cgaa.org background image

Hur man bygger ett 820 transportband?

Kategori: Hur

Författare: Clara Schmidt

Publicerad: 2022-04-02

Visningar: 1250

Hur man bygger ett 820 transportband?

Bygga en 820 Conveyor Belt Det finns många olika typer av transportband, och den du behöver bygga beror på vad du hoppas använda den för. I den här guiden kommer vi att fokusera på hur man bygger ett 820 transportband, som är lämpligt för ljus till medeltullar. Att bygga ett 820 transportband är en relativt enkel process, men det finns några saker du behöver tänka på för att sluta med en stark och robust färdig produkt. 1. Börja med att skära din transportband till önskad längd. Du vill lämna några extra inches på endera änden så att du kan göra nödvändiga justeringar senare. 2. Därefter måste du skapa ramen för ditt transportband. Detta kan göras med några bitar av vinkeljärn eller stålrör. Skär bitarna till storlek och svets sedan ihop dem för att bilda en rektangel. 3. När ramen är klar kan du börja fästa transportbandet. Börja i ena änden och arbeta dig fram, säkra bältet med riveter eller bultar med några fot. 4. Det sista steget är att installera remskivor och motor. Antalet remskivor och storleken på motorn beror på längden och vikten av din transportband. När allt är på plats kan du testa ditt transportband för att se till att det fungerar korrekt.

Vad är bredden på transportbandet?

Bredden på ett transportband varierar beroende på ansökan. Till exempel kan en plaggtransportör i en klädfabrik bara vara 31 tum (79 cm) bred, medan en gruvtransportör kan vara upp till 96 tum (244 cm) bred. Vissa bälten är lika smala som 8 tum (20 cm).

Vad är längden på transportbandet?

Ett transportband är en enhet som används för att flytta objekt från en plats till en annan. Det finns många olika typer av transportband, och var och en är utformad för ett specifikt ändamål. Längden på ett transportband är en viktig faktor för att bestämma dess effektivitet och effektivitet. Längden på ett transportband kan variera beroende på typ av bälte och applikationen. Till exempel har en Belt Conveyor vanligtvis en mycket kortare längd än en Roller Conveyor. Längden på ett transportband kan också påverkas av den typ av material den är gjord av. Vissa material, som PVC, är mycket mer flexibla än andra, och detta kan leda till en kortare bälteslängd. Längden på ett transportband har också en inverkan på priset. Ju längre bältet, desto dyrare är det. Detta beror på att det tar mer material att göra ett längre bälte, och det kräver också mer arbete att installera. I slutändan är längden på ett transportband ett beslut som måste fattas baserat på tillämpningens specifika behov. Det finns många faktorer som måste beaktas, och bältets längd är bara en av dem.

Vad är tjockleken på transportbandet?

Tjockleken på transportbandet är en viktig faktor att överväga när man utformar ett transportsystem. Bältet måste vara tjockt nog för att stödja vikten av de material som transporteras och för att förhindra att bältet sträcker sig eller bryter. Bältet måste också vara tillräckligt tjockt för att ge tillräckligt grepp för remskivor och andra komponenter i transportsystemet. Tjockleken på transportbandet mäts vanligtvis i millimeter eller tum.

Vilken typ av transportband passar bäst för denna ansökan?

