Library with lights

Hur säger du tyst i tyska?

Kategori: Hur

Författare: Alvin Mason

Publicerad: 2019-04-21

Visningar: 1326

YouTube svarArrow down

Hur säger du tyst i tyska?

Ordet för tystnad på tyska är fortfarande, vilket uttalas precis som det är på engelska. Det finns några andra ord som kan användas för att beskriva tystnad eller stillhet, såsom leise (uttalas ly-za), ruhig (uttalas roo-hick,) och tyst. Precis som på engelska kan dessa ord användas som adjektiv för att beskriva en person, plats eller sak, eller de kan användas som adverb för att beskriva hur någon beter sig. Du kan till exempel säga "Das Zimmer ist still" (rummet är tyst) eller "Er ist leise gegangen" (Han gick tyst).

När du vill säga att något gör ett ljud kan du använda ordet släpp (uttalas lågt). Till exempel "Der Fernseher ist zu laut" (TV är för högt).

Om du behöver be någon att vara tyst, finns det några olika sätt att göra detta på tyska. Ett alternativ är att använda ordet bitte, vilket är detsamma som att säga snälla på engelska. Du kan till exempel säga "Bitte sei still" (Vänligen var tyst).

Ett annat alternativ är att använda ordet leise, som i meningen "Leise, bitte" (tyst, vänligen).

Om du vill vara mer kraftfull i din begäran kan du använda ordet ruhig, som i meningen "Ruhig jetzt"! (Människan nu!).

Oavsett vilket ord du väljer är det viktigt att komma ihåg att ordet för tyst på tyska är fortfarande. När du vet det här ordet kan du använda det i en mängd olika situationer.

Video svar

Hur säger du tyst på tyska?

Ordet "tyst" på tyska är ruhig. Det uttalas som "roo-heeg" och stavas R-U-H-I-G. Detta ord har några olika betydelser på engelska, men det används oftast för att beskriva en plats som är lugn och fridfull. Det kan också användas för att beskriva en person som är fridfull och mild.

Förutom ruhig finns det några andra ord som kan användas för att beskriva en plats eller en person som är lugn och fridfull. Ett sådant ord är entspannt, som uttalas som "ehn-shpahn-t." Detta ord används ofta för att beskriva en person som är avslappnad och inte stressad. Ett annat ord som kan användas är friedlich, som uttalas som "fri-dleekh". Detta ord används ofta för att beskriva en plats som är lugn, till exempel en park eller en skog.

Hur säger du "tyst snäll" på tyska?

Det tyska ordet för "tyst snäll" är "Bitte leise sein". Detta kan användas i en mängd olika situationer där du behöver be någon att vara tyst. Om du till exempel är i ett bibliotek och någon gör för mycket ljud kan du säga "Bitte leise sein" för att be dem vara tysta.

Om du behöver göra ett meddelande på en offentlig plats kan du också använda "Bitte leise sein" för att berätta för folk att vara tyst så att du kan tala. Detta kan användas i en klassrumsinställning, eller till och med på en fest om du behöver göra ett tillkännagivande.

Det är också viktigt att veta det tyska ordet för "tyst", som är "ruhig". Detta kan användas i situationer där du vill beskriva något som tyst. Till exempel, om du är i en park och det inte finns några människor runt, kan du säga "Es ist so ruhig hier" för att beskriva hur tyst det är.

Att veta hur man säger "tyst" på tyska kan vara till hjälp i olika situationer. Nästa gång du behöver be någon att vara tyst, eller vill beskriva något som tyst, kom ihåg att använda de tyska orden "Bitte leise sein" och "ruhig".

Hur säger du shh på tyska?

Det tyska språket har många olika sätt att säga ”shh”, var och en med en annan mening och kontext. Det vanligaste sättet att säga "shh" är "psst", som kan användas för att få någons uppmärksamhet eller för att berätta för dem att vara tyst. Ett annat vanligt sätt att säga "shh" är "ruhig", vilket betyder "tyst". Detta kan användas när du vill att någon ska vara tyst eller när du vill lugna ner någon. Ruhig kan också användas som ett adjektiv för att beskriva en person eller något som är lugnt. Du kan till exempel säga "der ruhige Fluss" (den lugna floden) eller "die ruhige Stimme" (den lugna rösten).

