Library with lights

Hur säger du xiongnu?

Kategori: Hur

Författare: Chase McBride

Publicerad: 2021-11-09

Visningar: 1594

Hur säger du xiongnu?

"Hur säger du xiongnu"? Det är en viktig fråga att ställa när man lär sig om denna forntida kinesiska civilisation. xiongnu var ett nomadiskt folk som bebodde trapporna i Centralasien. De var kända för sina modiga och kämpande färdigheter, och för deras häst. xiongnu var en stor makt i regionen i århundraden, och deras språk var en viktig del av deras kultur.

Idag finns det inget rätt sätt att säga xiongnu. Uttalandet av detta ord har förändrats över tiden, och olika dialekter av kineser har olika sätt att säga det. På mandarin kinesiska, är det vanliga sättet att säga xiongnu shíyōnghú. Detta ord består av fyra tecken, var och en med sin egen betydelse. Den första karaktären, shí, betyder historia eller rekord. Den andra karaktären, yōng, betyder för evigt eller evigt. Den tredje karaktären, hú, betyder barbariska. Den fjärde karaktären är dock den viktigaste. Denna karaktär, nú, betyder ryttare eller nomad.

Ordet xiongnu kan då översättas som "eviga ryttare" eller "nomads of history". Detta är ett passande namn för ett folk som var kända för sin häst och deras vandrande sätt. xiongnu var ett stolt och våldsamt folk, och deras språk återspeglade deras kultur. Idag finns det inget korrekt sätt att säga xiongnu, men alla uttal av detta ord återspeglar den antika kulturen hos xiongnufolket.

Hur säger du xiongnu på kinesiska?

Xiongnu var ett nomadiskt folk som levde i det som nu är Mongoliet och delar av Ryssland. De var kända för sin häst och för sin skicklighet i bågskytte.

Ordet xiongnu är av osäkert ursprung, men det anses härledas från ett kinesiskt ord som betyder utlänningar. Xiongnu var inte kinesiska, och de välkomnades inte på kinesiskt territorium. I själva verket hänvisar kineserna ofta till Xiongnu som de "hatade".

Xiongnu kom först till kinesernas uppmärksamhet under kejsaren Qin Shihuangdi (r. 221-210 f.Kr.). Xiongnu var ett ständigt hot mot kejsarens ansträngningar att förena Kina under en regel. De plundrade kinesiska bosättningar och stal hästar och boskap.

Qin Shihuangdi svarade med att bygga en mur längs den norra gränsen till Kina. Muren var inte effektiv för att stoppa Xiongnu, men den höll dem ur kinesiskt territorium.

Xiongnu fortsatte att vara ett problem för kineserna under Han-dynastin (206 BCE-220 CE). Hans kejsare försökte muta Xiongnu-ledarna med gåvor av guld och silver, men Xiongnu var inte intresserad av kinesiska varor. De ville bara ha hästar och boskap.

Hans kejsare försökte också köpa fred genom att ge Xiongnu-prinsessorna som fruar till Xiongnu-ledare. Denna strategi fungerade inte heller. Xiongnu-ledarna hade redan flera fruar och ville inte ha kinesiska kvinnor.

Hans kejsare hade viss framgång i kampen mot Xiongnu. Hans general Wei Qing (d. 117 f.Kr.) ledde en serie militära kampanjer mot Xiongnu och drev dem ur kinesiskt territorium.

Xiongnu gav inte upp lätt. De fortsatte att plundra kinesiska bosättningar och stjäla hästar och boskap. Han-dynastin kollapsade så småningom på grund av interna stridigheter, och Xiongnu blev återigen ett problem för kineserna.

Xiongnu besegrades slutligen av Tanguts, ett folk från väst, år 1227 CE. Tanguterna körde Xiongnu ur Mongoliet och in i Sibirien.

Xiongnu har inte varit ett problem för kineserna sedan 1200-talet. Men ordet xiongnu används fortfarande av kineserna för att hänvisa till

Hur uttalar du xiongnu på kinesiska?

Ordet xiongnu är av kinesiskt ursprung, och uttalas på kinesiska som shi-on-noo. Det är en transkribering av de kinesiska karaktärerna, som uttalas i mandarin kinesiska som xióngnuó.

xiongnu var ett nomadiskt folk som levde i det som nu är Mongoliet och norra Kina i 3: e århundradet f.Kr.. De var kända för sitt kavalleri och för sin skicklighet i bågskytte.

xiongnu talade ett språk som var relaterat till turkiska språk. Det moderna mongoliska språket är också relaterat till turkiska språk.

xiongnu nämndes först i kinesiska register under år 200 f.Kr.. Vid den tiden bodde de i regionen norr om den kinesiska muren.

År 209 f.Kr. attackerade xiongnu en kinesisk armé som försökte bygga ett fort i Gobiöknen. Den kinesiska armén besegrades och xiongnu började plundra kinesiska bosättningar.

