Library with lights

Sao anh lại nói chỉ trong tiếng Tây Ban Nha?

Loại: Bằng

Tác Matilda Harrington

Xuất 2018-12-02

Xem: 1590

Sao anh lại nói chỉ trong tiếng Tây Ban Nha?

Trong tiếng Tây Ban Nha, tên Justin sẽ được đánh vần Ju-stin và sẽ được ghi là hwoo-steen.

Anh nói Justin bằng tiếng Tây Ban Nha thế nào?

Sao anh lại nói Christopher bằng tiếng Tây Ban Nha?

Nếu anh muốn nói Justin bằng tiếng Tây Ban Nha, thì có vài cách khác mà anh có thể làm. Một lựa chọn sẽ là nói estissaido có nghĩa là ngu ngốc ở Tây Ban Nha. Đây sẽ là một bản dịch chính xác tên Justin, nhưng nó không phải là lựa chọn tốt nhất nếu cô đang cố tạo ấn tượng tốt!

Nếu cô đang tìm cách tâng bốc hơn để nói Justin bằng tiếng Tây Ban Nha, cô có thể thử Juan hay Junior. Cả hai nghĩa là trẻ tuổi ở Tây Ban Nha, nên họ có thể được dùng làm biệt danh cho người tên là Justin.

Một lựa chọn khác sẽ được sử dụng hình thức Tây Ban Nha của tên Justin, đó là Justino. Đây là một cách chính thức hơn để nói cho Justin bằng tiếng Tây Ban Nha, và nó sẽ thích hợp hơn nếu anh dùng tên trong một thiết lập chính thức.

Cuối cùng, nếu cô muốn tìm cách nói Justin bằng tiếng Tây Ban Nha, đó là chính xác và tâng bốc, cô có thể cố sử dụng hình dạng nhỏ gọn của tên, đó là Justito. Đây là một cách rất tình cảm để nói với Justin bằng tiếng Tây Ban Nha, và nó sẽ hoàn hảo nếu cô muốn cho ai đó thấy cô quan tâm đến họ nhiều.

Sao anh lại nói tiếng Tây Ban Nha?

Bằng tiếng Tây Ban Nha, từ đó có thể được dịch theo vài cách khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh. Ví dụ, nếu anh muốn nói "chỉ một chút", anh sẽ nói "un momento". Nếu cô muốn nói "Tôi chỉ đùa thôi" thì cô sẽ nói "Sólo Bromeo".

Nhưng nếu anh muốn nói đơn giản hay chỉ, bản dịch là Sólo. Hãy xem vài ví dụ để xem từ này được dùng thế nào.

Ở tiếng Tây Ban Nha, cô thường nghe câu "sólo un minuto" nghĩa là "chỉ một phút". Điều này tương tự với cụm từ tiếng Anh "chỉ một phút". Cô có thể dùng cụm từ này nếu có người cố gắng vội vàng và cô muốn họ biết rằng cô chỉ cần một phút.

Một cụm từ phổ biến khác là "không sólo. Đây là một cụm từ dễ sử dụng khi anh muốn liệt kê hai hay nhiều thứ hơn. Ví dụ, cô có thể nói "Tôi không chỉ là bác sĩ, nhưng tôi cũng là mẹ".

Cuối cùng, anh cũng có thể dùng Sólo một cách tự ý hay đơn giản. Ví dụ, cậu có thể nói "Sólo quiero ayudar" nghĩa là "Tôi chỉ muốn giúp."

Vậy anh có nó! Đây chỉ là vài cách anh có thể nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Với một chút luyện tập, anh sẽ dùng từ này như một loa dân bản trong thời gian.

Anh nói bằng tiếng Tây Ban Nha thế nào?

Ở Tây Ban Nha, có vài cách để nói. Cách duy nhất là sử dụng bản đề nghị. Ví dụ, cô có thể nói "Estoy en la casa" nghĩa là "Tôi ở trong nhà".

Cách khác để nói bằng tiếng Tây Ban Nha là dùng đề nghị "dentro de". Ví dụ, cô có thể nói "Estoy dentro de la casa" nghĩa là "Tôi ở trong nhà".