Om du vill säga "shh" på ett mer kraftfullt sätt, kan du säga "scht!" eller " stilla!". Dessa är båda kommandon som betyder "vara tyst!" och används när någon är för hög eller störande. Till exempel, om någon skriker i ett bibliotek, kan du säga "scht!" för att berätta för dem att vara tyst.

Om du vill berätta för någon att vara tyst på ett mer skonsamt sätt kan du säga "sei leise" eller "sei still". Dessa båda betyder "vara tyst" eller "vara stilla", men används på ett mer skonsamt sätt än "scht!" eller "fortfarande!". Till exempel kan du säga "sei leise, bitte" (vara tyst, vänligen) till någon som pratar för högt på telefonen.

Det finns också några sätt att säga "shh" som används speciellt med barn. Ett sätt att säga "shh" till ett barn är "pssst!", som används för att få sin uppmärksamhet. Ett annat sätt att säga "shh" till ett barn är "sein still!", vilket betyder "vara tyst!" Detta används när ett barn är för högt eller störande.

Oavsett vilket sammanhang du använder det i är "shh" ett mycket viktigt ord på det tyska språket. Det kan vara

Hur säger du "vara tyst" på tyska?

På tyska kan frasen "vara tyst" översättas till "sei ruhig" eller "ruhe bitte aus". "Sei ruhig" är den mer direkta översättningen, och används när man berättar för någon att sluta göra ljud. "Ruhig bitte aus" är ett mer artigt sätt att be någon att vara tyst, och är mer benägna att användas på offentliga platser eller när man tar itu med en främling.

Om du behöver skrika på någon för att få dem att vara tyst, frasen "sei still"! kan användas. Denna fras anses dock vara mycket oförskämd och bör endast användas i situationer där det är absolut nödvändigt.

Hur säger du "håll tyst" på tyska?

På tyska är frasen "håll tyst" "ruhig halten". Denna fras används när någon vill att en annan person ska vara tyst eller sluta göra ljud. Det finns många olika anledningar till att någon kanske vill att en annan person ska vara tyst. Kanske försöker personen koncentrera sig på något och ljudet stör dem. Kanske försöker personen sova och ljudet håller dem vakna. Oavsett anledning kan frasen "ruhig halten" användas för att berätta för någon att vara tyst på tyska.

Hur säger du "tyst ner" på tyska?

När du försöker få någon att tysta ner på tyska, finns det några olika fraser som kan användas. Ett alternativ är att säga "Ruhig, bitte!" vilket betyder "Snälla, snälla!" En annan möjlighet är "Leise, bitte!" vilket betyder "Snälla, snälla!" Ännu ett alternativ är "Still, bitte!" vilket också betyder "Snälla, snälla!"

Alla dessa fraser är artiga och bör få meddelandet över att du vill att personen ska tysta ner. Naturligtvis, beroende på situationen, kanske du vill använda en mer kraftfull fras som "Sei still!" vilket betyder "Var tyst!" eller "Halt dö Klappe!" vilket betyder "Stäng upp!" Dessa fraser är mer benägna att användas med någon som är särskilt hög eller störande och kanske inte svarar på en mer artig begäran.

I allmänhet är det alltid bäst att fela på sidan av artighet när man talar till någon på tyska. Detta gäller även om personen inte talar tyska flytande och kanske inte förstår alla ord du säger. Genom att använda en artig fras för att begära att någon tystnar, är du mer benägna att få det svar du vill ha och undvika eventuella missförstånd.

Hur säger du "tala tyst" på tyska?

När du vill säga "tala tyst" på tyska, finns det några olika sätt att göra det. Ett sätt är att säga "bitte leise sprechen". Detta översätts bokstavligen till "tala tyst". Ett annat sätt att säga att det är "bitte nicht so laut sprechen", vilket betyder "tala inte så högt".

Om du vill vara mer specifik om hur tyst du vill att någon ska tala, kan du säga "bitte sehr leise sprechen", vilket betyder "tala mycket tyst", eller "bitte ganz leise sprechen", vilket betyder "tala ganska tyst".