Det finns många olika typer av transportband tillgängliga på marknaden, och det kan vara svårt att bestämma vilken typ som passar bäst för en viss applikation. Det finns dock några viktiga överväganden som kan bidra till att begränsa alternativen och välja det bästa transportbandet för jobbet. Det första övervägandet är den typ av material som transporteras på transportbandet. Olika material kräver olika typer av bälten för att säkerställa att de förmedlas korrekt utan skador. Till exempel kan ömtåliga föremål eller de som är benägna att glida behöva transporteras på ett bälte med en texturerad yta för att förhindra att de rör sig runt eller faller av. Det andra övervägandet är den hastighet med vilken transportbandet måste fungera. Vissa material kan effektivt förmedlas med höga hastigheter, medan andra kan behöva flyttas långsammare för att undvika skador. Hastigheten på transportbandet måste också vara kompatibel med den utrustning som den används med. Det tredje övervägandet är längden på transportbandet. I vissa fall kan ett kortare bälte vara mer effektivt än en längre. Detta beror på att ett kortare bälte är mindre benägna att bli intrasslad eller fast, och det kan också lättare installeras i trånga utrymmen. Det fjärde övervägandet är den miljö där transportbandet kommer att fungera. Vissa bälten är utformade för användning i hårda eller farliga miljöer, medan andra är bättre lämpade för mer mjuka förhållanden. Den typ av bälte som väljs bör kunna motstå de villkor det kommer att utsättas för utan att bryta ner eller bli skadad. Med hänsyn till alla dessa faktorer skulle den bästa typen av transportband för denna applikation vara ett kortare bälte av ett hållbart material som kan användas med hög hastighet.

Vad är viktkapaciteten hos transportbandet?

Det finns många faktorer att tänka på när du väljer ett transportband för en applikation, inklusive vikten av de produkter som ska transporteras, hastigheten på transportbandet och bredden på transportbandet. Viktkapaciteten hos ett transportband bestäms av bältets styrka, som vanligtvis uttrycks i pund per kvadrattum (psi). Bältet måste vara tillräckligt starkt för att stödja vikten av de produkter som ska transporteras, liksom vikten av transportbandet själv. Hastigheten på transportbandet är en annan viktig faktor att överväga när du väljer ett transportband. Bältet måste kunna röra sig med önskad hastighet utan att glida eller bryta. Bredden på transportbandet är också ett viktigt övervägande. Ju bredare bältet, desto större viktkapacitet. Bältets bredd måste dock också vara lämplig för de produkter som ska transporteras. Om produkterna är för stora för bältet, kan de falla av transportören. I allmänhet, ju större viktkapacitet, hastighet och bredd av transportbandet, desto dyrare blir bältet.

Vad är hastigheten på transportbandet?

Om du vill ha ett svar på frågan, "vad är hastigheten på transportbandet?" Det finns inget slutgiltigt svar på denna fråga eftersom hastigheten på ett transportband kan variera kraftigt beroende på den specifika applikationen eller syftet för vilket den är utformad. Men i allmänhet tenderar transportband att fungera var som helst från cirka 100 fot / min till 600 fot / min. Vissa bälten kan fungera med ännu högre hastigheter, men det är i allmänhet inte rekommenderas eftersom det kan potentiellt leda till skador på bältet eller de föremål som transporteras på den.

Vad är kraftkraven för transportbandet?

Det finns många faktorer att tänka på när man bestämmer kraftkraven för ett transportband. Den viktigaste faktorn är bredden på bältet. Ju bredare bältet, desto mer kraft kommer det att krävas för att flytta. Andra faktorer inkluderar bältets vikt, den hastighet som den rör sig, och bältets längd. Den kraft som krävs för att flytta ett transportband kan beräknas med följande formel: P = W * S * L P = Power (i watt) W = Bredd av bältet (i meter) S = Hastighet av bältet (i meter/sekund) L = Längd på bältet (i meter) Till exempel, om du har ett bälte som är 2 meter brett, rör sig med en hastighet av 1 meter / sekund, och är 5 meter lång, skulle den kraft som krävs vara: P = 2 * 1 * 5 P = 10 watt

Vilka är dimensionerna av konveyor bälte rullar?

Det finns transportbälte rullar tillgängliga i ett brett spektrum av storlekar och stilar. De vanligaste dimensionerna som används för rulltransportörer inkluderar: * Diameter: 3/4", 1-1/2, 2 * Längd: 18, "24", 36", 48, "60", 72" * Axel: 1/4, 5/16", 3/8, 1/2 Rullens diameter är en av de viktigaste dimensionerna, eftersom den direkt påverkar rullens bärförmåga och motstånd mot böjning. Rullens längd är också viktig, eftersom den måste vara tillräckligt lång för att stödja hela transportbandet utan att suga i mitten. Axelstorleken är viktig att överväga också, eftersom den måste vara kompatibel med de lager som används på rullen.

