cgaa.org background image

Hur man använder en basin wrench?

Kategori: Hur

Författare: Kathryn Love

Publicerad: 2020-07-02

Visningar: 595

Hur man använder en basin wrench?

En bassäng wrench är ett VVS verktyg som används för att vrida en ventil eller nötter som finns i täta utrymmen. Det är en T-formad skiftnyckel som har ett långt handtag och en ratcheting huvud. Huvudet är vanligtvis justerbart så att det kan passa en mängd olika storlekar av nötter. För att använda en bassäng, först bestämma vilken storlek du behöver. Därefter lägg wrenchen över nöten och dra åt mutten genom att vrida skifthandtaget. Fortsätt att vrida skiftnyckeln tills mutten är tätt. Om wrenchen har en ratcheting huvud, kan du släppa handtaget och låta wrench att göra jobbet för dig. När mutten är tätt, ta bort skiftnyckeln och slå på vattnet för att testa för läckor.

Vad är en basin wrench?

En bassäng wrench är ett viktigt verktyg för alla VVS jobb som innebär att arbeta med nötter och bultar under en diskbänk. Denna typ av skiftnyckel är utformad speciellt för denna typ av arbete, och den har ett antal funktioner som gör den idealisk för uppgiften. Det första att notera om en bassäng är dess långa, smala design. Detta gör att wrenchen passar in i trånga utrymmen, vilket gör det perfekt för att komma på de svåra att nå muttrar och bultar. Den andra nyckelfunktionen i en bassäng är dess ratcheting huvud. Detta huvud tillåter skiftnyckeln att greppa mutten eller bulten tätt, så att du kan tillämpa den nödvändiga vridmoment för att lossa eller dra åt den. Basin wrenches är avgörande för alla rörmokare eller DIYer som vill ta itu med en diskbänk installation eller reparation. Med sin långa räckvidd och ratcheting huvud är en bassäng det bästa verktyget för jobbet.

Vilka är de delar av en bassäng?

Termen bassäng wrench kan hänvisa till antingen en typ av VVS wrench eller en typ av diskbänk. VVS bassänger är specialiserade verktyg som används för att lossa eller dra åt skruvarna som säkrar en kran till en badrumssänka eller bänkskiva. Denna typ av skiftnyckel kallas också ibland en diskbänk. Basin wrenches är L-formade skiftnycklar med en lång, smal handtag och en justerbar käke. Käftan öppnar och stänger som en fälla, vilket gör att skiftnyckeln kan monteras runt krankroppen eller monterar Nut ovanifrån, snarare än underifrån. Sink wrenches, å andra sidan, är helt enkelt stora skivor med en U-formad käkar. De används för att lossa eller skärpa nötter och bultar under en diskbänk. U-formen av käftarna gör att skiftnyckeln kan placeras runt röret, snarare än över det. Denna typ av skiftnyckel kallas också ibland en remskiva eller en rörnyckel. Basin wrenches och diskbänkar är båda viktiga verktyg för alla rörmokare eller husägare som behöver arbeta på en badrumssänka. Dessa skivor kommer i en mängd olika storlekar, så det är viktigt att välja rätt för jobbet. Mindre skiftnycklar är bättre för att arbeta på mindre rör och beslag, medan större skiftnycklar är bättre för större rör. Basin wrenches och diskbänkar finns också i olika stilar, inklusive raka, kompensation och ratcheting. Oavsett vilken typ av bassäng eller diskbänk du behöver, är det viktigt att använda rätt storlek och stil för jobbet. Användning av fel storlek skiftnyckel kan skada beslag och rör, och med fel stil kan göra jobbet svårare än det behöver vara. Med rätt skiftnyckel kommer dock lossning eller åtstramning av en badrumssänka kran att vara en bris.

Hur använder du en bassäng för att ta bort en kran?

Först, se till att stänga av vattenförsörjningen till diskbänken innan du börjar. Placera bassängen över krannöten med käftarna öppna. Det längre handtaget bör peka ner, bort från kranen. När du stänger käftarna, kommer de att greppa sidorna av mutten. Twist wrench handtag till vänster för att lossa mutten. När mutten är lös, ta bort den för hand och placera den på ett säkert ställe. Du kan behöva använda skiftnyckeln för att hålla kranstammen på plats medan du tar bort mutten. Nu kan kranen avlägsnas genom att dra den rakt upp och ut ur diskbänken. Om det finns en tvättmaskin i slutet av kranen, se till att ta bort den innan installationen av den nya kranen.