Anh cũng có thể sử dụng đề nghị để nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Ví dụ, cô có thể nói "Hãy để ý "tôi đến đúng nhà".

Cuối cùng, anh có thể dùng từ Adentro để nói ở Tây Ban Nha. Ví dụ, cô có thể nói "Voy adentro de la casa" nghĩa là "Tôi sẽ vào trong nhà."

Sao anh lại nói tiếng Tây Ban Nha?

Bằng tiếng Tây Ban Nha, từ tiếng Tây Ban Nha là gián điệp. Rõ ràng là eh-span-yol. Lời nói của gián điệp từ tiếng Latin từ Hispaniolus, nghĩa là "không có người của Hispania". Tiếng Tây Ban Nha xuất hiện trong bản in năm 1492 trong cuốn sách "Obra del Tây Ban Nha Castellano", bởi Sebastián de Covarrubias.

Lời nói của gián điệp được sử dụng để đề cập đến ngôn ngữ Tây Ban Nha, cũng như những người hay những thứ từ Tây Ban Nha. Ví dụ, anh có thể nói "Hablas Curtisaño"? Để hỏi ai đó nếu họ nói tiếng Tây Ban Nha. Hoặc anh có thể nói "Los Curtisañoles son muy amables" để nói rằng Spaniards rất thân thiện.

Khi nhắc đến ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha, gián điệp thường được dùng làm tính từ. Ví dụ, cô có thể nói "estudio Dodgeañol" để nói "Tôi nghiên cứu tiếng Tây Ban Nha" hay "quận sĩ tạp dề" để nói "Tôi muốn học tiếng Tây Ban Nha".

Khi nhắc đến những người từ Tây Ban Nha, Giáo sư thường được dùng làm danh từ. Ví dụ, cô có thể nói "Soy Español" để nói "Tôi là tiếng Tây Ban Nha" hay "Los Curtisañoles son muy abiertos" để nói "Spaniards rất mở".

Lời nói của gián điệp cũng có thể được sử dụng để đề cập đến những thứ từ Tây Ban Nha. Ví dụ như, cô có thể nói "La comida Dodgeañola es muy rica" để nói "Thức ăn của người Tây Ban Nha rất ngon" hay "Me gusta la música Dodgeañola" để nói "Tôi thích nhạc Tây Ban Nha".

Sao anh nói tiếng Tây Ban Nha?

Bằng tiếng Tây Ban Nha, từ nói là Decir. Thật thú vị, từ decir đến từ tiếng Latin, nghĩa là "để nói" hay "để nói". Vậy, Decir có nghĩa là "để nói" hay "để nói".

Khi dùng Decir bằng tiếng Tây Ban Nha, điều quan trọng là giao động từ để khớp với chủ đề. Ví dụ, "Tôi nói" sẽ là "yo digo" và "chúng ta nói" sẽ là "nosotros thập kỷ". Lời khai của Decir như sau:

Biểu đồ thương lượng Verb cho Decir

Đối tượng

Pronoun

Triệu tập

Dịch

Tôi

Digo

Tôi nói

Anh

Linh

Dices

Anh nói

Anh ta, cô ta...

Xin chào

dice

Anh ấy nói

Chúng ta sẽ đến.

Nosotros

thập phân

Chúng tôi nói

Anh

vosotros

Decís

Anh nói

Họ.

Xin chào

Dicen

Họ nói

Với tất cả các động từ tiếng Tây Ban Nha, Decir có thể được sử dụng theo một số cách khác nhau. Ví dụ như, nó có thể được sử dụng để cho biết ai đó nói gì, như trong "Lúc xúc xắc está Cansado" Anh ta nói anh ta mệt mỏi. Nó cũng có thể được sử dụng trong mẫu chỉ huy, như trong "UDile que sí"! (Tell him yes)!

Decir cũng có thể được sử dụng trong căng thẳng tiến bộ để cho thấy ai đó đang trong quá trình nói gì đó. Ví dụ, "Estoy diciendo la Verdad" (Tôi đang nói sự thật.