Under år 200 f.Kr. attackerade xiongnu igen kineserna. Den här gången fångade de staden Yanxia.

xiongnu fortsatte att plundra kinesiska bosättningar, och år 174 f.Kr., de fångade staden Zhangye.

År 133 f.Kr. attackerade xiongnu kineserna igen. Den här gången fångade de staden Chang'an, som var huvudstad i Han-dynastin.

xiongnu fortsatte att plundra kinesiska bosättningar och städer, men de kunde aldrig hålla fast vid någon av sina erövringar länge.

År 97 f.Kr. attackerade xiongnu kineserna igen. Den här gången besegrades de av den kinesiska generalen, Li Guangli.

Efter deras nederlag började xiongnu minska kraften. Under året 60 f.Kr. dödades xiongnuledaren Jizhu av generalen Han Dynasty, Cao Cao.

Efter Jizhus död splittrades xiongnu i två fraktioner. En fraktion leddes av en man vid namn Modu Chanyu, och den andra fraktionen leddes av en man vid namn Touman.

År 49 f.Kr. invaderade xiongnu-generalen Modu Chanyu Han-dynastin. Den här gången lyckades han erövra staden Chang'an.

.

Vad är meningen med xiongnu på kinesiska?

Ordet xiongnu på kinesiska kan översättas till att betyda "en barbarisk stam", "en nomad grupp", eller helt enkelt barbarer. Det används ofta för att hänvisa till personer eller grupper som anses vara ociviliserade eller barbariska, särskilt när det gäller deras livsstil eller beteende. Termen används ofta på ett negativt sätt, men den kan också användas på ett neutralt eller till och med positivt sätt beroende på sammanhanget.

Ordet xiongnu har en lång historia i Kina. Det finns först i Shiji, eller Records of the Grand Historian, skriven av Sima Qian i 2: a århundradet f.Kr.. I denna text beskrivs xiongnu som en nomadisk grupp som levde i stäppen av vad som nu är Mongoliet och norra Kina. Mixnu var ofta i konflikt med den kinesiska Handynastin, och de besegrades så småningom av Han.

xiongnu förblev ett stort hot mot Handynastin, och de nämndes ofta i kinesiska texter från 2: a århundradet och framåt. På 600-talet besegrades xiongnu av en annan nomadisk grupp, Tuoba. Tuoba antog namnet Kina för deras imperium, som senare kallades Northern Wei dynastin.

Den xiongnu nämndes i kinesiska texter i århundraden efter deras nederlag, och de fortsatte att förknippas med barbari och savageri. I början av 1900-talet använde det kinesiska kommunistpartiet termen xiongnu för att hänvisa till den borgerliga klassen, som de ansåg vara bakåt och reaktionär.

Ordet xiongnu används fortfarande i moderna kineser, men dess betydelse har förändrats över tiden. Det används nu mer för att hänvisa till personer eller grupper som anses vara bortom det vanliga, såsom etniska minoriteter eller alternativa livsstilssamhällen. I vissa fall används termen fortfarande negativt, men den kan också användas på ett mer positivt eller neutralt sätt.

Vad är historien om xiongnu i Kina?

Xiongnu var ett nomadiskt folk som levde i det som nu är Mongoliet och delar av Sibirien. De var ett av de mest kraftfulla imperierna i Asien under 3: e och 2: a århundradena f.Kr., och var ett stort hot mot det kinesiska imperiet. Xiongnu var ett nomadiskt folk som levde i det som nu är Mongoliet och delar av Sibirien. De var ett av de mest kraftfulla imperierna i Asien under 3: e och 2: a århundradena f.Kr., och var ett stort hot mot det kinesiska imperiet. Det första omnämnandet av Xiongnu i kinesisk historia kommer från The Records of the Grand Historian, skriven av Sima Qian i 2: a århundradet f.Kr. Enligt Sima Qian var Xiongnu ursprungligen en grupp människor som bodde i Mongoliets stäppor. De var indelade i två huvudgrupper: mongolerna, som bodde i öster och turkiska folket, som bodde i väster. Mongolerna var de mäktigare av de två grupperna och började långsamt expandera sitt territorium västerut. Denna expansion ledde dem i konflikt med det kinesiska imperiet, som också utökade sitt territorium. Under de första åren av konflikten lyckades Xiongnu besegra de kinesiska arméerna som sändes mot dem. Men det kinesiska imperiet var en mycket större och mer kraftfull stat, och så småningom Xiongnu besegrades. De tvingades dra sig tillbaka till sitt hemland i Mongoliets trappor. Xiongnu fortsatte att vara ett stort hot mot det kinesiska imperiet, och lanserade regelbundet räder i kinesiskt territorium. Under 1: a århundradet f.Kr. förenade Xiongnu-härskaren Maodun de två huvudgrupperna i Xiongnu under hans styre. Detta gjorde Xiongnu till en mycket kraftfullare kraft, och de började plundra det kinesiska territoriet mer regelbundet. Den kinesiska kejsaren Wudi svarade genom att skicka en stor armé mot Xiongnu. Denna armé lyckades besegra Xiongnu och tvingade dem att dra sig tillbaka till sitt hemland. Xiongnu fortsatte att vara ett stort hot mot det kinesiska imperiet, men de kunde aldrig erövra kinesiskt territorium. Xiongnu-imperiet förstördes i slutändan av interna konflikter och yttre tryck från det kinesiska imperiet. Xiongnu-folket fortsatte att bo i Mongoliet och Sibirien, men deras imperium var inte mer.