Hur använder du en bassäng för att installera en kran?

Det är inte svårt att installera en kran med en bassäng, men det finns några saker du behöver veta innan du kommer igång. För det första, se till att diskbänken är ren och torr innan du börjar. Därefter lokaliserar du de kalla och varma vattenlinjerna som kommer in i diskbänken. Dessa kommer att anslutas till kranen, så det är viktigt att identifiera dem innan du börjar. Nästa steg är att installera gummitvättarna på kranen. Dessa tvättmaskiner hjälper till att försegla sambandet mellan kranen och diskbänken. När tvättarna är på plats kan du tråda kranen i hålen i diskbänken. Se till att du inte korsar kranen, eftersom detta kan skada både kranen och diskbänken. När kranen är trådad på plats, måste du använda bassängen för att skärpa anslutningen. Den bassäng är ett verktyg som är speciellt utformat för detta ändamål. Den har ett långt handtag som ger dig den hävstång du behöver för att skärpa anslutningen. Var försiktig så att du inte skärper anslutningen, eftersom detta också kan skada kranen. Nu när kranen är säkert på plats, kan du slå på vattenledningarna och testa kranen. Om det finns några läckor kan du behöva justera anslutningen med bassängen. När kranen är installerad och fungerar korrekt kan du njuta av bekvämligheten med att ha rinnande vatten i diskbänken.

Vad är några tips för att använda en bassäng?

En bassäng är ett mångsidigt verktyg som kan användas för en mängd olika uppgifter, inklusive åtstramning eller lösande nötter och bultar, installera eller ta bort kranar och mer. Här är några tips för att använda en bassäng: Innan du använder bassängen, se till att käftarna av skiftnyckeln är rätt storlek för mutter eller bult du arbetar med. Om käkarna är för små, kanske de inte kan greppa mutten eller bulten ordentligt. Om käkarna är för stora, kan de skada mutten eller bulten. För att använda bassängen, öppna käftarna av skiftnyckeln och placera dem runt nöt eller bult. Sedan rotera handtaget av skiftnyckeln för att vända nöt eller bult. När du stramar en mutter eller bult med bassängen, var noga med att använda stabilt och jämnt tryck. Undvik att dra åt mutten eller bulten, eftersom detta kan skada käftarna i skiftnyckeln eller avlägsnade trådarna. När du löser en mutter eller bult med bassängen, tillämpa stadigt och fast tryck på handtaget av skiftnyckeln medan du vrider skiftnyckeln moturs. Om mutten eller bulten sitter fast, prova att knacka på handtaget av skiftnyckeln med en mallet för att lossa den. Basin wrenches kan användas för att ta bort eller installera kranar. För att ta bort en kran, öppna käftarna av skiftnyckeln och placera dem runt kranens bas. Sedan rotera handtaget av wrench moturwise för att lossa kranen. För att installera en kran, vända processen. Basin wrenches kan användas för en mängd andra uppgifter, såsom att ta bort ventiler, skärpning rör och mer. Experimentera med din bassäng för att se alla de olika saker det kan göra!

Hur använder du en bassäng för att ta bort en diskbänk?

