Library with lights

باستان شناسی و باکتری ها چگونه با هم تفاوت دارند؟?

دسته: چگونه

نویسنده: Maria Rhodes

منتشر 2018-12-17

دیدگاه 1576

باستان شناسی و باکتری ها چگونه با هم تفاوت دارند؟?

Archaea و باکتری ها یک بار در همان پادشاهی گرد هم آمدند، اما اکنون به عنوان دامنه های جداگانه طبقه بندی می شوند. تفاوت اصلی بین archaea و باکتری ها این است که archaea دارای سابقه تکاملی قدیمی تر و طیف متنوعی از زیستگاه ها است.

Archaea ارگانیسم های تک سلولی هستند که از بسیاری جهات شبیه به باکتری هستند. هم archaea و هم باکتری ها بی نظیر، پروکاریوتی و فاقد غشای هسته ای هستند. اما تفاوت های کلیدی زیادی بین این دو گروه وجود دارد.

اول اینکه، آرکیا دارای سابقه تکاملی قدیمی تر است. بر خلاف باکتری ها، که در طول انفجار کامبریان بوجود آمد، تاریخ باستان به روزهای اولیه زندگی روی زمین باز می گردد.

دوم، archaea در زیستگاه خود نسبت به باکتری ها متنوع تر است. در حالی که باکتری ها در تقریباً در تمام محیط های زمین یافت می شوند، archaea اغلب در محیط های شدید مانند چشمه های گرم و دریچه های هیدروترمال یافت می شود.

سوم، archaea نسبت به شرایط سخت نسبت به باکتری ها مقاوم تر است. به عنوان مثال، برخی از archaea می تواند در برابر دمای بالا یا شرایط اسیدی که باکتری را می کشند مقاومت کند.

چهارم، archaea ساختار دیواره سلولی متفاوتی نسبت به باکتری ها دارد. دیواره های سلولی archaea از ماده ای به نام pseudomurein ساخته شده اند، در حالی که دیواره های سلولی باکتری ها از murein ساخته شده اند.

در نهایت، archaea به دو گروه، Euryarchaeota و Crenarchaeota طبقه بندی می شود، در حالی که باکتری ها به سه گروه، Eubacteria، Cyanobacteria و Spirochaetes طبقه بندی می شوند.

چگونه archaea و باکتری ها از نظر دیواره های سلولی متفاوت هستند؟?

دیواره سلولی یک جزء حیاتی از تمام سلول ها، ارائه سفتی و حمایت و همچنین عمل به عنوان یک مانع برای محافظت از سلول از محیط زیست آن است. با این حال، تنوع قابل توجهی در ترکیب دیواره های سلولی بین گروه های مختلف ارگانیسم ها وجود دارد. در این مقاله، دیواره های سلولی archaea و باکتری ها را مقایسه و مقایسه می کنیم و تفاوت های کلیدی بین این دو گروه را مشخص می کنیم.

دیواره سلولی باکتری معمولا از peptidoglycan، پلیمر ساخته شده از زیرمجموعه های شکر و پروتئین تشکیل شده است. این نوع دیواره سلولی قدرت و انعطاف پذیری را فراهم می کند و همچنین به تنظیم عبور مواد داخل و خارج از سلول کمک می کند. در مقابل، archaea به طور معمول دارای دیواره سلولی است که از پروتئین ها، چربی ها یا ترکیبی از این دو ساخته شده است. این نوع دیواره سلولی بسیار کمتر قابل درک است، به این معنی که می تواند سلول را از محیط اطراف خود محافظت کند.

یکی از تفاوت های کلیدی بین archaea و باکتری ها این است که archaea قادر به مقاومت در برابر شرایط شدید است که باکتری ها را می کشد. این تا حدودی به دلیل ترکیب دیواره های سلولی آنها است. به عنوان مثال، دیواره سلولی Thermococcus kodakaraensis، قوسی که در چشمه های گرم زندگی می کند، از پروتئین هایی تشکیل شده است که می تواند دمای دمای تا 100 درجه سانتی گراد را تحمل کند. در مقابل، دیواره سلول Bacillus subtilis، یک باکتری که در خاک زندگی می کند، از peptidoglycan تشکیل شده است که شروع به شکستن در حدود 60 درجه می کند. C.

