cgaa.org background image

Hur man installerar netopia 2247 nwg som en server?

Kategori: Hur

Författare: Mattie Rodriguez

Publicerad: 2020-04-25

Visningar: 981

Hur man installerar netopia 2247 nwg som en server?

Om du vill ha en handledning om hur du ställer in Netopia 2247-NWG som server: 1) Kontrollera att 2247-NWG är ordentligt drivs på och ansluten till modemet. 2247-NWG kommer att ha alla lampor tänds när den först drivs på. Om strömljuset inte tänds, kontrollera strömsladden för att se till att den är ansluten på rätt sätt och att utloppet den är ansluten till tar emot ström. Om lamporna är avstängda och 2247-NWG inte får ström, kan det finnas ett problem med strömkabeln eller utloppet och du måste kontrollera med en kvalificerad elektriker. Om 2247-NWG är ordentligt påslagen, kommer strömljuset att tändas och alla andra lampor kommer att vara avstängda. 2) Därefter ansluter du en Ethernet-kabel från modemet till WAN (Internet)-porten på baksidan av 2247-NWG. 3) När 2247-NWG är ordentligt ansluten till modemet och drivs på, börjar lamporna på framsidan av enheten att lysa upp. Kraften, megahertz och länklampor bör alla tändas. Aktivitetsljuset kommer att blinka. Nästa steg är att konfigurera 2247-NWG. För att göra detta måste du komma åt enhetens webbaserade förvaltningsgränssnitt. För att göra detta, från en dator som är ansluten till 2247-NWG, starta en webbläsare och ange IP-adressen till 2247-NWG i adressfältet. Standard IP-adressen för 2247-NWG är 192.168.1.1 När du anger IP-adressen, slå in och du bör se inloggningssidan för 2247-NWG. 5) Standardanvändarnamnet för 2247-NWG är admin och standardlösenordet är lösenord. När du anger användarnamn och lösenord, slå in eller klicka på inloggningsknappen och du bör tas till huvudsidan av det webbaserade förvaltningsgränssnittet. Det första du vill göra är att ändra lösenordet för 2247-NWG. För att göra detta klickar du på fliken System högst upp på sidan och klickar sedan på länken Ändra lösenord i den vänstra menyn. På sidan Ändra lösenord, ange det aktuella lösenordet i det gamla

Hur konfigurerar jag Netopia 2247-NWG-router som server?

Konfigurera Netopia 2247-NWG router som en server är en enkel process som kan slutföras på bara några minuter. Denna guide kommer att beskriva de steg som krävs för att konfigurera routern som en server. Anslut först Netopia 2247-NWG-router till datorn som kommer att fungera som server. Därefter öppna en webbläsare och ange routerns IP-adress i adressfältet. Detta kan hittas på botten av routern. När routerns sida har laddats, klicka på fliken Inställning. Härifrån klickar du på NAT/QoS-länken. På sidan NAT/QoS klickar du på knappen Lägg till en ny NAT-regel. I "Regeltyp" rullgardinsmenyn väljer du alternativet Server. I protokollets rullgardinsmeny väljer du protokollet som kommer att användas av servern (TCP, UDP eller båda). I fältet "Extern Port" anger du den externa porten som kommer att användas av servern. I fältet "Intern IP-adress" anger du serverns interna IP-adress. I fältet "Intern hamn", ange den interna porten som kommer att användas av servern. Klicka på knappen Apply för att spara den nya NAT-regeln. Routern är nu konfigurerad som en server och är redo att användas.

Vilka är de nödvändiga stegen att vidta för att ställa in routern som en server?

Det finns några olika sätt att du kan gå om att ställa in din router som en server. Det första du behöver göra är att se till att din router är korrekt konfigurerad. Detta innebär att du måste ha rätt portar öppna och vidarebefordrade till din router. Du måste också se till att din router har en statisk IP-adress. När du har din router korrekt konfigurerad, är nästa sak du behöver göra att installera programvaran som du kommer att använda för att köra din server. Detta kan vara allt från en enkel webbserver till en mer komplex applikationsserver. När du har din programvara installerad måste du konfigurera den för att arbeta med routern. Detta innebär vanligtvis att ställa in port vidarebefordran igen. När din programvara är installerad och konfigurerad, är det sista du behöver göra att testa den för att se till att allt fungerar korrekt. Du kan göra detta genom att försöka komma åt din server från en webbläsare eller från en annan dator på ditt nätverk. Om allt fungerar korrekt bör du kunna komma åt din server och använda den precis som du skulle någon annan server.