Vilken typ av lager används på transportbandsrullarna?

Det finns flera typer av lager som kan användas på transportbälte rullar. Den vanligaste typen är bollen bärande. Ball lager används i en mängd olika tillämpningar och är mycket mångsidiga. De är gjorda av en inre och yttre ring, med bolllager mellan de två. Bollarna kan göras från en mängd olika material, inklusive stål, keramik eller plast. En annan typ av lager som kan användas på transportbälte rullar är en roller lager. Rollerlager liknar bolllager, men de har cylindriska rullar istället för bollar. Dessa rullar kan göras från en mängd olika material, inklusive stål, keramik eller plast. Rollerlager används vanligtvis i applikationer där det finns ett behov av hög lastkapacitet eller där det finns utrymmesbegränsningar. En tredje typ av lager som kan användas på transportband rullar är en nål lager. Nållager liknar rollerlager, men de har tunna, cylindriska rullar. Dessa rullar kan göras från en mängd olika material, inklusive stål, keramik eller plast. Nållager används vanligtvis i applikationer där det finns ett behov av hög lastkapacitet eller där det finns utrymmesbegränsningar. Oavsett vilken typ av lager som används på transportbandsrullar är det viktigt att se till att lagren är ordentligt smörjda. Felaktig smörjning kan leda till lager misslyckande och stillestånd.

Video Förklaringar

Relaterade Frågor

Hur mäter du en rullning av transportband?

Det första steget är att mäta bältets omkrets. För att göra detta, börja med att markera en imaginär linje ner i mitten av bältet. Sedan mäta avståndet från den linjen till kanten av bältet. Detta nummer är din omkrets.

Hur mäts transportören?

Conveyor bälte längd kan mätas genom att placera markeringar på bältet och räkna antalet märken.

Hur anger du ett transportband?

Transportbandet är typiskt specificerat i nominell bredd (i tum) och djup (i tum).

Hur beräknar du rulldiameterlängd?

Rulldiameterns längd är 8,14 tum, så du skulle använda följande ekvation: l = r × π

Hur mäts transportband?

Conveyor bälten mäts genom att linda ett band mått runt hela bältet medan på transportören. Mätning runt huvudet och svansen remskivor medan bältet är av kommer att ge dig inuti omkrets längd.

Hur klassificerar du transportörer?

a) Drag chain conveyor. Denna typ av transportör flyttar material genom att dra en serie kedjor bakom den. b) Flygtransportör. Denna typ av transportör använder ett system av flikar, fläktblad eller fans för att flytta materialet längs transportbandet. c) Tow Conveyor. Denna typ av transportör använder ett system av rep eller kablar för att dra objekt längs transportbandet.

Vilka är betygen för transportband?

Det finns många betyg av transportband, med allmänt ändamål gummi är den vanligaste. Grader varierar i termer av sina egenskaper, såsom hårdhet, nötningsmotstånd och styrka.

Vilka är de specifikationer och kriterier som behövs för att välja ett transportsystem?

Den viktigaste specifikationen att leta efter i ett transportsystem är den typ av material du hanterar. Temperatur, fuktinnehåll och slipning måste övervägas när du väljer det bästa transportsystemet för dina behov. Dessutom innehåller andra specifikationer som är viktiga att överväga: storlek, viktkapacitet, hastighet, bullernivå och löpkostnader.

Hur hittar du längden på en rulle?

Längden på en rulle är: Längd = Omkrets ÷ Kärndiameter

Vad är längden på en pappersrulle?

En pappersrull är vanligtvis runt 28-fot lång.

Hur räknar du linjära fötter på en rulle?

Det finns inget svar på denna fråga eftersom olika företag eller organisationer kan mäta linjära fötter på olika sätt. Vissa metoder inkluderar multiplicera bilder med rollbredd och dividera med rulllängden medan andra kan använda en omvandlingsfaktor som 1.000.000 linjära fötter per fot av film. En allmän tumregel att följa är att multiplicera bilder med bredden av rulla och dela med längden.

Vad är diameter av roll?

Diametern på rullen är 4 fot.