تفاوت دیگر بین این دو گروه این است که آرکا معمولا کوچک تر از باکتری است. این به این دلیل است که دیوارهای سلولی آنها کمتر قابل نفوذ هستند، به این معنی که آنها می توانند سلول را از محیط اطراف خود محافظت کنند.

در نتیجه، archaea و باکتری ها از نظر دیواره های سلولی متفاوت هستند. Archaea دارای دیوارهای سلولی است که کمتر قابل درک هستند و اغلب از پروتئین تشکیل شده اند که به آنها توانایی مقاومت در برابر شرایط شدید را می دهد. از سوی دیگر، باکتری ها دارای دیوارهای سلولی هستند که از peptidoglycan ساخته شده اند که شروع به شکستن در دمای بالا می کنند. این تفاوت ها احتمالا محیط های مختلفی را منعکس می کنند که در آن این گروه های موجودات زنده زندگی می کنند.

چگونه archaea و باکتری ها از نظر غشای سلولی خود متفاوت هستند؟?

غشای سلولی archaea و باکتری ها از نظر ترکیب و ساختار آنها کاملا متفاوت هستند. تفاوت اصلی در این واقعیت است که archaea دارای یک لایه چربی متشکل از چربی ها با پیوندهای اتر است، در حالی که باکتری ها دارای یک لایه چربی تشکیل شده از چربی با پیوندهای استر هستند. پیوندهای اتر در غشای سلول archaea نسبت به تخریب مقاوم تر هستند و این امر آنها را با درجه بالاتری از ثبات فراهم می کند. علاوه بر این، غشای سلول archaea به دلیل حضور porins بیشتر قابل درک است. Porins پروتئین هایی هستند که منافذ را در غشای سلولی ایجاد می کنند که اجازه عبور مولکول های کوچک را می دهند.

غشای سلولی یک جزء حیاتی از تمام سلول ها است و مسئول بسیاری از توابع مهم مانند حفظ شکل سلول، تنظیم آنچه وارد و رها کردن سلول و تولید انرژی است. غشای سلولی از یک لایه چربی تشکیل شده است، با مولکول های چربی که در یک لایه دو نفره تنظیم شده اند. چربی ها طوری تنظیم شده اند که دم های هیدروفوبیک آنها به داخل، به سمت مرکز دو لایه هدایت می شوند، در حالی که سر های هیدروفیلی آنها به سمت محیط های آب در اطراف سلول هدایت می شوند.

دو لایه چربی با پروتئین ها ترکیب می شود که برای عملکردهای مختلف مهم هستند، مانند ارتباطات سلولی، سیگنال های سلولی و واکنش های آنزیمی. پروتئین های جاسازی شده در غشای سلولی می توانند یا پروتئین های غشایی جدایی ناپذیر باشند که به طور دائمی در دو لایه چربی یا پروتئین های غشایی محیطی تعبیه شده اند که فقط به لایه چربی متصل هستند.

غشای سلولی archaea و باکتری ها از نظر ترکیب و ساختار آنها و همچنین در عملکرد پروتئین های جاسازی شده در آنها متفاوت است. تفاوت اصلی بین دو نوع غشای سلولی نوع چربی است که از آن تشکیل شده اند. Archaea دارای یک لایه چربی متشکل از چربی ها با پیوندهای اتر است، در حالی که باکتری ها دارای یک لایه چربی متشکل از چربی ها با پیوندهای استر هستند.

پیوندهای اتر در غشای سلول archaea نسبت به تخریب مقاوم تر هستند و این امر آنها را با درجه بالاتری از ثبات فراهم می کند. علاوه بر این، غشای سلول archaea به دلیل حضور porins بیشتر قابل درک است. Porins پروتئین هایی هستند که منافذ را در غشای سلولی ایجاد می کنند که اجازه عبور مولکول های کوچک را می دهند.

غشای سلولی archaea و باکتری ها نیز در انواع پروتئین ها متفاوت است

چگونه archaea و باکتری ها از نظر مواد ژنتیکی خود متفاوت هستند؟?

مواد ژنتیکی archaea و باکتری به روش های مختلف متفاوت است. برای یک، مواد ژنتیکی باکتری ها به طور معمول DNA دو رشته ای هستند، در حالی که archaea DNA تک رشته ای است. علاوه بر این، DNA archaea اغلب به کروموزوم های دایره ای سازماندهی می شود، در حالی که DNA باکتریایی اغلب خطی است. در نهایت، DNA archaea معمولا در سیتوپلاسم یافت می شود، در حالی که باکتری ها در منطقه نوکلئووئید یافت می شوند.