Vad är processen för att ansluta routern till internet?

För att ansluta en router till internet finns det några saker som måste göras. Först måste routern vara ansluten till modemet. Modemet är vad som tillåter routern att ansluta till internet. När routern är ansluten till modemet är nästa steg att konfigurera routern. Detta kan göras genom routerns webbaserade gränssnitt. Det sista steget är att ansluta enheterna som kommer att använda internet till routern. Detta kan göras genom antingen en trådbunden eller trådlös anslutning.

Hur ställer jag in port vidare på routern?

För det första, identifiera routern du vill använda för port vidarebefordran. Hitta märke och modellnummer, som vanligtvis skrivs ut på routern, och sedan söka online för instruktioner som är specifika för den routern. När du har hittat routerspecifika instruktioner, följ dem för att ställa in port vidarebefordran. De specifika stegen varierar beroende på routern, men de kommer i allmänhet att involvera att komma åt routerns konfigurationsgränssnitt genom en webbläsare och sedan hitta portens vidarebefordran inställningar. I portöverföringsinställningarna måste du ange porten eller portarna som du vill vidarebefordra, liksom IP-adressen för enheten som kommer att få den vidarebefordrade trafiken. När du har sparat portens vidarebefordran inställningar, kommer trafik som skickas till de angivna hamnarna att dirigeras till den angivna IP-adressen. Om du har problem med att ställa in port vidarebefordran på din router, är det ofta bra att kontakta routerns tillverkare eller teknisk support hotline för hjälp.

Vad är IP-adressen till routern?

En Internet Protocol-adress (IP-adress) är en numerisk etikett tilldelad varje enhet (t.ex. dator, skrivare) som deltar i ett datornätverk som använder Internetprotokollet för kommunikation. En IP-adress tjänar två huvudfunktioner: värd- eller nätverksgränssnittsidentifiering och platsadressering. IP-adresser skrivs och visas i mänskliga läsbara noteringar, såsom 172.16.254.1 i IPv4, och 2001:db8:0:1234:0:567:8:1 i IPv6. Dessutom, till förmån för människor och nätverksadministration, kan IP-adresser också tilldelas värdnamn, som är lättare att komma ihåg. Routern är en enhet som ansluter två eller flera datornätverk. En router är vanligtvis ansluten till minst två nätverk, vanligen två LAN eller WAN, eller en LAN och dess ISP nätverk. En router ingår ofta som en del av en nätverksbrytare. De flesta routrar har en enda WAN-port och fyra LAN-portar. En router används för att dirigera paket mellan nätverk. En router använder rubriker och vidarebefordranstabeller för att bestämma den bästa vägen för vidarebefordran av paketen. Routerns IP-adress är den adress som tilldelas routern av ISP. Routerns IP-adress tilldelas vanligtvis till WAN-porten. LAN-portarna i routern tilldelas vanligen 192.168.1.1, men detta kan ändras.

Hur ändrar jag lösenordet för routern?

För att ändra lösenordet för din router måste du först hitta routerns administrationssida. Detta kan vanligtvis göras genom att skriva routerns IP-adress i webbläsarens adressfält. När du har nått routerns administrationssida, leta efter ett avsnitt märkt lösenord eller säkerhet. Inom detta avsnitt bör du kunna ändra lösenordet för din router. Om du är osäker på hur du ändrar lösenordet, konsultera routerns dokumentation för ytterligare hjälp.

Hur får jag tillgång till routerns webbgränssnitt?

De flesta routrar har ett webbgränssnitt som kan nås genom att öppna en webbläsare och ange routerns IP-adress i adressfältet. Standard IP-adressen för de flesta routrar är 192.168.1.1 När du har angett routerns IP-adress kommer du att uppmanas till ett användarnamn och lösenord. Användarnamnet och lösenordet skrivs vanligtvis på en klistermärke på botten av routern. Om du inte kan hitta klistermärket kan du vanligtvis hitta standardanvändarnamnet och lösenordet i routerns dokumentation. När du har loggat in kan du ändra routerns inställningar. Var försiktig när du ändrar inställningarna, eftersom felaktiga inställningar kan hindra routern från att fungera ordentligt.

