Library with lights

Hur säger du vara tyst i tyska?

Kategori: Hur

Författare: Minerva Moreno

Publicerad: 2022-04-19

Visningar: 2197

Hur säger du vara tyst i tyska?

På tyska är ordet för tyst ruhig. Det finns några olika sätt att säga "vara tyst" på tyska, beroende på situationen.

Om du vill att någon ska vara tyst eftersom de är för högt, kan du säga "Sei leise"! Eller "Sei ruhig"! Båda dessa fraser betyder "vara tyst"! och kan användas i många olika situationer.

Om du vill att någon ska sluta prata eftersom de säger något du inte vill höra, kan du säga "Halt dö Klappe"! Denna fras är lite mer kraftfull än de andra och bör endast användas i situationer där du verkligen vill att personen ska sluta prata.

Slutligen, om du vill att någon ska sluta prata eftersom de säger något som inte är lämpligt, kan du säga "Bitte sei diskret"! Denna fras är mer artig än de andra och kan användas i situationer där du inte vill förolämpa personen.

Alla dessa fraser kan användas i både formella och informella situationer. När du bestämmer vilken fras du ska använda bör du överväga den relation du har med personen och svårighetsgraden av situationen.

Hur säger du "vara tyst" på tyska?

Var tyst på tyska är "ruhig sein". Denna fras används för att berätta för någon att lugna ner eller för att sluta göra ljud. Det finns några olika sätt att säga "vara tyst" på tyska, beroende på sammanhanget och vem du talar med.

Om du pratar med ett barn kanske du säger "Sei still"! vilket betyder "vara stilla". Detta är ett mer direkt sätt att berätta för någon att vara tyst, och används ofta med barn som gör för mycket ljud. Ett annat sätt att säga "vara tyst" till ett barn är "Mach leise"!, vilket betyder "vara tyst". Detta är ett mindre direkt sätt att berätta för någon att vara tyst, och används ofta när du vill att barnet ska lugna sig.

Om du talar till någon som inte är ett barn, kan du säga "Sei ruhig"!, vilket betyder "vara tyst". Detta är ett mer direkt sätt att berätta för någon att vara tyst, och används ofta när personen gör för mycket ljud. Ett annat sätt att säga "vara tyst" till någon som inte är ett barn är "Mach keinen Lärm"!, vilket betyder "gör inget ljud". Detta är ett mindre direkt sätt att berätta för någon att vara tyst, och används ofta när du vill att personen ska lugna sig.

Hur säger du tyst på tyska?

Ordet tyst kan översättas till tyska på några olika sätt beroende på det sammanhang där det används.

Om du vill säga tyst som i "inte högt", skulle du använda ordet ruhig. Till exempel kan du säga "Es ist ruhig hier" (Det är tyst här) eller "Sie ist eine ruhige Person" (Hon är en tyst person).

Om du vill säga tyst som i lugn, skulle du använda ordet friedlich. Du kan till exempel säga "Es ist ein friedlicher Ort" (Det är en lugn plats) eller "Ich brauche einen friedlichen Moment" (jag behöver ett lugnt ögonblick).

Om du vill säga tyst som i mild, skulle du använda ordet lugn. Du kan till exempel säga "Ihr Ton ist zu sanft" (Din röst är för mild) eller "Sein Charakter ist sanft" (Hans karaktär är mild).

Om du vill säga tyst som i "inte upptagen", skulle du använda ordet leer. Till exempel kan du säga "Das Haus ist leer" (Huset är tomt) eller "Der Strand ist leer" (Strävan är tom).

Slutligen, om du vill säga tyst som i "inte bullriga", skulle du använda ordet stille. Du kan till exempel säga "Ich brauche einen Moment der Stille" (jag behöver ett ögonblick av tystnad) eller "Die Stille i diesem Raum ist unheimlich" (tystnaden i detta rum är kuslig).

Hur säger du shh på tyska?

På tyska är ordet för "shh" "ruhig", som uttalas som "roo-heeg". Detta ord kan användas på några olika sätt, inklusive att berätta för någon att vara tyst, att lugna ner eller att slå sig ner.

Du kan till exempel säga "ruhig, bitte" till någon som är för hög på en offentlig plats. Eller, om någon har en härdsmälta och du vill att de ska lugna ner sig, kanske du säger "ruhig, Atem". Du kan också använda "ruhig" när du försöker få ett barn att sova, genom att säga något som "ruhig, Schlaf".