Hur blev xiongnu en del av den kinesiska kulturen?

Det korta svaret är att Xiongnu blev en del av den kinesiska kulturen genom handel och allianser. Ju mer komplett svar kräver lite historia.

Xiongnu var ett nomadiskt folk som levde i det som nu är Mongoliet och delar av Sibirien. De var kända för sitt kavalleri och för sin skicklighet i bågskytte. De var ett mäktigt folk och plundrade ofta det kinesiska imperiet.

Xiongnu och kineserna hade en lång historia av konflikter. Kineserna försökte hålla Xiongnu ur sitt territorium genom att bygga muren. Xiongnu skulle ofta plundra kinesiska städer och byar, och kineserna skulle hämnas med militära kampanjer.

Xiongnu och kineserna hade också en lång historia av handel. Xiongnu skulle handla pälsar och andra varor för kinesisk silke och andra lyxartiklar. Med tiden blev Xiongnu intresserad av kinesisk kultur och började anta några av sina seder.

Vid tiden för Han-dynastin hade Xiongnu blivit en del av den kinesiska kulturen. Hans kejsare gjorde allianser med Xiongnu och gifte sig med en Xiongnu-prinsessa. Xiongnu fortsatte att plundra kinesiskt territorium, men räderna var mindre frekventa och mindre skadliga.

Xiongnu assimilerades så småningom till den kinesiska befolkningen. De antog det kinesiska språket och tullen och blev bönder och handlare. Många Xiongnu anser sig vara kinesiska och identifiera sig med den kinesiska kulturen.

Vilka är några av de unika egenskaperna hos xiongnu på kinesiska?

Xiongnu var ett nomadiskt folk som bebodde den östra eurasiska steppen från 3: e århundradet f.Kr. till 1: a århundradet e.Kr. Xiongnu var en av de tidigaste identifierade nomadiska folken och var kända för kineserna som Hūn.

Xiongnu var ett heterogent folk, med många stammar och klaner. De viktigaste stammarna var Chanyu, Modu, Murong och Tuoba. Chanyu var de ärftliga härskarna i Xiongnu och var ofta i krig med Handynastin. Modu var den näst största stammen och var känd för sina aggressiva och krigsliknande sätt. Murong var en mindre stam som var känd för sin lojalitet mot Chanyu. Tuoba var Xiongnus västligaste stam och var de minst krigsliknande av de fyra stora stammarna.

Xiongnu var ett nomadiskt folk som förlitade sig på sina djurhjordar för deras försörjning. De var experthästar och deras främsta transportmedel var hästen. Xiongnu var också skickliga i användningen av vagnen.

Xiongnu var krigare och var kända för sin skicklighet i strid. De var särskilt rädda för deras användning av bågen och pilen. Xiongnu var också kända för sina bruk av människooffer.

Xiongnu nämndes först i kinesiska texter i 3: e århundradet f.Kr.. Den första direktkontakten mellan Xiongnu och Handynastin inträffade i 209 f.Kr. när Hans general Zhang Qian skickades på ett diplomatiskt uppdrag till Xiongnu.

Xiongnu och Handynastin kämpade en serie krig från 2: a århundradet f.Kr. till 1: a århundradet e.Kr.. Dessa krig var kända som Han-Xiongnu-krigen. Handynastin kunde så småningom besegra Xiongnu och tvinga dem ur kinesiskt territorium.

Xiongnu var stolta och oberoende människor. De upprätthöll sina egna seder och traditioner. Xiongnu var också en av de tidigaste folken att anta användningen av skrivande.

Xiongnu lämnade ett bestående märke på den kinesiska historien. De var en viktig faktor i utvecklingen av militär konst och krigföring i Kina. Xiongnu hade också ett betydande inflytande på utvecklingen av Silk Road.

Vad är några av utmaningarna med xiongnu på kinesiska?

Några av utmaningarna med xiongnu på kinesiska inkluderar följande:

1. xiongnu var ett nomadiskt folk, så de var ständigt på väg och svåra att spåra.