این تفاوت ها در مواد ژنتیکی به دلیل تاریخ تکاملی مختلف دو گروه از ارگانیسم ها است. باکتری ها اولین زندگی روی زمین بودند و DNA آن ها از زمانی که برای اولین بار ظاهر شدند، نسبتاً بدون تغییر باقی مانده است. از سوی دیگر، Archaea بعدا تکامل یافته و تغییرات بیشتری در مواد ژنتیکی خود داشته است.

یکی از مهم ترین تفاوت های بین archaea و باکتری ها ساختار سلول آنها است. باکتری ها دیواره سلولی دارند که از peptidoglycan ساخته شده است، در حالی که archaea نیست. دیواره سلولی باکتری منبع اصلی تفاوت بین دو گروه است، زیرا سفتی باکتری ها را فراهم می کند و از آنها در برابر lysis osmotic محافظت می کند. از سوی دیگر، Archaea دیواره سلولی ندارد و بنابراین نسبت به lysisosmotic حساس تر است.

تفاوت دیگر بین این دو گروه در متابولیسم آنهاست. باکتری ها عمدتا هوازی هستند، به این معنی که برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارند. از سوی دیگر، Archaea می تواند یا هوازی یا aaerobic باشد، به این معنی که آنها می توانند بدون اکسیژن زنده بمانند. این تفاوت در متابولیسم به دلیل تاریخچه های مختلف تکاملی دو گروه است. باکتری ها در یک محیط غنی از اکسیژن تکامل یافته اند، در حالی که archaea در یک محیط ضعیف اکسیژن تکامل یافته است.

در نهایت، تفاوت دیگری بین این دو گروه، نادری آنها است. باکتری ها دارای ribosomes هستند که از 30S و 50S زیرمجموعه ساخته شده اند، در حالی که archaea دارای ribosomes است که از 35S و 50 واحد زیرمجموعه ساخته شده است. این تفاوت به دلیل تاریخ های مختلف تکاملی دو گروه است. باکتری ها قبل از archaea تکامل یافته اند و ریبوزوم های آن ها از آن زمان نسبتاً بدون تغییر باقی مانده اند. از سوی دیگر، Archaea تحت تغییراتی در کشمش های خود قرار گرفته است، زیرا آنها تکامل یافته اند.

چگونه archaea و باکتری ها از نظر متابولیسم آنها متفاوت هستند؟?

Archaea و باکتری ها هر دو میکروارگانیسم های تک سلولی هستند. اما در حالی که ممکن است مشابه به نظر برسند، تفاوت های مهمی دارند. یک تفاوت عمده در متابولیسم آنها است.

تمام ارگانیسم ها باید غذا را تجزیه کنند تا مواد مغذی مورد نیاز برای زنده ماندن را دریافت کنند. این فرآیند شکستن غذا، متابولیسم نامیده می شود. متابولیسم می تواند یا هوازی (استفاده از اکسیژن) یا آتروبیک (بدون استفاده از اکسیژن) باشد.

اکثر باکتری ها هوازی هستند، به این معنی که آنها از اکسیژن برای کمک به شکستن غذا استفاده می کنند. باکتری های هوازی در محیط های غنی از اکسیژن مانند خاک یا در آب یافت می شوند. از سوی دیگر، باکتری های آناروبیک در محیط های فقیر اکسیژن مانند روده های حیوانات یافت می شوند.

Archaea منحصر به فرد است که می تواند هم هوازی و هم هوازی باشد. این بدان معنی است که آنها می توانند در طیف گسترده ای از محیط ها زنده بمانند.

یکی از مهمترین تفاوت های بین archaea و باکتری ها در متابولیسم نیتروژن آنها است. نیتروژن در تمام چیزهای زنده یافت می شود، اما برای گیاهان بسیار مهم است. گیاهان از نیتروژن برای ایجاد پروتئین و سایر مولکول ها استفاده می کنند.

باکتری ها قادر به شکستن مولکول های حاوی نیتروژن مانند آمونیاک، به نیتیت و نیترات هستند. این مولکول ها می توانند توسط گیاهان استفاده شوند. از سوی دیگر، Archaea قادر به شکستن مولکول های حاوی نیتروژن نیست.