Hur konverterar du OD till längd?

När du mäter ett objekts yttre diameter, använd omvandlingsåtgärden i tum till närmaste millimeter. Om någon till exempel mäter ett objekts yttre diameter på 8 tum, skulle de säga att objektet har en yttre diameter på 0,75 mm. För att konvertera detta nummer till en längd, dela den yttre diametern med 2 och multiplicera sedan med 10. Således, för ett objekt med en yttre diameter på 8 tum och en längd på 200 mm, skulle deras OD vara .875 och deras längd skulle vara 20 mm.

Hur beräknar du kyld trådlängd?

För att beräkna kyld trådlängd per spol måste du subtrahera tråddiametern från den yttre diametern för att få genomsnittlig diameter. När du har beräknat genomsnittlig diameter, multiplicera den med 3,14; Detta ger dig längden av tråd per spol.

Vad är Conveyor Long?

Transportörlängden är ungefär hälften av den totala bältlängden.

Vad är bältets längd?

36 inches

Vad är formeln för bältets längd?

Bältets datumlängd bestäms genom att lägga till remskivans omkrets till två gånger mittavståndet mellan remskivorna.

Hur stort är ett transportband?

Ett transportband är vanligtvis bredden på det material som det rör sig. Bälten är också bältets tjocklek. En typisk bredd för en transportband är 40 mm, men det finns andra bredder som 80 mm, 100 mm, 200 mm och 300 mm som också finns.

Hur lång är ett transportband?

Conveyor bälten varierar vanligtvis i höjd från 65 till 120 cm.

Hur mäts transportband?

För att mäta bältets omkrets, linda en tejp mått runt hela bältet medan det är på transportören. För att mäta bältets inre omkrets, linda en tejp mått runt huvudet och svans remskivor när bältet är avstängd.

Hur anger du ett transportband?

Du måste kontakta transportörens tillverkare för att fråga om bältesspecifikationer. Dessutom finns det några viktiga saker du kan göra för att säkerställa att bältet är korrekt specificerat:

Är transportband standard?

Conveyor bälten är i allmänhet standard.

Hur mäter jag min bältesstorlek?

Det finns inget one-size-fits-allt svar på denna fråga, eftersom bältesstorlek kan variera beroende på din kroppsform och personliga preferenser. Men nedan är några mätningar som kan hjälpa dig att bestämma din ungefärliga bältesstorlek: Belt Size Measuring Method Waist Inches Inches Around Natural Belly Button? 36" 0 22" ja 38" 1 24 "ja 40" 2 26" ja 42 "3 28" ja 44 "4 30" ja 46" 5 32 "ja 48" 6 34 "ja 50" 7 36 "ja 52" 8 38 "ja 54" 9 40 "ja 56" 10 42 "ja 58 "

Hur mäts maskinbälten?

För att mäta bredden av ett bälte, svepa en trasa mått runt det och använda ett stålband för att kopiera mätningen. Därefter dela detta nummer med 2 för att bestämma bältets bredd i tum.

Hur mäts transportbandshastigheten?

Conveyor bälteshastighet är oftast mätt med en linjär hastighetsmätare. Denna typ av mätare registrerar avståndet som transportbandet reser i varje riktning, vilket kan omvandlas till linjär bälteshastighet.

Hur klassificerar du transportörer?

Det finns i allmänhet tre typer av transportörer: dragkedja, flygning och släp.

Vilka är betygen för transportband?

Det finns två huvudkvaliteter av gummi transportband: allmänt ändamål och högpresterande. Allmänt ändamål gummi är den vanligaste typen av gummi transportband, och används när speciella egenskaper inte behövs för att passa en applikation. Grad N gummi är lägre kvalitet än Grade M. Grade M gummi har större hårdhet, är mer nötningsresistent och är överlägsen i styrka jämfört med Grade N.

Vilka är de specifikationer och kriterier som behövs för att välja ett transportsystem?