Vad är standard användarnamn och lösenord för routern?

Det finns inget one-size-fits-all svar på denna fråga, eftersom standard användarnamn och lösenord för en router kan variera beroende på tillverkaren och modellen av routern. Det finns dock några allmänna tips som kan följas för att försöka hitta standard användarnamn och lösenord för en router. Ett tillvägagångssätt är att kontrollera routerns dokumentation. Dokumentationen bör lista standard användarnamn och lösenord för routern. Om dokumentationen inte är lätt tillgänglig kan det vara möjligt att hitta den online genom att söka efter routerns märke och modell. Ett annat tillvägagångssätt är att prova några vanliga standardanvändarnamn och lösenordskombinationer. Till exempel använder många routrar användarnamnet admin och lösenordet lösenord som standard. Andra vanliga användarnamn och lösenordskombinationer inkluderar admin/admin och root/password. Det är också värt att prova kombinationer som är specifika för tillverkaren och modellen av routern. Till exempel admin/D-Link eller root/Netgear. Om allt annat misslyckas kan det vara nödvändigt att återställa routern till sina fabriksstandardinställningar. Detta kan vanligtvis göras genom att trycka och hålla en liten återställningsknapp på routern i några sekunder. När routern har återställts ska standardanvändarnamnet och lösenordet återställas.

Hur uppdaterar jag firmware på routern?

Det rekommenderas att du uppdaterar firmware på din router när nya versioner blir tillgängliga. Firmware är den programvara som styr routern och dess funktioner. Nya versioner av firmware släpps för att förbättra prestanda och fixa buggar. För att uppdatera firmware på din router måste du ladda ner den nya firmware från tillverkarens webbplats och spara den till din dator. Då måste du logga in på routerns webbaserade gränssnitt och navigera till firmware-uppdateringssidan. Här väljer du den nya firmwarefilen som du laddade ner och startar uppdateringsprocessen. Hela processen tar vanligtvis bara några minuter. Det är viktigt att notera att du bara bör uppdatera firmware på din router om du har problem med dess prestanda eller om det finns en ny version tillgänglig som erbjuder förbättringar eller korrigeringar för kända problem. Uppdatering av firmware kan också återställa vissa inställningar på din router, så se till att kontrollera lanseringsanteckningarna innan du fortsätter.

Video Förklaringar

Relaterade Frågor

Hur kopplar du din router till internet?

Steg 1: Anslut modemet till routerns internetport med Ethernet-kabeln. Steg 2: Anslut datorn till någon av LAN-portarna på baksidan av routern med en vanlig Ethernet-kabel. Steg 3: Ström på ditt modem. Kraft på din router.

Vad är processen med att ansluta till internet?

Processen att ansluta till Internet innebär vanligtvis att man installerar en NIC, kopplar in en nätverkskabel och följer instruktioner från operativsystemet.

Varför är min router inte ansluten till internet?

Det kan finnas flera anledningar till varför din router inte ansluter till internet. Det kan vara att det finns ett problem med din nätverkshårdvara, till exempel en bruten NIC eller kabel. Det kan också vara att det finns ett problem med din internetleverantör (ISP). Se till att du har kontaktat din Internetleverantör och att de är medvetna om problemet. Om du fortfarande inte kan ansluta till internet kan du behöva felsöka routern ytterligare.

Vad behöver en router ansluta till internet?

En router behöver en Ethernet-kabel för att ansluta till ditt befintliga Internet-modem.

Kan du ansluta till internet med bara en router?

Nej. En router kan bara hjälpa dig att ansluta till internet, inte faktiskt överföra din digitala trafik via Internet. För att få online måste du ansluta till nätverket (via kabel eller DSL) och sedan använda en enhet som ett internetmodem eller Wi-Fi-dongel för att komma åt Internet.

Behöver en trådlös router anslutas till ett modem?

Nej. En trådlös router kan ansluta till Internet med en trådlös anslutning.

Ska jag aktivera port vidarebefordran på min router?

Du bör aktivera port vidarebefordran på din router om du vill skydda servrar och kunder från oönskad åtkomst, "dölja" de tjänster och servrar som finns tillgängliga på ett nätverk och begränsa åtkomst till och från ett nätverk. Port vidarebefordran är transparent för slutanvändaren, så det lägger till ett extra lager av säkerhet till nätverk.