به نظر می رسد که این تفاوت در متابولیسم یکی از دلایلی است که archaea قادر به زنده ماندن در محیط های شدید مانند چشمه های گرم و خروجی های اعماق دریا است. این محیط ها برای زنده ماندن باکتری ها خیلی گرم یا خیلی سرد هستند.

در حالی که archaea و باکتری ممکن است برخی از تفاوت ها را داشته باشند، آنها نیز به روش های مختلف مشابه هستند. هم archaea و هم باکتری ها میکروارگانیسم های تک سلولی هستند. هر دو می توانند به سرعت تکثیر شوند و می توانند باعث عفونت شوند.

مطالعه باستان شناسی و باکتری برای درک تاریخ زندگی بر روی زمین مهم است. تصور می شود که این میکروارگانیسم ها برخی از اولین شکل های زندگی در سیاره ما باشند.

باستان و باکتری ها به دلایل دیگری مهم هستند: آنها برای چرخه زندگی ضروری هستند. این میکروارگانیسم ها به بازیافت مواد مغذی و تمیز نگه داشتن محیط زیست کمک می کنند.

بدون قوس و باکتری، جهان ما مکان بسیار متفاوتی خواهد بود.

چگونه باستان شناسی و باکتری ها از نظر رشد و بازتولید آنها متفاوت است؟?

تفاوت اصلی بین archaea و باکتری ها این است که archaea دارای نشانگرهای ژنتیکی متمایز است که آنها را از باکتری جدا می کند. به عنوان مثال، archaea فاقد peptidoglycan در دیواره های سلولی خود، از چربی های مرتبط با اتر در غشای سلولی خود استفاده می کند و دارای کشمش های منحصر به فرد است. شاید شناخته شده ترین تفاوت بین دو حوزه پروکاریوتی این است که آرکیا اغلب در زیستگاه هایی یافت می شود که از نظر دما، pH یا شرایط دیگر بسیار شدید هستند.

از نظر رشد و بازتولید، archaea و باکتری ها با چند روش کلیدی متفاوت هستند. اول، archaea قادر به بازتولید یک جنس گرا توسط شکافت دودویی است، در حالی که باکتری ها به طور معمول از طریق شکافت دودویی یا تکه تکه تکه شدن تکثیر می شوند. دوم، archaea می تواند سریع تر از باکتری ها تقسیم شود و برخی از archaea قادر به دو برابر کردن اعداد خود به اندازه ۲۰ دقیقه هستند. در نهایت، archaea نسبت به شرایط شدید، مانند دمای بالا یا سطح بالای تابش، نسبت به باکتری ها، مقاوم تر است. این تفاوت در مقاومت به احتمال زیاد به دلیل دیواره سلولی منحصر به فرد و اجزای غشایی archaea است.

باستان شناسی و باکتری ها چگونه از نظر اکولوژی آنها متفاوت است؟?

تفاوت اصلی بین archaea و باکتری ها در اکولوژی آنها است. Archaea در محیط های شدید مانند چشمه های گرم و خروجی های دریایی عمیق یافت می شود، در حالی که باکتری ها متنوع تر هستند و می توانند در انواع زیستگاه ها یافت شوند. با وجود این تفاوت، هر دو گروه از ارگانیسم ها نقش مهمی در اکوسیستم جهانی ایفا می کنند.

Archaea یک گروه منحصر به فرد از ارگانیسم های تک سلولی است که از هر دو باکتری و eukaryotes متمایز هستند. دیواره های سلولی آنها فاقد شک و تردید هستند و تعدادی از ویژگی های منحصر به فرد دیگر مانند حضور آرکول ها به جای چربی در غشای سلولی خود دارند. Archaea همچنین قادر به مقاومت در برابر شرایط شدید مانند دمای بالا، غلظت نمک بالا و سطح بالای تابش است.

اکثر archaea ها شیمی درمانی هستند، به این معنی که آنها انرژی خود را از واکنش های شیمیایی استخراج می کنند. بسیاری از archaea قادر به اصلاح نیتروژن هستند و برخی حتی قادر به فتوسنتز هستند. Archaea نقش مهمی در چرخه جهانی نیتروژن ایفا می کند و همچنین مسئول برخی از متان موجود در اتمسفر است.