Cuối cùng, Decir có thể được sử dụng trong quá khứ để cho thấy có người nói gì đó trong quá khứ. Ví dụ, "Dijo que iba a llover" (Nó nói nó sẽ mưa).

Như cô có thể thấy, Decir là một động từ rất đa năng có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Cho dù anh đang nói với ai đó những gì anh nói hay ai đó nói, Decir là động từ anh cần. Lần tới anh muốn nói

Anh nói gì ở Tây Ban Nha?

Anh có thể được dịch sang tiếng Tây Ban Nha theo cách khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Nếu cô muốn nói cô là chủ đề của một câu, cô sẽ dùng từ ngữ. Ví dụ, "Tú eres muy bonita". Điều này có nghĩa là "Anh rất xinh đẹp".

Nếu cô muốn nói cô là vật thể của một câu, cô sẽ dùng từ te. Ví dụ, "Te quiero mucho". Điều này có nghĩa là tôi yêu cô rất nhiều.

Nếu anh muốn nói rằng anh là một cách chính thức để nói với ai đó, anh sẽ dùng từ bỏ. Ví dụ như, " gây mê, thưa ngài"? Nghĩa là "Anh khỏe không, thưa ngài"?

Nếu cô muốn nói cô là một dạng nhiều, cô sẽ dùng từ vosotros. Ví dụ, "Những kẻ lừa dối tội lỗi"? Điều này có nghĩa là "Mọi người thế nào"

Sao anh lại nói tiếng Tây Ban Nha?

Bằng tiếng Tây Ban Nha, từ đó có thể được dịch sang Hacer hay Hacerse. Hacer là từ phổ biến hơn và được sử dụng cho hầu hết các tình huống. Hacerse thường được dùng trong hình thức phản xạ hơn. Ví dụ, "Tôi đang làm bài tập về nhà" sẽ là "Estoy haciendo mi tarea" trong khi "Tôi tự làm sandwich" sẽ là "Me estoy haciendo un sándwich".

Sự kết hợp của Hacer là bình thường, ngoại trừ người đầu tiên kỳ dị và người thứ 3 kỳ dị (él / ella / bị lãng phí). Ví dụ, "yo hago" (tôi có), "tú haces" (bạn có), "él/ella/usted hace" (he/she/you do), nhưng "nosotros hacemos" (chúng tôi có).

Cũng có thể được sử dụng như một động từ phụ trợ, giống như có thể hoặc có thể. Ví dụ, "Đã có Ayudarme"? (Cậu giúp tôi được không? "Không có puedo hacerlo" (tôi không thể làm được), "Podrías traermeuna pizza"? (Có thể anh mang pizza cho tôi không?

Khi dùng làm động từ phụ trợ, Hacer không thay đổi trong căng thẳng hiện tại. Tuy nhiên, trong quá khứ, nó làm tổn thương bất thường. Ví dụ, "Tôi đã làm được" sẽ là "Lo hice" trong khi "Bạn đã làm" sẽ là "Lo hiciste".

Cũng có thể được dùng trong công ty "? Nghĩa là "Anh đang làm gì"? Ví dụ, nếu anh bước vào một người ở giữa cuộc nói chuyện, anh có thể nói "Qué haces"? Để hỏi họ đang làm gì.

Anh nói tiếng Tây Ban Nha thế nào?

Từ "làm thế nào" là một thứ khó khăn trong tiếng Tây Ban Nha. Nó có thể được sử dụng trong vài cách khác nhau, mỗi người với một ý nghĩa khác nhau. Chúng ta hãy xem vài thứ phổ biến nhất trong tiếng Tây Ban Nha.

Để hỏi về cách thức hay phương pháp mà có gì đó đã làm, anh sẽ dùng từ "mo." Ví dụ như, anh có thể nói "biến dịch ma túy"? "Làm thế nào rồi?

Để hỏi về chất lượng của thứ gì đó, anh sẽ dùng từ "qué". Ví dụ, anh có thể nói "Qué tal? "Chuyện gì vậy?