Hur öppnar jag portarna på min router?

Du kan öppna routerns portar genom att följa en av dessa metoder: Genom att använda tillverkarens programvara. Många routrar kommer med sin egen programvara som gör att ställa in port vidarebefordran lätt. Genom att använda ett tredjepartsportöppningsverktyg. Det finns många portöppningsverktyg tillgängliga online, och de flesta av dem är fria att använda. Sök bara efter ett "portforwarding" verktyg och hitta en som passar dina behov. Genom manuell port vidarebefordran. Om du inte vill använda routerns inbyggda programvara eller ett tredjepartsportöppningsverktyg kan du manuellt vidarebefordra portar på routern genom att följa dessa steg: Öppna din webbläsare och skriv URL-adressen http://192.168.1.1 i den. Ange din routers användarnamn (vanligtvis "admin" eller "admin@routername") och lösenord (om tillämpligt). Klicka på länken "Användarkonton" under länken

Hur port vidarebefordran fungerar i router?

När du konfigurerar port vidarebefordran på en router tittar routern på alla inkommande och utgående förfrågningar och bestämmer vilken trafik som ska vidarebefordras till vilken enhet. Routern skapar sedan en förening mellan varje förfrågan och motsvarande enhet på ditt nätverk. Du kan sedan använda denna information för att komma åt fjärrenheter på ditt nätverk helt enkelt genom att använda sina IP-adresser. Router port forwarding exempel Anta att du har en dator på ditt lokala nätverk som du vill komma åt från utanför ditt nätverk (till exempel vill du komma åt den från ditt hemkontor). Du måste skapa en port vidarebefordran regel för denna dator så att förfrågningar om sin IP-adress kommer att skickas via routern och nås på din lokala maskin. Här är ett exempel på hur man gör detta: 1. Logga in på din router. 2. Gå till menyn Avancerade inställningar. 3. Under framåt, klicka på Port vidarebefordran. 4. I skärmen Port forwarding klickar du på Lägg till en ny port

Ska jag aktivera port vidarebefordran?

Svaret på denna fråga beror på dina specifika behov och situation. Portöverföring bör endast aktiveras om det är nödvändigt för ett nätverks säkerhet eller funktionalitet. Att möjliggöra portöverföring kan också öka trafikflödet på ett nätverk, vilket kan påverka prestanda.

Är det säkert att skicka vidare din router?

Ja, port vidarebefordran är i allmänhet säker så länge du använder en brandvägg eller VPN-anslutning på din dator eller nätverk. Det finns dock alltid potential för att din dator ska hackas, vilket kan göra att skadliga aktörer får tillgång till dina portar om de är öppna i din router.

Vad är användningen av port vidarebefordran i router?

Det finns många anledningar till varför du kanske vill skicka vidare din router. En vanlig orsak är att du enkelt kan komma åt olika typer av nätverkstjänster från din hem- eller kontorsdator. Genom att vidarebefordra specifika TCP- och UDP-portar kan du öppna ditt hemnätverk så att du kan komma åt Internet, dina företagsnätverk eller andra interna tjänster. Du kan också använda port vidarebefordran för att hålla specifika enheter anslutna säkert till din router, även när de inte är på ditt lokala nätverk. Dessutom kan du konfigurera port vidarebefordran för att tillåta vissa typer av enheter eller program direkt tillgång till specifika servrar på ditt nätverk.

Är det säkert att öppna portar på min router?

Nej, öppna portar på din router är inte säker. En komprometterad router kan tillåta obehöriga användare att komma åt din dator, stjäla data eller orsaka andra förödelse.

Har min router öppna portar?

Om routern har öppna portar kan du starta exploateringsprocessen genom att ställa in en webbserver på ditt hemnätverk och peka den på den offentliga IP-adressen för din router. Detta gör att du kan visa och utnyttja eventuella sårbarheter som finns på routern via en webbläsare. Om du inte har tillgång till en persondator med en webbläsare kan du hitta hackade routrar online som har kryddats med utnyttjanden.

Vad innebär det att öppna portar på din router?

Öppna dina routerportar tillåter specifika data i eller ut, så att du kan anpassa routern för optimal prestanda. Genom att öppna portar på routern kan du tillåta vissa enheter eller applikationer tillgång till Internet och andra nätverk.