باکتری ها یک گروه بزرگ و متنوع از ارگانیسم های تک سلولی هستند. آنها از آرکایا توسط دیواره های سلولی خود، که حاوی شک و تردید هستند، متمایز می شوند. باکتری ها نیز در محیط زیست خود متنوع تر از archaea هستند. در حالی که برخی از باکتری ها را می توان در محیط های شدید مانند چشمه های گرم یافت، اکثر آنها در زیستگاه های معتدل تر مانند خاک، آب و هوا یافت می شوند.

باکتری ها در درجه اول هگزاتروفیل هستند، به این معنی که آنها انرژی خود را از تجزیه ماده آلی به دست می آورند. با این حال، برخی از باکتری ها قادر به فتوسنتز هستند و برخی حتی می توانند نیتروژن را اصلاح کنند. باکتری ها نقش مهمی در چرخه های جهانی کربن و نیتروژن ایفا می کنند و همچنین مسئول تجزیه ماده آلی هستند.

اگرچه archaea و باکتری ها از نظر اکولوژی خود متفاوت هستند، اما هر دو برای اکوسیستم جهانی ضروری هستند. این دو گروه از ارگانیسم ها نقش مهمی در دوچرخه سواری مواد مغذی و تجزیه ماده آلی ایفا می کنند.

چگونه archaea و باکتری ها از نظر تاریخ تکاملی خود متفاوت هستند؟?

Archaea و باکتری ها هر دو ارگانیسم پروکاریوتی هستند، به این معنی که آنها فاقد یک غشای هسته ای هستند و یک مولکول DNA تک و نامحدود دارند. با این حال، چندین راه کلیدی وجود دارد که در آن این دو گروه متفاوت هستند. یک تفاوت کلیدی در تاریخ تکاملی آنها است. باکتری ها برخی از اولین اشکال شناخته شده زندگی هستند، با شواهدی از وجود آنها قدمت بیش از 3.5 میلیارد سال. از سوی دیگر، به نظر می رسد که آرچییا تازه تر است و اولین شواهدی از وجود آنها در حدود 2.5 میلیارد سال پیش ظاهر شده است.

Archaea و باکتری ها نیز در تنظیمات محیطی خود متفاوت هستند. باکتری ها در طیف گسترده ای از محیط ها، هم طبیعی و هم انسان ساخته شده اند. از سوی دیگر، Archaea عمدتا به محیط های شدید مانند چشمه های گرم یا دستگاه های گوارش حیوانات محدود می شود. به نظر می رسد این تفاوت به طور جزئی به دلیل تاریخ های مختلف تکاملی دو گروه باشد. باکتری ها زمان بیشتری برای سازگاری با محیط های مختلف داشته اند، در حالی که archaea تا حد زیادی به محیط های طاقچه خود محدود شده است.

تاریخ های مختلف تکاملی و ترجیحات زیست محیطی archaea و باکتری ها منجر به دیدگاه های متفاوت در رابطه بین دو گروه شده است. برخی از دانشمندان بر این باورند که باکتری ها به archaea افزایش یافته اند، در حالی که برخی دیگر معتقدند که این دو گروه از اجداد مشترک جدا شده اند. صرف نظر از رابطه دقیق بین دو گروه، روشن است که آنها تاریخ های تکاملی متمایزی دارند.

باستان شناسی و باکتری ها از نظر طبقه بندی آنها چگونه متفاوت است؟?

Archaea و باکتری هر دو عضو دامنه Eukarya هستند، اما در برخی از روش های مهم متفاوت هستند. برای یک، archaea بیشتر مربوط به eukaryotes نسبت به باکتری ها است. این در طبقه بندی آنها منعکس شده است، زیرا archaea به Archaea دامنه تقسیم می شود، در حالی که باکتری ها به باکتری های دامنه تقسیم می شوند.

تفاوت عمده بین این دو دامنه در ساختار سلول آنها است. Archaea دارای سلول هایی است که بیشتر شبیه به سلول های یوکاریوتی هستند، در حالی که باکتری ها سلول هایی دارند که بیشتر شبیه سلول های پروکاریوتی هستند. این تفاوت به دلیل این واقعیت است که archaea دارای یک هسته غشایی است، در حالی که باکتری ها آن را انجام نمی دهند.