En bassäng är ett viktigt VVS-verktyg för att ta bort diskbänkar. Wrenchen är L-formad och har ett långt, justerbart handtag. Huvudet av skiftnyckeln sätts in i utrymmet mellan bassängen och mutten som säkrar den. Handtaget vänds sedan till lossna och ta bort mutten. Basin skivor finns i en mängd olika storlekar, så det är viktigt att välja skiftnyckel som passar bäst för diskbänken du arbetar på. Mindre wrenches används vanligtvis för badrumssänkor, medan större wrenches är bättre lämpade för kökssänkor. När skiftnyckeln är på plats vänds handtaget moturs för att lossa mutten. Det är viktigt att vrida skiftnyckeln långsamt och jämnt för att undvika att strippa mutten eller bryta skiftnyckeln. När mutten lossas kan den tas bort för hand. Om diskbänken fortfarande är säkrad av andra nötter eller bultar, kan bassängen användas för att ta bort dem också. Justera bara skiftnyckeln för att passa mutten eller bulten, och vrid handtaget för att lossna och ta bort det. När alla nötter och bultar har tagits bort, kan diskbänken lyftas av bänkskivan. Var försiktig med att inte släppa diskbänken, eftersom det kan bryta och orsaka allvarlig skada. Med diskbänken bort har du tillgång till avloppsrör. Dessa kan tas bort med en bassäng också. Först lossnar nöten som säkrar stammaren till diskbänken. Ta sedan bort nötter som säkrar fällan till avloppsrör. Den bassäng wrench kan också användas för att ta bort P-fällan, som ligger under diskbänken. När alla nötter och bultar har tagits bort, kan diskbänken lyftas av bänkskivan. Var försiktig med att inte släppa diskbänken, eftersom det kan bryta och orsaka allvarlig skada. Med diskbänken bort har du tillgång till avloppsrör. Dessa kan tas bort med en bassäng också. Först lossnar nöten som säkrar stammaren till diskbänken. Ta sedan bort nötter som säkrar fällan till avloppsrör. Den bassäng wrench kan också användas för att ta bort P-fällan, som ligger under diskbänken. När alla nötter och bultar har tagits bort, kan diskbänken lyftas av bänkskivan. Var försiktig med att inte släppa diskbänken, eftersom det kan bryta och orsaka allvarlig skada. Med

Hur använder du en bassäng för att installera en diskbänk?

En bassäng är en typ av skiftnyckel som används för att installera eller ta bort fixturer i täta utrymmen. Det är också känt som en diskbänk eller en kranknyckel. Basin wrench är ett specialiserat verktyg som är utformat för att nå in i täta utrymmen och vända nötter som håller fixturer på plats. Basin wrenches kommer i olika storlekar, men den vanligaste storleken är 14-tums bassäng. Den 14-tums bassäng är en bra storlek för de flesta diskbänk och kraninstallationer. Om du har en stor diskbänk eller ett mycket tätt utrymme kan du behöva en större bassäng. För att använda en bassäng, se först till att käftarna i skiftnyckeln är rätt storlek för mutter som du behöver vända. Runarna i skiftnyckeln bör kunna greppa nöten fast utan att glida. När käkarna av skiftnyckeln är på plats, vrid skiftnyckeln hantera klocka för att lossa mutten, eller moturwise för att skärpa mutten. När du använder en bassäng för att installera en diskbänk, måste du placera skiftnyckeln över mutter som håller diskbänken på plats. De käftar av bassängen bör kunna greppa nöten fast. När käkarna på wrench är på plats, vrid wrench hantera klockvis för att skärpa mutten. Dra åt mutten tills diskbänken är säker, men inte skära på mutten. När diskbänken är säker, ta bort bassängen och testa diskbänken för att se till att den är korrekt installerad.

Vad är några tips för att använda en bassäng på en diskbänk?

En bassäng wrench är ett mångsidigt verktyg som kan användas för att ta bort och installera en mängd olika VVS fixturer, inklusive sänkor. När du använder en bassäng på en diskbänk finns det några saker att tänka på för att göra processen så smidig som möjligt. Först är det viktigt att se till att käftarna i skiftnyckeln är rätt storlek för nötter som måste lossas eller skärpas. Om käkarna är för små, kommer de inte att kunna greppa nötter ordentligt. Om käkarna är för stora, kan de skada nötter eller diskbänken. Därefter är det viktigt att anpassa käftens käftar så att de pekar i rätt riktning. Käftorna ska peka mot mitten av nöten, inte kanten. När käkarna är på plats, är nästa steg att sätta skiftnyckeln handtag i rätt position. Handtaget bör vara över käftarna, inte bakom dem. Detta gör att du kan få mest hävstång på skiftnyckeln och göra det lättare att lossa eller dra åt nötter. Slutligen är det viktigt att använda en jämn, även rörelse när du använder skiftnyckeln. Undvik att tröja eller vrida skiftnyckeln, eftersom detta kan skada diskbänken eller fixturerna. Genom att följa dessa enkla tips kan du enkelt ta bort eller installera en diskbänk med en bassäng.