Naturligtvis är det ibland nödvändigt att tala högt, och i de fallen skulle du använda ordet släpp. Till exempel, om du är över rummet från någon och de inte kan höra dig, kan du säga "bitte lauter sprechen", vilket betyder "tala högre".

Sammantaget finns det en mängd olika sätt att säga "tala tyst" på tyska, beroende på exakt vad du vill kommunicera. Med lite övning kan du välja rätt fras för alla situationer.

Hur säger du "tyst röst" på tyska?

När man översätter "tyst röst" till tyska måste man först överväga det sammanhang där frasen kommer att användas. Till exempel, om någon viskade, kan man säga "flüsternde Stimme". Om någon talade i en mjuk röst, kan man säga "leise Stimme". I allmänhet kan "tyst röst" översättas som "ruhige Stimme".

Det är viktigt att notera att ordet stimme kan betyda både röst och röst. Således måste man vara försiktig med att använda rätt ord i rätt sammanhang. Till exempel skulle "Ich stimme für eine ruhige Stimme" betyda "Jag röstar för en tyst röst".

Sammanfattningsvis kan "tyst röst" översättas som "ruhige Stimme". Det sammanhang där frasen används måste dock beaktas för att säkerställa en korrekt översättning.

Hur säger du hush på tyska?

Det tyska ordet för hush är ruhe. Det uttalas som det engelska ordet roo-huh. Det finns några olika sätt som du kan använda detta ord i en mening. Du kan till exempel säga "Ruhe bitte" (uttalas "roo-huh bi-tuh") för att betyda "Var tyst". Ett annat sätt att använda detta ord är att säga "Gib mir Ruhe"! (uttalas "gib meer roo-huh"!) vilket betyder "Lämna mig ensam"! på ett mer kraftfullt sätt. Slutligen kan du helt enkelt säga ruhig (uttalad roo-heeg) vilket betyder lugn eller lugn.

Relaterade frågor

Vad är meningen med Shh?

för att vara tyst, för att dräpa

Hur uttalar du ch på tyska?

ch uttalas som en katts säd.

Vad är skillnaden mellan SP och sch på tyska?

sch uttalas som shh, medan sp uttalas som shp.

Hur uttalar du Der Schuh och Der Zoo?

Ordet Schuh uttalas som sko. Ordet Zoo uttalas som zho.

Är SHH ett ord?

Ja, det är ett ord.

Vad gör Shh står för i Sonic hedgehog?

Shh står för Sonic hedgehog.

Vad är meningen med SH interj?

Innebörden av SH Interj är "Vänligen var tyst"

Är det ett ord?

Ja, enligt Merriam-Webster.

Hur många olika uttal av ch finns det på tyska?

Två olika uttal.

Hur uttalar du "CH" på tyska?

CH på tyska uttalas som antingen ç eller θ.

Varför används den tyska konsonanten inte på engelska?

Den tyska konsonanten ch används inte på det engelska språket eftersom ljuden inte förekommer naturligt på det engelska språket och för det andra eftersom artikulationen av bokstäverna ch varierar kraftigt beroende på deras position i ordet och ljudet som föregår ch. Många talare av engelska artikulerar felaktigt ljudet som ett k-telefonme, till exempel se ordet chip.

Vad betyder "SCH" och "SP"?

”SCH” och ”SP” står båda för det tyska ordet ”Schrift”. ”

Hur uttalar du sch på tyska?

Ljudet "sch" uttalas precis som det engelska ljudet "sh", som i "dusch. ”

Använda resurser

CGAA.org Logo

All information som publiceras på denna webbplats tillhandahålls i god tro och för allmänt bruk. Vi kan inte garantera dess fullständighet eller tillförlitlighet så var försiktig. Alla åtgärder du vidtar baserat på den information som finns på CGAA.org är strikt efter eget gottfinnande. CGAA ansvarar inte för eventuella förluster och/eller skador som uppstår vid användning av den information som lämnats.

Företag

OmFAQ

Upphovsrätt © 2022 CGAA.org