2. De var skickliga på att använda kamouflage och bedrägeri för att undvika upptäckt och överraska sina fiender.

3. De hade ett stort territorium att täcka och kunde slå när som helst från någon riktning.

4. De var experter på ryttare och vagnar, och deras militära taktik var mycket effektiv.

5. De hade en stark känsla av enhet och lojalitet mot sin ledare, vilket gjorde dem till en formidabel kraft.

Hur kan xiongnu användas i en mening på kinesiska?

Xiongnu kan användas i en mening på kinesiska enligt följande:

Xiongnu var ett nomadiskt folk som bodde i dagens Mongoliet och delar av Sibirien. De var kända för sina skickliga räder och för sina räder på kinesiska bosättningar.

Vad görs några vanliga misstag när man säger xiongnu på kinesiska?

Xiongnu var ett nomadiskt folk som bodde i dagens Mongoliet och delar av Ryssland och Kina under brons- och tidiga järnåldrar. De var den första stora nomadiska gruppen i Kina och var ofta i konflikt med de kinesiska dynastierna. Xiongnu uttalas shiong-noo på mandarin kinesiska. Följande är några vanliga misstag som gjorts när du säger detta ord:

1. Uttala det som xiong-noo

2. Uttala det som shiong-nu

3. Uttala det som siong-noo

4. Uttala det som shiong-nü

Alla dessa är felaktiga uttal av ordet. De två första är felaktiga eftersom x uttalas som ett ljud i mandarin kinesiska. Den tredje är felaktig eftersom n inte är aspirerad på mandarin kinesiska. Den fjärde är felaktig eftersom ü uttalas som ett ljud i mandarin kinesiska.

Relaterade frågor

Vad betyder Xiongnu?

Xiongnu är ett Sino-Tibetanskt ord, bestående av xi (styrka) och nu (nomad).

Hur uttalar du (Xiōngnú)?

Den moderna mandarin kinesiska uttal för xiōngnú.

Vad är ursprunget till Xiongnu-folket?

Det finns ingen vetenskaplig konsensus om Xiongnu-folkets etymologiska ursprung. Men vissa tror att de kan härstamma från de gamla Xianyun och / eller Xirong nomadiska folken.

Vad är skillnaden mellan Xiongnu och Hu?

Xiongnu skildes från Hu-folket, som var ett annat nomadiskt folk.

Vilka är Xiongnu?

Xiongnu är en av de viktigaste nomadiska stammarna som bebodde den östra delen av Eurasian Steppe från runt 3: e århundradet f.Kr. fram till 1: a århundradet e.Kr. De var också kända som Huns, och deras ursprungliga hemland är fortfarande okänt. Under sin tid som nomadisk federation styrde Xiongnu olika territorier i norra och centrala Asien innan de slutligen förlorade makten till andra konkurrerande federationer som Han kinesiska, iranska partier, turkiska uigurer och tibetanska imperiet. På grund av deras historia och inflytande förblir de dock en av historiens mest intressanta och mystiska federationer.

När började Xiongnu-perioden och slutade?

Xiongnu-perioden motsvarar i allmänhet en tidsperiod på 200-600 e.Kr.

Hur skrev Xiongnu sina brev?

En hypotes tyder på att Xiongnu använde en bläck och papper för att skriva sina brev.

Hur uttalar du ?

Uttalandet av Xiōngnú är den moderna mandarin kinesiska uttal.

Vilka är Xiongnu relaterade till?

Det finns ingen konsensus om vem Xiongnu är relaterade till. Vissa lingvister föreslår att Xiongnu är relaterade till Huns, medan andra tror att de är av mongoliskt eller turkiskt ursprung. Andra tyder fortfarande på att de kan vara mer varierande relaterade till olika andra grupper av människor i Central- och Östasien.

Vem var Xiongnu?

Xiongnu var nomadiska pastoralistiska stammar som levde i de kinesiska stäppregionerna under slutet av 2: a årtusendet f.Kr. och början av 1: a årtusendet e.Kr.. Som Gatts noterar, är Xiongnu mest känd från samtida källor eftersom de regelbundet engagerade sig i räder mot de kinesiska staterna på dagen. Deras slutliga ursprung förblir oklart, med olika hypoteser som föreslår att de antingen var relaterade till Qiang-folket eller härstammar från grupper som transplanteras från Centralasien.

Använda resurser

CGAA.org Logo

All information som publiceras på denna webbplats tillhandahålls i god tro och för allmänt bruk. Vi kan inte garantera dess fullständighet eller tillförlitlighet så var försiktig. Alla åtgärder du vidtar baserat på den information som finns på CGAA.org är strikt efter eget gottfinnande. CGAA ansvarar inte för eventuella förluster och/eller skador som uppstår vid användning av den information som lämnats.

Företag

OmFAQ

Upphovsrätt © 2022 CGAA.org