Hur använder du en bassäng för att ta bort en toalett?

Om ditt mål är att ta bort en toalett måste du använda en bassäng. Denna skiftnyckel är speciellt utformad för att lossa och ta bort nötter och bultar som ligger i svåråtkomliga platser. För att kunna använda den effektivt måste du följa dessa steg: 1. Leta efter mutter som ligger under toalettskålen. Detta ligger vanligtvis på vänster sida, nära skålens baksida. 2. Sätt in bassängen i utrymmet mellan toalettskålen och väggen. 3. Placera käkarna av skiftnyckeln runt nöt. 4. Applicera tryck på handtaget av skiftnyckeln i en klockvis riktning. Detta kommer att lossa mutten. 5. Fortsätt att använda tryck tills mutten är lös nog att tas bort för hand. 6. Ta bort mutten helt och kassera den. 7. Upprepa steg 1-6 för den andra mutten, som ligger på höger sida av toalettskålen. 8. När båda nötter har tagits bort kan toaletten nu lyftas av golvet.

Video Förklaringar

Relaterade Frågor

Vad kan jag använda om jag inte har en bassäng?

Om du inte har en bassäng, kanske du kan använda en socket wrench. Först, hitta storleken på socket wrench behövs. Hitta bulthuvudet på diskbänken och använd socket-wrenchen för att vända den moturwise tills bulten dyker upp. Använd nu skruvmejseln för att skruva nöten som höll bulten på plats. Använd din kanal lås pliers för att ta bort mutten. Slutligen, använd din tyg och vattenpump pliers för att ta bort tvättmaskin och hexagon nöt som säkrade bultarna till botten av diskbänken avlopp.

Behöver jag en bassäng för att ta bort kran?

En bassäng kan användas för att ta bort och installera en kran, få tillgång till nötter under diskbänken som standard wrenches inte kan nå, och andra platser där man kan behöva mer hävstång än sina händer ensam.

Hur tar du bort en kran utan en skiftnyckel?

Det finns några sätt att ta bort en kran utan att använda en skiftnyckel. Ett alternativ är att använda en skiftnyckel på den frigörande mutten och stänga den moturs tills kranen kommer av VVS. Ett annat alternativ är att använda pliers för att ta bort handtaget från kranen. Slutligen är ett annat alternativ att skruva upp locken på båda ändarna av kranen och dra av den.

Vilka verktyg behöver jag ta bort en sink kran?

En bassäng och en justerbar skiftnyckel.

Vad kan jag använda om jag inte har en bassäng?

Socket wrench, ratchet spanner, skruvmejslar, kanal lås pliers, ren trasa och vattenpump pliers.

Finns det en speciell skiftnyckel för kranar?

Det finns en basnyckel speciellt utformad för kranar, och det är en av de viktigaste specialverktygen du kan ha till hands. En vanlig köks- eller badrumssänka har en trådad spout - vilket innebär att när du tar bort kranen Jihad, ofta är rörtrådarna i diskbänken skadade. Basin wrench förhindrar att detta händer genom att ge mild hävstång så att du kan skruva kranen utan att skada din VVS. Hur använder jag en bassäng? För att använda en bassäng, först hitta kranen du vill ta bort. Sedan kör verktyget ner ena sidan av röret tills du når handtaget. Vrid handtaget moturwise (som ses ovanifrån) för att lossa vattenbegränsningsnöten - och vrid sedan den medurs för att ta bort den. Om det finns en annan mutter som säkrar kranen till VVS, lossnar den innan du tar bort den ursprungliga mutten. När nötter är fria, lyft helt enkelt bort det gamla

Finns det ett speciellt verktyg för att dra åt sink kran?

Vanligtvis finns det en hex nöt som håller kranen stam på plats. För att dra åt denna mutter behöver du en säkring.

Hur löser du en kranmutt?

Ta bort kranen från ventilen genom att skruva Nöttet på sidan av Faucet. Nå upp bakom diskbänk och grepp tailpiece med bassäng, skruva tills mutter är lös och kan tas bort.

Vilket verktyg används för att lossa en kran?

En bassäng wrench används för att lossa en kök kran.