Ordet "ruhig" kan också användas som adjektiv för att beskriva något som är lugnt eller lugnt. Du kan till exempel säga "Das Meer ist heute ruhig" för att beskriva hur havet är extra lugn idag.

Sammantaget är ordet "ruhig" en mångsidig som kan användas i många olika situationer. Så nästa gång du behöver berätta för någon att vara tyst på tyska, kom ihåg att säga "ruhig"!

Hur säger du tystnad på tyska?

Ordet tystnad kan översättas till tyska på några olika sätt. Den mest bokstavliga översättningen skulle vara "die Stille", som direkt översätter till "tystnaden". Men detta ord används inte vanligen på tyska och skulle troligen förstås av de flesta tyskar om de används i samtal. Ett mer vanligt ord för tystnad på tyska är Schweigen. Detta ord används oftare för att beskriva handlingen att vara tyst, snarare än det faktiska fysiska tillståndet av tystnad. Det används också ofta i samband med en respektfull tystnad, till exempel när någon sörjer förlusten av en älskad. Utöver dessa två ord används ordet Ruhe ofta för att beskriva tystnad. Detta ord har en liknande betydelse för Schweigen, men används också för att beskriva en känsla av lugn eller ro. Det används ofta i fraser som "i Ruhe gelassen werden", vilket betyder "att lämnas i fred". Oavsett vilket ord du använder för att beskriva tystnad på tyska är det viktigt att vara medveten om det sammanhang där det används. Att använda fel ord i fel sammanhang kan orsaka förvirring eller till och med förolämpa någon.

Hur säger du "tyst snäll" på tyska?

Om du vill säga "tyst snäll" på tyska, finns det några olika sätt att göra det. Ett sätt är att säga "ruhe bitte", vilket betyder "tyst snäll". Ett annat sätt att säga att det är "bitte leise sein", vilket betyder "Vänligen var tyst". Du kan också säga "genug jetzt", vilket betyder "nog nu"

Hur säger du "håll tyst" på tyska?

Håll tyst på tyska kan översättas som "ruhe bewahren" eller "fortfarande sein". Båda används vanligen och förstås.

När du behöver berätta för någon att vara tyst på tyska, är det bäst att använda ordet ruhe eftersom det är mer direkt och mindre sannolikt att missförstås. "Still sein" kan också användas, men det är mer sannolikt att tolkas som "remain still" snarare än "vara tyst".

Om du skriker eller viskar är ordet ruhe mer benägna att förstås. Om du försöker säga "håll tyst" i en lugn röst, då "fortfarande sein" skulle vara ett bättre val.

Det är också möjligt att använda ordet schweigen för att säga "håll tyst", men detta ord är mer formellt och används inte så ofta i vardagen.

Hur säger du "tala tyst" på tyska?

Tyskland har en mängd olika dialekter och underdialekter, men den tyska standardformen kallas Hochdeutsch eller "högtyska". Hochdeutsch är det språk som lärs ut i skolor, som används i media och av regeringen.

Det finns många sätt att säga "tala tyst" i Hochdeutsch, men den vanligaste är "leise sprechen". Denna fras kan användas i olika sammanhang, från att berätta för ett barn att vara tyst i ett bibliotek för att be en vän att tala tyst så att du inte vaknar barnet.

En annan vanlig fras är "ruhig sprechen", som har en liknande betydelse för "leise sprechen". Denna fras används ofta när någon talar för högt på telefonen, eller på en offentlig plats där det inte är lämpligt att tala högt.

Om du vill vara mer specifik kan du säga flüstern (för att viska) eller murmeln (till murmur). Dessa två ord används ofta när två personer delar en hemlighet, eller när någon vill ge någon annan en ledtråd utan att vara för uppenbar.

Om du vill berätta för någon att vara tyst på ett mer kraftfullt sätt kan du säga "sei still"! eller ruhe! Dessa fraser är mer benägna att användas när någon är störande och svarar inte på förfrågningar att tala tyst.

I allmänhet är det alltid bättre att fela på sidan att tala för tyst snarare än att tala för högt i Tyskland. Tyskarna tenderar att vara ganska reserverade i sin kommunikationsstil och talar för högt kan ses som oförskämd eller påträngande. Om du inte är säker på hur man säger något är det alltid bättre att fråga en infödd talare om hjälp.