Hur konfigurerar jag min router för port vidarebefordran?

De flesta routrar låter dig vidarebefordra portar manuellt. Följ dessa steg för att vidarebefordra en port på din router. 1. Gå till routerns admin sida. 2. Klicka på avsnittet Port forwarding. Du kan behöva söka efter det eller klicka på en av de förinställda länkarna. 3. Ange portnummer och din enhets IP-adress. Välj ett protokoll för vidarebefordran och spara dina ändringar. Notera: Om du inte ser ett port vidarebefordran alternativ i routerns inställningar, kan du behöva uppgradera.

Vad är port forwarding varför det används för?

Port vidarebefordran gör att du kan omdirigera trafiken, så att den kan skickas till eller tas emot från portar på din dator som inte används som standard. Detta är användbart när du vill komma åt en tjänst på din dator från utanför det lokala nätverket, till exempel att ansluta till Internet.

När ska du använda port forwarding?

När du behöver tillåta en viss maskin på Internet att ansluta till en viss maskin på ditt interna nätverk.

Är det säkert att aktivera portöverföring?

Port forwarding är inte så riskabelt så länge du har en säkerhetsbrandvägg eller en VPN-anslutning på din dator eller nätverk. I själva verket kan port vidarebefordran faktiskt vara ett mycket användbart sätt att förbättra din nätverkssäkerhet. När du vidarebefordrar specifika portar på routern till specifika datorer isolerar du automatiskt dessa portar på datorn från resten av nätverket. Detta är bra för att skydda din dator från potentiellt farliga onlineaktiviteter (hackare, spamsters, etc.). Och det låter dig också komma åt specifika applikationer (som spel) utan att behöva avslöja dem offentligt på ditt hemnätverk. Men som allt annat i livet, det finns alltid potential för något dåligt att hända om du gör ett misstag. Konsultera alltid med en expert innan du gör några ändringar i din nätverkskonfiguration, och kom ihåg att oavsett hur säker port vidarebefordran kan vara, är det alltid bäst att använda försiktighet när du surfar på Internet

Ska jag lämna hamnen vidare?

Om du använder en brandvägg, bör du lämna port vidare. Om du inte använder en brandvägg kanske du vill stänga av port vidarebefordran för att förbättra din säkerhet.

Vad gör det möjligt för port forwarding gör?

Gör det möjligt för port vidarebefordran tillåter enheter i ditt nätverk att nås av användare utanför ditt nätverk. Port vidarebefordran kommer också att skapa en anslutningspunkt för enheter på Internet som använder specifika portar för att nå andra enheter i nätverket.

Kan du bli hackad genom port vidarebefordran?

Det är möjligt för någon att hacka in i din enhet genom port vidarebefordran, men detta är sällsynt. Konfiguration på en webbport kan vara mer sårbar för attack.

Vad är en router IP-adress?

Din router IP-adress är ett nummer som tilldelats din enhet när du ansluter till internet via ditt hemnätverk. Du kan använda detta nummer för att lokalisera och styra dina enheter i nätverket.

Vad är 192.168 1.1 IP-adress?

192.168.1.1 är standard IP-adressen som tilldelats routrar tillverkade av Linksys och andra nätverksvarumärken.

Vad är 192.168 1.1 användarnamn och lösenord?

Användarnamnet 192.168 är admin och lösenordet är admin.

Är 192.168 1.1 En offentlig eller privat IP-adress?

192.168 1.1 är en privat IP-adress som inte är tillgänglig för allmänheten och reserverad för routrar.

Hur hittar jag mitt lösenord från 192.168 1.1?

Om du inte kan hämta routerns standardlösenord, besök TP-Links supportwebbplats och ange routerns modellnummer i sökfältet. När du hittar en lösning på ditt specifika problem, skicka en kommentar nedan så att andra kan hitta det lättare.

Är IP-adress ansluten till Wi-Fi?

Ja. En IP-adress är associerad med varje enhet på ett Wi-Fi-nätverk och skiljer sig från den offentliga IP-adressen.

Hur hittar jag min routers användarnamn och lösenord?

På de flesta routrar skrivs antingen användarnamnet och lösenordet på botten av routern eller är tillgänglig via en tillverkares webbplats. Bara Google din routers modellnummer och användarnamn eller lösenord.

Vad är användarnamnet och lösenordet för WiFi?