Để hỏi về số lượng thứ gì đó, anh sẽ dùng từ "cuánto." Ví dụ, anh có thể nói "Cuánto cuesta"? Nó tốn bao nhiêu?

Để hỏi về mức độ nào đã xong, anh sẽ dùng từ "cuán." Ví dụ, anh có thể nói "Cán Alto eres?" Cô cao thế nào?

Như cô có thể thấy, có vài cách khác nhau để nói "làm sao" bằng tiếng Tây Ban Nha. Cái mà cô dùng sẽ phụ thuộc vào ngữ cảnh mà cô dùng nó. Với một chút luyện tập, nó sẽ trở thành thiên nhiên thứ hai để chọn từ đúng cho tình huống đúng đắn.

Từ tiếng Tây Ban Nha để làm gì?

Từ tiếng Tây Ban Nha chỉ là Justicia. Từ này đến từ tiếng Latin cho công lý, đó là lời nói. Justin có nghĩa là công bằng hay chỉ. just. Đó là nguyên tắc đạo đức.

Câu hỏi liên quan

Sao anh dùng từ tiếng Tây Ban Nha như tính từ?

Anh dùng tiếng Tây Ban Nha như một tính từ để miêu tả những thứ hay người dân của một quốc tịch đặc biệt hay dân tộc. Ví dụ, cô có thể nói " cà phê Tây Ban Nha" để miêu tả một loại cà phê điển hình ở Tây Ban Nha.

Tiếng Tây Ban Nha là gì?

Một cụm từ thường được sử dụng cùng nhau. Trong tiếng Tây Ban Nha, cụm từ có thể được chia thành hai loại: từ hợp chất và kết hợp. Những từ hợp chất được tạo ra từ hai hay cách khác nhau, trong khi kết hợp là những từ có hai từ khác cùng nhau. Đây là một số cụm từ tiếng Tây Ban Nha phổ biến: Làm ơn đi - Cô sẽ thấy País asi... Nosotros mismos

Sao anh lại nói tiếng Tây Ban Nha?

Bằng tiếng Tây Ban Nha, anh sẽ nói "Hollys Dodgeaño"

Kết thúc của một từ như thế nào ở Tây Ban Nha?

Tiếng Tây Ban Nha kết thúc bằng tiếng Anh.

Sao anh nói tôi làm bằng tiếng Tây Ban Nha?

"Sí, acepto."

Nói tiếng Tây Ban Nha để làm gì?

hacer de, cumplir, actuar, obrar, poner, lavar và servir.

Có phải động từ tiếng Tây Ban Nha không?

Không, không phải động từ tiếng Tây Ban Nha.

Tiếng Tây Ban Nha là gì?

Một cụm từ thường được sử dụng cùng nhau.

Có gì khác nhau giữa việc làm và cụm từ ở Tây Ban Nha?

Một cụm từ thường được sử dụng cùng nhau. Một động từ phụ có nghĩa là "có thể" hay "có khả năng"

Sao anh nói tôi đã làm bằng tiếng Tây Ban Nha?

Yo he sido estafado.

Tiếng Tây Ban Nha làm gì?

Hacer là từ để làm ở Tây Ban Nha. Từ này cũng có nghĩa là "để làm". Chúng ta dùng nó bằng tiếng Tây Ban Nha để làm khi nó dịch thành một hoạt động thực sự. Ví dụ: Hắn làm bài tập về nhà mỗi đêm. Chúng ta làm nhiều việc cùng nhau

Sao anh nói "Anh nói tiếng Anh bằng tiếng Tây Ban Nha?

Hablo inglés.

CGAA.org Logo

Tất cả thông tin được xuất bản trên trang web này được cung cấp tin tốt và chỉ sử dụng chung. Chúng ta không thể đảm bảo sự hoàn thành hoặc độ tin cậy của nó để làm ơn hãy thận trọng. Bất kỳ hành động nào anh dựa trên thông tin được tìm thấy ở CGAA.org hoàn toàn theo ý anh. CGAA sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào xảy ra với việc sử dụng thông tin.

Công

VềUH

Bản © 2022 CGAA.org