Hur säger du hush på tyska?

Det tyska ordet för hush är ruhe, uttalad roo-uh. Intressant är det tyska ordet för tyst också ruhe, uttalat annorlunda än ordet för hush. Tyst är uttalad kviet, med k-ljudet är mer som en ch-ljud på engelska. Detta beror troligen på ordets ursprung i gamla tyska.

Medan båda orden har samma betydelse, används de i olika sammanhang. Hush används i allmänhet för att berätta för någon att vara tyst, medan tyst används för att beskriva bristen på buller.

Här är några exempel meningar med varje ord:

Kan du hush din bror så att jag kan ringa ett telefonsamtal? Kannst du deinen kleinen Bruder beruhigen, fuktig ich einen Telefonanruf machen kann?

Parken är så tyst idag. Der Park är inte så ruhig.

Hur säger du "tyst ner" på tyska?

Det tyska språket har ett antal ord och fraser som används för att berätta för någon att vara tyst eller för att minska bullret de gör. Ett sätt att säga "tyst ner" på tyska är "ruhe bitte aus". Detta översätts bokstavligen till "snälla vila" och är ett artigt sätt att be någon att vara tyst. Ett annat sätt att säga detta är "leise sein", vilket betyder "att vara tyst". Denna fras är mer direkt och kan användas i olika situationer. Om du behöver någon att vara tyst brådskande, kan du använda frasen "seien sie leise"! Vilket betyder "vara tyst"! och sägs på ett mer kraftfullt sätt. Det finns också ett antal andra fraser som kan användas för att be någon att vara tyst, beroende på sammanhanget och situationen. Till exempel, om du är i ett bibliotek kan du säga "ruhe bitte" eller "leise sein", men om du är på en fest kan du säga "lauter nicht" vilket betyder "inte så högt". Det är viktigt att välja rätt fras att använda, eftersom fel fras i fel situation kan orsaka brott.

Relaterade frågor

Hur säger du att jag inte gillar något på tyska?

Nicht mag ich det betyder att jag inte gillar det.

Hur säger du att jag föredrar något på tyska?

Du skulle säga "Ich liebe diese Sache", som är den jämförande formen av gern.

Hur säger du "ass violin" på tyska?

Arschgeige

Hur säger du att jag gillar något på tyska?

Ich hoffe, dass Sie es mögen.

Hur säger man ”gör det inte” på tyska?

Du skulle säga "Mach das nicht!"

Hur använder du nicht och Kein på tyska?

Nicht används för att uttrycka negation. Kein används tillsammans med ett substantiv för att betyda inte eller nej.

Ska du använda idiom och fraser när du talar tyska?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga. I allmänhet är det en bra idé att använda idiom och fraser när man talar tyska för att komma över som mer infödda ljud. Men det är viktigt att komma ihåg att inte alla i Tyskland talar "korrekt" standard tyska, så ibland kan det vara nödvändigt att bryta reglerna lite för att visa att du förstår och uppskattar kulturen.

Hur man säger att jag föredrar att tala tyska över engelska?

Ich spreche lieber Deutsch als English.

Hur visar tyskarna att de föredrar en sak över en annan?

Tyska använder orden bevorzugen, vorziehen eller helt enkelt en konstruktion med lieber ("snarare"): Observera att det föredragna objektet kommer att vara i ackusativt och det objekt som det jämförs med är i dative (vanligtvis med prepositionen "gegenüber"):

Hur säger du att jag föredrar i en mening?

"Jag föredrar att stå ett tag, om du inte har något emot."

Hur gör du en jämförelse på tyska?

Det vanligaste tyska sättet att göra jämförelser är att använda orden vielleicht, möglicherweise, oder gar nicht. Här är exempel: Vielleicht magst du es lieber dunkel? (Kanske föredrar du det mörkt)? Möglicherweise har du recht. (Möjligen har du rätt). Oder gar nicht? (eller inte alls)

Vad är det tydliga sättet som tyskar talar?

När tyskarna talar använder de vanligtvis ett tydligt uttal och exakt grammatik. Detta kan ses som olämpligt eller till och med konfronterande för vissa människor, men för tyskar är det helt enkelt sättet att de talar. Tyska talare är ofta mycket koncisa på sitt språk och slösar inte ord.