Användarnamnet och lösenordet för WiFi är admin och lösenord respektive.

Är 192.168 privat eller offentlig?

192.168 är privat, vilket innebär att den endast tilldelas enheterna i ditt hemnätverk. Men 192.168-adresser kan också delas med andra enheter på ett lokalt nätverk (LAN) eller över Internet, om routern har konfigurerats för att göra det.

Hur vet jag om min IP-adress är offentlig eller privat?

Du kan ta reda på genom att använda en tjänst som myip.com eller leta upp IP-adressen på en webbplats som www.whatismyipaddress.com.

Hur får jag mitt router-användarnamn och lösenord?

Fråga din internetleverantör eller tillverkare hur du återställer routern.

Vad är WIFI admin lösenord?

Routerns standard Wifi-lösenord är "admin".

Hur får jag reda på vad min router lösenord är?

Om routern inte har en klistermärke, är vanligtvis standardlösenordet lätt att hitta - det skulle vara något som lösenord.

Är mitt routeranvändarnamn och lösenord samma som mitt WiFi-lösenord?

Nej, användarnamnet och lösenordet för en router är separata. Detta skiljer sig från WiFi-lösenord där gästerna behöver använda ett unikt lösenord

Vad är 192.168 1.1 användarnamn och lösenord?

Användarnamnet 192.168.1.1 är admin och lösenordet är också admin.

Hur hittar jag användarnamnet och lösenordet för min trådlösa router?

Om du har förlorat handboken kan du ofta hitta den genom att söka efter routerns modellnummer och "manuell" på Google. Eller bara söka efter routerns modell och "standardlösenord. ”

Hur hittar jag mitt lösenord från 192.168 1.1?

På en NETGEAR router, gå till menyn Inställningar och välj WAN Setup. Du kommer att se dialogrutan Default Router-uppgifter. I den här dialogrutan hittar du ditt användarnamn och lösenord från 192.168.1.1 om de har konfigurerats.

Hur hittar jag min routers användarnamn och lösenord?

För att hitta din routers användarnamn och lösenord, ger ofta klistermärket denna information.

Vad är användarnamnet och lösenordet för WiFi?

Användarnamnet och lösenordet för WiFi är ofta wifi och lösenord

Hur hittar jag mitt WiFi-router-användarnamn och lösenord?

På de flesta routrar hittar du en klistermärke på botten av routern med användarnamn och lösenord.

Är mitt routeranvändarnamn och lösenord samma som mitt WiFi-lösenord?

Vanligtvis är ditt routeranvändarnamn och lösenord detsamma, men inte alltid. Se till att ange routerns inställningar och kontrollera om ditt användarnamn och lösenord är på samma plats. Ibland kommer tillverkarna att bädda in användarnamnet och lösenordet i inställningarna navbar eller hjälpa till att dokumentera det i en tydligare synlig plats.

Hur får jag mitt router-användarnamn och lösenord?

På många routrar finns det en klistermärke på botten med routerns modellnummer och användarnamn eller lösenord.

Vad är WIFI admin lösenord?

Routerns WIFI-administratörslösenord konfigureras när du först konfigurerar routern.

Hur får jag reda på vad min router lösenord är?

Om du har en router som ännu inte är ansluten till internet, försök ange routerns användarnamn och lösenord i en webbläsare. Om du inte känner till användarnamnet eller lösenordet kan du kontakta din utrustningstillverkare eller trådlös nätverksadministratör för hjälp.

Vad är användarnamnet och lösenordet för routerinloggning?

Användarnamnet och lösenordet för routerinloggning är administratör och administratör.

Vad är standard användarnamn och lösenord för Wi-Fi?

Routerns standardanvändarnamn är "admin" och standardlösenordet är "admin".

Hur hittar jag mitt Wi-Fi-router-användarnamn och lösenord?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga. Vissa routrar kan erbjuda en Inställningar-meny där du kan ändra ditt användarnamn och lösenord, medan andra routrar låter dig komma åt dessa inställningar via en webbläsare.

Vad är router användarnamn och lösenord?

Ditt routeranvändarnamn är namnet som kommer att loggas in på routerns webbaserade förvaltningsgränssnitt. Din router lösenord är lösenordet som du kommer att använda för att logga in på routerns webbaserade hanteringsgränssnitt.

Källförteckning