Hur tar jag bort en kranmutt?

Om mutten är inlämnad under kranen, använd en bassäng för att rotera den moturs medan försiktigt dra. Om mutten är fäst vid stammen eller sidan av kranen, använd en hammare och skruvmejsel för att vrida och bryta tråden av.

Finns det ett verktyg för att ta bort krannötter?

Om du har en skiftnyckel som har en tee slut, kanske du kan använda det. Annars kommer du sannolikt att behöva få en bassäng.

Hur tar du bort en kranmutt utan en bassäng?

Tråd en liten nötkörare på slutet av en rörsvarn och använd den för att vrida krannöten.

Hur tar du bort en hex mutter från ett kranhandtag?

Det finns en mängd olika sätt att ta bort hexnötter från kranhandtag beroende på designen av handtaget. En metod är att använda en stor skiftnyckel monterad över nöt och vända den moturs. En annan metod är att använda en justerbar skiftnyckel med en något större käke, passa den över nöt, och vrid den medurs tills mutten kommer av.

Hur tar du bort en montering mutter från en kran?

Om montering mutter är trådad, använd en skiftnyckel. Om monteringsnöten inte trådas, ta bort den genom att infoga en standard skruvmejsel i hålet i kranen och vrida den moturs tills den kommer lös.

Vad är en Faucet Nut Wrench?

En kran nut wrench är ett verktyg som används för att ta bort eller skärpa nötter som fäster kranen till VVS.

Hur får du en fast allen skruva ur ett kranhandtag?

Om skruv är fast fast fastnat, kan du behöva använda en pry bar eller chisel för att bryta tätningen runt hex skruv huvudet. Sedan kan du använda penetrerande olja och en skiftnyckel för att lossa skruven.

Behöver du en bassäng för att ändra en kran?

I de flesta fall är ingen bassäng nödvändig för att ändra en kran. Om din kran har en självstängningsmekanism, till exempel på en luftare, behöver du en bassäng för att koppla bort luftslangen innan du byter ut kranen. Annars om din kran är ansluten direkt till diskbänken med en Allen-nyckel och mutter, kommer en bassäng inte att vara nödvändig.

Vad kan jag använda om jag inte har en bassäng?

Om du inte har en bassäng kan du använda en kabelfäste eller ett slips.

Finns det en speciell skiftnyckel för kranar?

Det finns en basnyckel speciellt utformad för kranar, men det finns gott om andra typer av skivor som kan användas för jobbet också. Ett standardpar pliers eller kanallås räcker.

Finns det ett verktyg för att ta bort krannötter?

Det finns inte ett specifikt verktyg för att ta bort krannöt, men de flesta husägare kan använda en basnyckel för att lossa mutten och ta bort den.

Finns det ett speciellt verktyg för att dra åt sink kran?

Det finns inget speciellt verktyg för att dra åt sink kran. Du kan använda en bassäng eller en vanlig skiftnyckel.

Vilka verktyg behöver jag ta bort kran?

En bassäng och en justerbar skiftnyckel.

Hur löser du en kranmutt?

Loosen mutten genom att vända den moturwise

Hur tar du bort en montering mutter från en kran?

För att ta bort en montering mutter från en kran måste du använda en bassäng eller hammare och skruvmejsel. Uppvärmning av mutten med en hårtork kan göra det lättare att bryta sig loss. Spruta kalciumupplösning på nöten och väntar flera minuter innan du trycker på eller vrider hjälper också.

Hur tar du bort en kranmutt utan en bassäng?

För att ta bort en kranmutt utan en bassäng, sätt T-handle spanner på de manliga trådarna av spindeln och sätt in den i hålet i mitten av de kvinnliga trådarna. Vrid det anticlockwise tills lättnad känns, vänd sedan den medurs för att säkra.

Hur tar du bort en hex mutter från en köks kran?

Nå inuti fåfänga skåpet, greppa hexnöten runt sin bas med en skiftnyckel och vrid den i en moturs riktning.

Hur tar jag bort en kranmutt?

Om mutten faktiskt inte säkrar kranen till stammen, kan använda effektverktyg fungera. En bassäng eller en hammare och skruvmejsel kan användas med tålamod om den värms först med en hårtork eller använder en värmepistol. Om du har en Allen wrench är det lättare att använda. Knacka på änden av skiftnyckeln hjälper till att bryta metallen fri från plasten.