Archaea همچنین با توانایی های متابولیک منحصر به فرد خود از باکتری ها متمایز می شود. بسیاری از archaea ها قادر به رشد در محیط های شدید مانند چشمه های گرم و خروجی های عمیق هستند که برای بسیاری از اشکال دیگر زندگی مفید هستند. این به دلیل توانایی آنها برای استفاده از منابع انرژی جایگزین مانند گوگرد برای سوخت متابولیسم آنها است.

به طور کلی، archaea و باکتری ها در طبقه بندی، ساختار سلول و توانایی های متابولیک تفاوت دارند. این تفاوت ها این واقعیت را منعکس می کنند که این دو دامنه متمایز تکاملی هستند.

چگونه archaea و باکتری ها از نظر فیزیولوژی خود متفاوت هستند؟?

باستان و باکتری ها هر دو میکروب تک سلولی هستند، اما به روش های مختلفی متفاوت هستند. یکی از مهمترین تفاوت ها دیواره های سلولی آنها است. باکتری ها یک دیواره سلولی ساخته شده از peptidoglycan دارند، در حالی که archaea دارای یک دیواره سلولی ساخته شده از پروتئین است. این تفاوت در ترکیب دیواره سلولی باعث می شود که آرکا نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم تر باشد.

تفاوت دیگر بین این دو گروه از میکروب ها متابولیسم آنها است. Archaea در متابولیسم آنها متنوع تر از باکتری است. آنها می توانند از طیف گسترده ای از زمینه های انرژی استفاده کنند و حتی می توانند در محیط های شدید رشد کنند.

از نظر فیزیولوژیکی، archaea بیشتر شبیه eukaryotes نسبت به باکتری ها است. DNA آنها به کروموزوم ها سازماندهی شده و دارای اندام های جداگانه ای هستند. اما آنها فاقد هسته هستند.

به طور کلی، archaea و باکتری ها به روش های مختلفی متفاوت هستند. دیواره های سلولی، متابولیسم و فیزیولوژی آنها را از یکدیگر جدا می کنند.

سوالات مرتبط

تفاوت بین قوس و ساختار سلول های باکتری چیست؟?

Archaea و باکتری ها دارای ساختار سلولی یکسان هستند، اما archaea در این واقعیت متفاوت است که دیواره سلولی آنها حاوی peptidoglycan نیست. علاوه بر این، archaea فاقد غشای پلاسما است، از Flagella برای locomotion استفاده می کند و ساختارهای کروموزوم متفاوتی دارد.

Archaebacteria چیست؟?

Archaebacteria میکروب های تک سلولی هستند که سلول های یوکاریوتی را پیش بینی می کنند. بر خلاف eukaryotes، archaebacteria فاقد یک هسته سلولی است و بیشتر مواد ژنتیکی آنها در پلاسمید ها موجود است. Archaebacteria در ابتدا به نام archaea نامگذاری شد، زیرا آنها مانند باکتری به نظر می رسیدند، اما طبقه بندی آنها منسوخ شده است. در واقع، آنها باید در یک پادشاهی جداگانه به نام Archaebacteria طبقه بندی شوند.

چگونه باکتری ها و archaea تکثیر می شوند؟?

باکتری های تولید شده توسط تشکیل spores در حالی که archaea به طور جنسی توسط جوانه زدن، تکه تکه تکه شدن و شکافت باینری تکثیر می شود.

چگونه Archaea با باکتری ها و archaea متفاوت است؟?

Archaea با باکتری های موجود در آن archaea در حالی که باکتری ها انجام می دهند متفاوت است. علاوه بر این، archaea از Flagella برای شنا استفاده می کند در حالی که باکتری ها از دیواره های سلول های باکتریایی و peptidoglycan برای سوخت استفاده می کنند. در نهایت، archaea یک دیواره سلولی شامل peptidoglycan ندارد، بلکه حاوی چربی های مرتبط با اتر است.

ویژگی های غشای باستان چیست؟?

غشای باستان دارای ترکیب گلیسیرول- اتر و ساختارهای مو مانند روی سطح سلول است.

آیا باکتری ها و archaea اندام های سلولی دارند؟?

نه، باکتری ها و archaea اندام های غشایی مانند میتوکندری، کلوپلاستی، reticulum Endoplasmic (ER)، و دستگاه Golgi ندارند. با این حال، آنها دیواره های سلولی، غشای سلولی، سیتوپلاسم، ribosomes، Flagella و pili دارند.

سلول archaeal چیست؟?