Det finns några saker som du måste ta hänsyn till när du väljer ett transportsystem, såsom typ av material du hanterar, temperatur, fukt innehåll och slipning. Specifikationerna för förmedlingssystem varierar beroende på vilken typ av material som hanteras, men i allmänhet kräver de: Ett transportband som kan hantera materialets vikt och finess -Kör i en konstant hastighet för att minska mängden tid materialet spenderar i kontakt med golvet eller sidorna av maskinen Olika sensorer för att mäta hur mycket material som har passerat genom varje del av bältet

Hur är transportband specificerat?

Tillverkare specificerar bältets storlek, vikt och breddområde för varje transportörsdesign. Som ett resultat kan bälten i olika fabriker vara av varierande storlekar och vikter. Var noga med att välja ett bälte som är rätt storlek för din maskin och passar bekvämt på den.

Hur många typer av transportband finns det?

Det finns tre olika typer av transportband: det grundläggande bältet, ormsmörgåsbälte och lång bälte. En grundläggande bältestransportör består av två eller flera remskivor som håller en kontinuerlig längd av material. Dessa typer av bälten kan motoriseras eller kräva manuell ansträngning.

Vad är 3 ply transportband tjocklek?

Tjockleken på ett 3 ply gummi transportband är 7 mm.

Vilka är betygen för transportband?

Grad N gummi: Lägre kvalitet jämfört med Grade M gummi.

Hur tjock är transportband?

Conveyor bälte gummi tjocklek kan vanligtvis mätas med 38DL PLUS eller 45MG gage modeller med Single Element programvara.

Vad är 3 ply conveyor bälte?

3 ply bälte är gjord av 3 lager av förtjockning gummi. Tjockleken på bälten ger den hög effekt och tårmotstånd.

Vad betyder Ply i Conveyor Belt?

ply betyder antalet enskilda strängar i ett tyg

Hur många typer av transportband finns det?

Det finns tre typer av transportband: det grundläggande bältet, ormsmörgåsbälte och lång bälte.

Är transportband standard?

Conveyor bälten och remskivor är standardutrustning i de flesta fabriker.

Vad är Ply in belt conveyor?

Ply hänvisar till antalet tygskikt i bältestransportör. Ett enda plybältessystem har ett lager av tyg medan två benbältessystem har två lager av tyg. Mer än två plies bältessystem har mer än två lager av tyg och kallas ett tre ply bältessystem.

Vad är funktionen av ply i ett bälte?

Ply i bälteskonstruktion ger styrka och styvhet. Antalet ply i ett bälte kan också påverka hårdhet, andningsförmåga, vattenbeständighet och hållbarhet av bältet.

Vad är Plies in belt drive?

Ett plybälte har flera tunna material, vanligtvis bomull eller syntetisk fiber, som sätts ihop för att göra ett starkare bälte. Antalet lökar bestämmer bältetjockleken som hjälper till att bestämma den minsta remskivan diameter för enheten.

Vilken typ av material används för transportband?

Conveyors bälten är traditionellt gjorda av gummi eller plastföreningar i kombination med ett eller flera lager av tygmaterial eller olika diametrar av stålkablar.

Hur är transportband specificerat?

Conveyor bälten är vanligtvis specificerade på storlek och vikt av material som de kan hantera innan de börjar bära eller bryta ner.

Hur många typer av transportband finns det?

Det finns tre typer av transportband: det grundläggande bältet, ormsmörgåsbälte och lång bälte. ”

Vad är ply i bälten?

Ply är antalet bälteskikt i ett bälte.

Vilka är tillämpningarna av Conveyor Bälte?

Conveyor bälten finns i en mängd olika branscher, inklusive gruvdrift, fordon, jordbruk, mat och dryck, buteljering, tillverkning, lager och logistik och förpackning. De flesta transportbandsapplikationer innebär att flytta material mellan olika delar av en anläggning. Den vanligaste användningen för transportband är i tillverkningsindustrin. Conveyor bälten används ofta för att flytta bitar av metall eller plast runt en fabrik. De används också för att flytta råvaror till och från fabriker. Conveyor bältessystem används också i lager och logistikcenter. Material kan flyttas runt dessa anläggningar snabbt och enkelt. Detta är särskilt viktigt när det gäller frakt varor utomlands.

