelt $ 0,170 med 100. Detta ger 17 cent. Sedan dela 17 med 5 för att få 3,4 Eftersom det inte finns en 3,4 nickel, betyder det att det finns 3 fulla nicklar, plus 2 cent. 2 cent är lika med 1/5 av en nickel, eller 1/5 av 5 cent. Därför finns det 3 fulla nicklar, plus 1/5 av en nickel, vilket är totalt 17 nicklar i $ 0,170.

Hur många nickels är i $ 1.700?

Det finns 1 700 nicklar i $ 1.700 Med andra ord, om du hade 1 700 nicklar, skulle de lägga till upp till $ 1.700.

Hur många nickels är i $ 17.000?

Det finns totalt 340 nicklar i $ 17.000 Detta beräknas genom att multiplicera 17 med 100 för att få antalet dollar och sedan dela det med 5 för att få antalet nicklar.

Hur många nickels är i $ 0,1700?

Om du antar att du hänvisar till USA: s valuta, finns det sjutton nicklar i $ 0.1700 Detta beror på att det finns 100 cent i en dollar, och sjutton av dessa cent består av nickelmynt. Det finns 20 nickels i en dollar, så för att få antalet nicklar i $ 0,1700, skulle du dela 17 med 5. Det resulterande värdet skulle vara 3,4, men eftersom du inte kan ha en bråkdel av en nickel, skulle svaret vara 3 nicklar, med de återstående 0,4 cent som består av andra mynt.

Hur många nickels är i $ 1.7000?

Om vi antar att varje nickel är värd 5 cent, kan vi säga att det finns 20 nicklar på $ 1.7000 Vi kan bestämma detta genom att helt enkelt dela 17 med 5, vilket motsvarar 3 med en återstod av 2. Därför finns det 3 nicklar med ett värde på 15 cent och 2 nicklar med ett värde på 10 cent för totalt 20 nicklar.

Hur många nickels är i $ 17.0000?

Det finns 1 700 nicklar i $ 17.0000 Detta kan beräknas genom att ta reda på hur många nickels det finns i varje dollar och sedan multiplicera det numret med 17. Det finns 100 nicklar i varje dollar, så det finns 1 700 nicklar i $ 17.000000.

Video svar

Relaterade frågor

Hur mycket är $ 1 i nickels?

Från de fyra kvartalen, 1/4 = $ 1,25 Från de två nicklarna, 1 nickel + .25 = $ 1,50 Så från 7 mynt (kvarter, nickels, dimes och dollar) du skulle få $ 1.

Hur många 5 cent gör en dollar?

Tjugo nickels gör en dollar.

Hur många dollar gör 20 nickels?

20 nickels gör upp $2.

Hur många nickels är 2 dollar?

2 dollar = 200 cent därför finns det x = 40 nickel

Vad är 5 dollar i nickels?

100 nicklar i $ 5

Hur mycket cent är en nickel?

En nickel är värd fem cent.

Gör 50 cent en dollar?

Nej, 50 cent gör en halv dollar.

Vilka 5 mynt gör en dollar?

2 kvartal + 5 dimes = 1 dollar.

Hur många cent gör en $ 1?

Det finns tjugo cent i en dollar.

Hur mycket är 5 cent lika med?

5 cent är lika med två tusen hundra och sjuttio åtta kvadratmeter i markmätning.

Vad gör 5 pennies?

5 pennies motsvarar 1 nickel.

Hur många nickels är 2 dollar?

2 dollar = 200 cent Det finns 40 nicklar i 2 dollar.

Hur många 5 cent gör en dollar?

20 nickels gör en dollar.

Vad är 20 nickels i dollar?

20 nickels är värda $2,00 i dollar.

Hur många nickels är i en dollar?

Hur många kvartal är i en dollar? 4.

Hur många mynt är 2 dollar?

2 dollar består av 200 pennies.

Hur många dimes är 5 dollar?

5 dollar har 20 dimes i den.

Hur många kvartal är i 2 dollar?

Det finns åtta kvartal i två dollar.

Vilka 5 mynt gör en dollar?

2 kvartal, 5 dimes, 2 nickels och 1 penny.

Hur många cent gör en $ 1?

Det finns 20 cent i en $ 1.

Hur mycket är 5 cent lika med?

5 cent är lika med 2178 Square Feet.

Vad gör 5 pennies?

5 pennies gör en nickel.

Hur många dollar är 20 nickels?

20 nickels = $2.

Hur många nickels gör 2 dollar?

2 nickels gör en dollar.

Hur många dimes och nickels gör en dollar?

En dollar är värd 100 cent och varje dollarräkning är samma värde som 100 öre mynt. Varje dime är värt 10 cent så tio dimes gör en dollar eftersom 10 x 10 = 100 cent. Varje nickel är värt 5 cent så tjugo nicklar gör en dollar eftersom 20 x 5 = 100 cent.

Hur många kvartal är $2?

Det finns tjugo kvartal i $2.

Hur mycket är en Nicel?

En nickel är värd ca 0,10 amerikanska dollar.

Vad är 5 dollar i nickels?

100 nicklar

Vad är 20 nickels i dollar?

20 nickels skulle vara lika med $2,00 i amerikanska dollar.

Hur mycket är en 1 nickel?

Ett ennickelmynt är värt fem cent.

Är nickel 5 eller 10 cent?

Nickel är 5 cent.

Hur mycket är nickel värt idag?

Från och med den 08 september 2017 var nickel värd 0,079 dollar per pund.

Är en nickel värd 5 cent?

Ja, en nickel är värd fem cent. På grund av marknadsfluktuationer och pågående krig i Ukraina är vissa nicklar nu värda mer i smält metall än deras ansiktsvärde.

Hur mycket är $ 5 i nickels?

$5 i nickels är 500.

Gör 5 nickels en dollar?

20 nickels gör en dollar.

Använda resurser