سلول های باستان، که به عنوان archaea نیز شناخته می شوند، نوعی ارگانیسم تک سلولی هستند که با هر دو باکتری و سلول های یوکاریوتی متفاوت است. بر خلاف سایر انواع سلول ها، سلول های باستان فاقد غشای سلولی هستند. این ارگانیسم های کوچک در محیط های شدید مانند چشمه های گرم، باتلاق نمک و مخازن روغن زندگی می کنند. سلول های باستان منحصر به فرد هستند زیرا آنها قادر به تبدیل نور به انرژی و استفاده از این انرژی برای انجام توابع مهم در محیط هستند.

آرکیا کجا زندگی می کند؟?

هیچ جایی نزدیک به بسیاری از archaea ها در محیط زیست به عنوان باکتری زندگی نمی کنند، اما در همه جا باکتری وجود دارد. محیط های شدید مانند چشمه های گرم و خروجی های دریایی عمیق به ویژه تعداد بالایی از archaea دارند.

چرا archaea برای زنده ماندن در محیط های شدید مناسب تر است؟?

هیچ پاسخ واحدی به این سوال وجود ندارد، زیرا محیط بهینه برای آرکی ممکن است بسته به گونه های خاص متفاوت باشد. با این حال، برخی از دلایل بالقوه که چرا archaea برای زندگی در محیط های شدید مناسب تر است عبارتند از شیمی غشای پایدار و این واقعیت که آنها می توانند از منابع انرژی جایگزین (مانند نور خورشید یا فتوسنتز) برای سوخت رشد خود استفاده کنند.

آیا استخوان ها یا اندام ها هستند؟?

Archaea اندام ها هستند، اما همه اندام ها باستان نیستند.

آیا archaebacteria باعث بیماری می شود؟?

Archaea ممکن است در ایجاد برخی بیماری ها در انسان، حیوانات و گیاهان نقش داشته باشد. به عنوان مثال، انکوبی هانی ها یک قوس است که می تواند باعث سقط جنین در زنان باردار شود. با این حال، اکثر آرکایا باعث بیماری در انسان یا ارگانیسم های دیگر نمی شود.

چرا باستان شناسی به عنوان باکتری طبقه بندی می شود؟?

بسیاری از ویژگی های archaebacteria شبیه به باکتری هایی است که در زیر میکروسکوپ مشاهده می شوند. به عنوان مثال، هر دو ارگانیسم از آنزیم ها استفاده می کنند و دیواره سلولی دارند. همچنین، هر دو گروه برای انرژی به جای فتوسنتز (ویژگی دیگری که باکتری ها را از archaebacteria متمایز می کند) در سال 2007، یک مطالعه منتشر شد که نشان داد که آر آر آروباکتری از گونه های باکتریایی باستان تکامل یافته و شباهت های زیادی با باکتری های امروزی دارد.

طبقه بندی archaea چیست؟?

طبقه بندی archaea هنوز مرتب شده است، اما به طور کلی به نظر می رسد که آنها دامنه متفاوتی از زندگی از باکتری ها و eukaryotes هستند. Archaea به چندین فیلا تقسیم می شود که در متابولیسم و اندازه ژنوم آنها متفاوت است.

سلول های باستان چیست؟?

سلول های باستان موجودات تک سلولی هستند که دارای خواص منحصر به فرد هستند که آنها را از سلول های باکتری و یوکاریوتی جدا می کنند. سلول های باستان فاقد دیواره سلولی هستند که آنها را انعطاف پذیر تر و انعطاف پذیر تر از باکتری ها یا سلول های یوکاریوتی می کند. علاوه بر این، سلول های باستانی انرژی خود را از طریق فرایندهای تخمیر تولید می کنند که آنها را از انواع دیگر سلول ها متمایز می کند.

منابع استفاده شده

CGAA.org Logo

تمام اطلاعات منتشر شده در این وب سایت در ایمان خوب و فقط برای استفاده عمومی ارائه شده است. ما نمی توانیم کامل بودن یا قابلیت اطمینان آن را تضمین کنیم، بنابراین لطفا از احتیاط استفاده کنید. هر عملی که بر اساس اطلاعات موجود در CGAA.org انجام می دهید، به شدت در اختیار شماست. CGAA مسئول هر گونه زیان و / یا خسارت ناشی از استفاده از اطلاعات ارائه شده نخواهد بود.

حق © 2022 CGAA.org