Hur får du en montering mutter av en kran?

Om mutten skruvas på kranen, använd en bassäng för att lossa den. Om mutten hålls på plats med mätt ventil flänsnötter, måste du använda en hammare och skruvmejsel.

Hur tar du bort en mässing nöt från en kök kran?

Ta bort front cap och vrid handtaget till off position. Ta bort de två behålla skruvar och ta bort stammonteringen. försiktigt pry upp på mässingen och det borde komma av. Ominstallera i omvänd ordning.

Hur får du en mutter av en kran?

Om mutten sitter fast på kranen kan du använda en bassäng för att lossa den. Om mutten är fäst vid rörningen behöver du en hammare och skruvmejsel.

Hur tar du bort en hex mutter från ett kranhandtag?

Det finns vanligtvis två sätt att ta bort hexnötter från kranhandtag. En är att använda en skiftnyckel och den andra är att använda ett predrilled hål i handtaget och passa en 1⁄2 "enhetsuttag på den.

Vilka verktyg behöver jag ta bort en sink kran?

För att ta bort en sink kran behöver du en bassäng och en justerbar skiftnyckel.

Vad kan jag använda om jag inte har en bassäng?

Du kanske kan använda en socket wrench. Se till att storleken på skiftnyckeln är lämplig för bassängen. Du behöver också en ratchet spanner, och du kan behöva skruvmejslar, kanal låsplirar, en ren trasa och vattenpump pliers också.

Finns det en speciell skiftnyckel för kranar?

Det finns en speciell skiftnyckel för kranar - och det bör alltid finnas en till hands. En bassäng har ett djupt konkav huvud som passar snyggt runt kranens kropp och låter dig skruva det lätt. Det är också praktiskt att använda när du behöver ta bort ett fast föremål inifrån VVS-systemet.

Finns det ett speciellt verktyg för att dra åt sink kran?

Vanligtvis finns det inte ett speciellt verktyg för att dra åt sink kran om inte diskbänken har dubbla handtag eller en patronstil kran. Många husägare använder bara den medföljande skiftnyckeln när de köper kranen.

Vilka verktyg behöver jag ta bort kran?

För att ta bort en kök kran, behöver du: En bassäng wrench En justerbar wrench

Hur löser du en kranmutt?

Med bassängen i handen skruva nötklockan (se nedan).

Hur tar jag bort en kranmutt?

Om kranen har en patron typ filter, använd en bassäng. Om kranen inte har en patron typ filter och är i stället fäst med en mutter och bultar, använd en hammare och skruvmejsel. Tryck på mutten med en hammare först sedan använda skruvmejseln för att skruva den.

Finns det ett verktyg för att ta bort krannötter?

Ja det finns, vanligtvis en bassäng kan användas.

Hur tar du bort en kranmutt utan en bassäng?

För att ta bort en kranmutt utan en bassäng, måste du använda Allen-nyckeln som kom utrustad med kranen. För att göra detta, infoga Allen-nyckeln till lämpligt hål på sidan av mutten och vända den moturs tills den skruvar.

Hur tar du bort en hex mutter från ett kranhandtag?

Om hexnöten är fäst vid kranhandtaget med en skruv, vrid skruven tills den kommer lös. Om hexnöten är knuten till kranhandtaget med ett lim, använd ett skärinstrument (som en verktygskniv) för att skära runt omkretsen av hexnöten. När hexnöten är fri, använd pliers för att lossa de andra nötter som håller den på plats. Slutligen, ta bort hexnötter.

Hur tar du bort en montering mutter från en kran?

I allmänhet använder du en bassäng för att lossa mutten och sedan använda en skruvmejsel för att ta bort den.

Hur tar du bort en hex mutter från en köks kran?

Vissa hexnötter har en lång spacer på ena sidan som kan skruvas med en justerbar skiftnyckel. Andra har slots som passar vanliga wrenches.

Hur löser du en kran hanterar mutter?