Vilka är de typer av bälte transportör?

En orm smörgås bälte transportör är en typ av bälte transportör som har två parallella bälten som flyttar material mellan dem. Denna typ av bälte är vanligtvis drivs med en motor och kan vara mer exakt än en grundläggande bälte transportör. En lång bälte transportör är en typ av bälte transportör som har en kontinuerlig längd av material. Dessa typer av bälten är vanligtvis manuellt drivs och kan resa längre avstånd än en orm smörgås bälte eller grundläggande bälte transportör.

Vad är vikten av transportband?

25 kg

Vad är bälteskapacitet?

Bältkapaciteten är den maximala mängden material som ett bälte kan bära, beroende på dess hastighet och området av tvärsnitt av material på bältet.

Hur tjock är ett transportband?

Ett transportband är typiskt tillverkat av gummi och kan mätas med en standard tjocklek gage modell 38DL PLUS eller 45MG med Single Element programvara. Denna tjocklek kan vanligtvis hittas under 12,5 mm eller 0,50 in.

Vad är Conveyor Belt Rating?

Conveyor bältesbetyg är en specifikation som bestämmer mängden dragkraft som ett transportband tål. Den betecknas av bokstäverna PIW, medan bredden på bältet i tum betecknas som i. Till exempel skulle ett bälte betygsatt på 3 000 psi (pund per tum bredd) kunna motstå en dragkraft på 3000 pund per tum.

Vad är kapaciteten av bälte transportör?

Bälttransportörens kapacitet är. 03 x FPM x materialvikt (lb. per cu. ft).

Vad är 3 ply transportband tjocklek?

3 ply gummi transportband tjocklek är 7 mm.

Vad är 3 ply conveyor bälte?

Ett 3ply transportband består av tre lager av förstärkning, med tjockare hudgummi mellan svinen. Detta resulterar i högre effekt och tårmotstånd än bälten med flera ben, och gör dem lätta samtidigt som de ger den nödvändiga styrkan.

Vad är styrkan av transportband?

Styrkan hos transportband mäts vanligtvis i kN/m. Detta innebär att den förväntade styrkan i transportbandet är 1000 kN/m.

Vad är Conveyor Bälte klass?

Conveyor bälte klass är en specifikation för tyg och stål sladd bälten som används i industriella tillämpningar. Det indikerar de maximala rörelsespänningarna för olika standardtyg och stålsladdbälten.

Hur är transportband specificerat?

Conveyor bälten anges på två sätt: med bredd och genom plan. Bredd hänvisar till bältets diameter. Pitch hänvisar till hur många gånger per minut bältet färdas runt spåret.

Vad är EP i transportband?

Vad är EP i transportband? deltaineurbelt.com › ... › Belt Types & Operations › Conveyor Belts En transportband med ett EP-tyg, även kallat en Polyester-tyg, innehåller polyester warp (longitudinal) och polyamid weft (lateral), som är smörgås mellan gummiskims för vidhäftning och belastning stöd.

Vad är masskapaciteten av platt bälte transportör?

Masskapaciteten hos platt bältestransportör är 200-300 kg per fot, 50-100 kg per fot.

Vad är den maximala kapaciteten av skruvtransportör?

Den maximala kapaciteten hos en skruvtransportör är vanligtvis cirka 5500 ft<sup>3</sup>/h.

Hur hittar du en transportörs kapacitet?

För att hitta en transportörs kapacitet skulle du dela den materiella vikten med bälteshastigheten.

Vad är TPH i transportör?

Fordonsbältets kapacitetsdiagram visar ton per timme (TPH) baserat på material som väger 100 lbs. per kubikfot, 20 ° materialtilläggsvinkel med tre lika långa rullar på troughing idlers. En transportör bär varor från en punkt till en annan genom att flytta varorna längs ett bältessystem. Bälteshastigheten eller TPH är den maximala takt som transportören kan flytta varor.

Vad är lämplig kapacitet för bälte transportör?

Den lämpliga kapaciteten hos bältetransportören är i allmänhet mellan 30 och 400 tph.

Källförteckning