Varför låter tyska så annorlunda från engelska?

Tyska är ett germanskt språk, vilket innebär att det är relaterat till engelska och andra språk i den germanska familjen. Denna familj inkluderar sådana språk som danska, holländska, norska och svenska. Några av de främsta anledningarna till att tyska ljud skiljer sig från engelska inkluderar följande: Tyska har mer vokal ljud än engelska gör. Dessa är alla uttalade annorlunda, vilket gör det tyska ljudet intressant och komplext att lyssna på. Tyska har ytterligare konsonanter (konsonanter än vokaler), vilket ger den dess särprägel. Tyska använder olika ord när man hänvisar till olika saker än engelska gör. Till exempel använder tyskarna ordet "Senare istället för i morgon" i uttryck som "jag kommer att igår kväll" mot "jag ska till i morgon kväll". Det finns också andra specifika skillnader mellan tyska och engelska som kan få dem att se helt olika ut.

Varför finns det så många roliga tyska ord?

Det finns några skäl. För en har språket utvecklats över tiden, och många tyska ord har ändrats i uttal eller stavning. Dessutom är tyskarna ökända för att komma med kreativa, udda ord som andra kulturer ibland finner svårt att förstå eller uttala korrekt. Här är 10 av våra favorit roliga tyska ord: 1) Speck (spek) -cheese 2) Latsch (latz) - Slouch 3) Klo (kloe) - toalett 4) är schwul - gay 5) Sauerkraut (sauer-kruhkt,) Spätzle (spatz-lez,) och Knödel (k-nuhd-el) - Sauerkraut, pasta med ost och dumplings, respektive 6) Pfefferminztee (pfeffer-mihnz-tay) Glühwein (glue

Varför är tyska så svårt att lära sig?

Tyska är svårt att lära sig eftersom det har många olika ljud och regler än engelska. Tyska har också en mycket exakt skriven grammatik som kan vara ganska skrämmande för nybörjare. Men med lite övning kommer du att kunna förstå och tala tyska som en infödd

Vad är skillnaden mellan tyst och tyst talar?

Skillnaden mellan tyst och tyst talar är att mjukt beskriver hur högt någon talar medan den tyst beskriver handlingen att tala tyst.

Är tyska ett dåligt språk att tala?

Detta är en svår fråga att svara eftersom åsikten varierar så mycket. Vissa människor kan tycka att det är oförskämt och stötande att tala tyska offentligt, medan andra kan finna sitt gutturala ljud spännande. Allt kommer ner till personliga preferenser. Glöm inte att svära på något språk kan vara mycket trevligt när det görs i måtta - precis som med någon annan form av humor. Tänk dig själv varna! Om du bestämmer dig för att experimentera med några tyska svärord, se till att de används sparsamt och lämpligt.

Är det dåligt att säga svärord på tyska?

Att svära på tyska kan vara komplicerat eftersom språket har ett antal olika definitioner för svärord. I allmänhet hänvisar svära på tyska till att använda obscena eller kränkande ord som inte anses artigt språk. Detta kan leda till disciplinära åtgärder om du säger dessa ord offentligt, varför det är viktigt att vara medveten om det sammanhang där de används. Tyska människor använder vanligtvis förbannelse ord endast när de är arga eller frustrerade. Medan vissa kan finna dem avskyvärda, tror de flesta tyskar att förbannelse hjälper till att uttrycka sina känslor på ett mer kraftfullt sätt. Så länge du är medveten om situationen och vet hur ordet kan tolkas, säger ett svärord på tyska borde inte ha några negativa konsekvenser.

Vad är skillnaden mellan tyst och tyst?

tyst är på ett lugnt sätt. Tyst är som adverb och adjektiv. Tyst är som ett verb.quiet är att bli tyst, tyst, still, lugn, lugn.

Använda resurser

CGAA.org Logo

All information som publiceras på denna webbplats tillhandahålls i god tro och för allmänt bruk. Vi kan inte garantera dess fullständighet eller tillförlitlighet så var försiktig. Alla åtgärder du vidtar baserat på den information som finns på CGAA.org är strikt efter eget gottfinnande. CGAA ansvarar inte för eventuella förluster och/eller skador som uppstår vid användning av den information som lämnats.

Företag

OmFAQ

Upphovsrätt © 2022 CGAA.org