För att lossa en kran hantera nöt, måste du använda en socket eller skiftnyckel. Ta uttaget eller skiftnyckeln och placera den över mutten. Vänd skruvmejseln mot klockan så långt det går. Detta bör lossa mutten från stammen. Var noga med att inte strippa trådarna på skruvmejseln genom att rotera det för mycket!

Hur får du en fast allen skruva ur ett kranhandtag?

Bryt sug genom att förbjuda på angränsande diskbänk eller bänkskiva. Twist handtaget i motsatt riktning av allen skruv. Du kan behöva använda en gammal metall päls hängare, försiktigt insatt mellan kranen och hantera, för att tillämpa ytterligare tryck och bryta sug.

Hur får du en montering mutter av en kran?

Om mutten är fäst med skruvar, ta bort skruvar. Om mutten är fäst med en bassäng eller en hammare och skruvmejsel är nöten lättare att lossna om du värmer den med en hårtork. Värmen ska mjuka upp plasten och göra nöttet tillräckligt smidigt för att bryta sig loss. Det hjälper också att spruta lite kalciumupplösning på nöten och vänta flera minuter innan du trycker på eller vrider.

Är en bassäng wrench nödvändig?

Det finns inget one-size-fits-allt svar på denna fråga, eftersom behoven och detaljerna i varje jobb varierar. Men en bassäng kan vara extremt användbar i en mängd olika uppgifter runt hemmet, inklusive att ta bort och installera kranar, få tillgång till nötter och bultar under diskbänken som standard wrenches inte kan nå, och mer. Så länge skiftnyckeln är lämpligt för uppgiften till hands kan det vara ett viktigt verktyg i någon rörmokares verktygslåda.

Måste du använda en bassäng?

Det beror på kranen. De flesta standard vattenkranar har en montering mutter som kan nås med en bassäng, medan mer utsmyckade eller avancerade kranar kan kräva att man använder ett specialverktyg som en rörmokares skiftnyckel.

Vad är syftet med basin wrench?

Basin wrench används för att koppla bort kranar under en diskbänk.

Vad kan jag använda om jag inte har en bassäng?

Det finns några alternativ som du kan använda i stället för en bassäng. Ett alternativ är att använda en Zip Tie för att lossa mutten och bulten. Ett annat alternativ är att använda en kabelfäste, till exempel de som gjorts av Clevite.

Behöver jag verkligen en bassäng?

De flesta definitivt. En bassäng är ett praktiskt verktyg att ha runt huset för när du behöver byta ut en kran på din diskbänk, dusch eller badkar. Inte bara kan en bassäng göra jobbet mycket lättare, men det är också överkomligt och kan hittas på de flesta hårdvaruaffärer.

Kan du ändra en kran utan en bassäng?

Det finns inget definitivt svar eftersom det verkligen beror på typen av kran. Om kranen har en flyttbar patron, kan du vanligtvis ersätta den utan en bassäng. Men andra typer av kranar (som de med handtag eller spout) kan kräva att du använder en bassäng för att ta bort den gamla kranen och installera den nya.

Vad är syftet med en bassäng?

Basin wrenches används för att koppla bort kranar under en diskbänk.

Var kan jag använda basin wrench?

Basin skiftnyckel kan användas på många ställen runt hemmet. Det är ett praktiskt verktyg att ha runt när du behöver skärpa eller lossa något med läckor, som en kran, eller när du behöver byta ut en justerbar försörjningsslang på en vattenfontän.

Vad kan jag använda om jag inte har en bassäng?

Ett alternativ är att använda en kabelfäste, till exempel en slips eller zip slips. Ett annat alternativ är att använda en Allen nyckel skruvmejsel.

Kan du ta bort en kran utan en bassäng?

Vissa människor kanske kan ta bort en kran utan en bassäng, beroende på kranens svårighetsgrad. Om kranen sitter fast och inte verkar möjligt att ta bort med andra metoder, kan du prova att använda en bassäng. Men om du har problem med att ta bort kranen med en bassäng kan det vara bättre att värva hjälp från en professionell.

Vilka verktyg behöver du ändra en sink kran?

När det gäller sänkor, mestadels allt du behöver är en bassäng och en justerbar skiftnyckel. Om diskbänken har två eller flera handtag behöver du också en skruvmejsel för att ta bort skruvarna som håller dem på.

Källförteckning