Library with lights

Hoe schrijf je 13/3 als een gemengd nummer?

Categorie: Hoe

Author: Lenora Dixon

Gepubliceerd: 2021-12-26

Views: 1723

YouTube antwoordenArrow down

Hoe schrijf je 13/3 als een gemengd nummer?

Om 13/3 te schrijven als een gemengd nummer, moeten we eerst de grootste gemeenschappelijke factor van 13 en 3 vinden. De grootste gemeenschappelijke factor van 13 en 3 is 1. Daarom kan 13/3 geschreven worden als een gemengd nummer als volgt: 1/3.

Video antwoorden

Wat is de beste manier om 13/3 te schrijven als een gemengd nummer?

Om 13/3 te schrijven als een gemengd nummer, kan men deze stappen volgen: Ten eerste, verdeel 13 tegen 3 om de quoten te vinden, wat vier is. Ten tweede, schrijf vier als het hele deel van het gemengde nummer. Eindelijk, om de rest te vinden, vermenigvuldigen drie keer vier om 12 te krijgen, en dan 12 van 13 in te trekken. De rest is 1. Dit wordt het fractieve deel van het gemengde nummer, en is als 1/3 geschreven. De gemengde nummervorm van 13/3 is 4 1/3.

Hoe vereenvoudig je 13/3 tot een gemengd nummer?

Als je een heel nummer verdeelt door een fractie, kun je het divisieprobleem vereenvoudigen door het vinden van de fractie en dan vermenigvuldigen dat door het hele nummer. Het verwijten van een fractie is het omgekeerde van de breuk, of de breuk is ondersteboven. De reciprocal van 3/13 is 13/3. Dan zou je 13/3 vermenigvuldigen om het antwoord te krijgen, wat 169/39 of 4/39 zou zijn.

Hoe verander je 13/3 tot een gemengd nummer?

Om 13/3 tot een gemengd nummer te bekeren, de numerator verdelen door de denominator (3) Dit geeft je het antwoord van vier met een rest van 1. Dit betekent dat 13/3 gelijk is aan 4 1/3.

Wat is het proces om 13/3 te schrijven als een gemengd nummer?

Het proces voor het schrijven van 13/3 als een gemengd nummer is om eerst de beste divisor van de numerator en denominator te vinden. In dit geval is de grootste divisor 1. Verdeel de numerator door de grootste divisor om de nieuwe numerator te krijgen. In dit geval is de nieuwe numerator 13. Verdeel eindelijk de denominator door de grootste divisor om de nieuwe denominator te krijgen. In dit geval is de nieuwe denominator drie. Het gemengde nummer is dan 4 1/3.

Hoe verander je 13/3 in een gemengd nummer?

Eerst moet je begrijpen wat een gemengd nummer is. Een gemengd nummer is een heel nummer plus een fractie. In dit geval beginnen we met een gemengd nummer, 13/3. Dit betekent dat we een heel nummer hebben, 13, en een fractie, 3/13. Om een gemengd nummer te veranderen in een improper fractie, moeten we het hele nummer vermenigvuldigen door de denominator van de fractie, en de numerator van de fractie toevoegen. Dus in dit geval zouden we 13 bij 3 vermenigvuldigen en er 13 aan toevoegen. Dit zou ons een ongepaste fractie van 39/3 geven. Om een ongepaste fractie te veranderen in een gemengd nummer, moeten we de numerator verdelen door de denominator. Dus in dit geval zouden we 39 verdelen met 3. Dit zou ons een gemengd nummer van 13 1/3 geven.

Is er meer dan een manier om 13/3 te schrijven als een gemengd nummer?

Er is meer dan een manier om 13/3 te schrijven als een gemengd nummer. Een manier om het te schrijven is als 4 1/3. Een andere manier om het te schrijven is als 3/4.

Wat zijn tips voor het schrijven van 13/3 als een gemengd nummer?

Er zijn verschillende manieren waarop je 13/3 kunt schrijven als een gemengd nummer. De ene manier is om de 13 over 3 te zetten: 13/3. Echter, als je meer expliciet wilt zijn, kun je het schrijven als een gemengd nummer als dit: 1 3/3. Dit is als "één en drie derde" of "een punt drie". Een andere manier om 13/3 te schrijven als een gemengd nummer is om improper fracties te gebruiken. Een onjuiste breuk is een fractie waar de numerator groter is dan de denominator (bottom nummer) Om een ongepaste fractie te veranderen aan een gemengd nummer, verdeel je de numerator door de denominator en schrijf de rest als de kernbom van een nieuwe fractie met dezelfde denominator. Voor 13/3 verdeel je 13 tegen 3 om vier te krijgen met een rest van 1. Je zou dit dan schrijven als een gemengd nummer: 4 1/3. Dit wordt gelezen als vier en een derde. Eindelijk kun je gemengde nummers gebruiken om je te helpen met vermenigvuldig fracties. Als je gemengde nummers vermenigvuldigt, beker je elk gemengd nummer naar een onjuiste fractie. Dan vermenigvuldig je de twee fracties zoals je zou doen. Voor 13/3, zou je 3/3 tot 4/3 en 4/3 omzetten tot 13/3. Je zou dan 4/3 keer 13/3 vermenigvuldigen om 52/9 te krijgen. Dit kan herschreven worden als een gemengd nummer: 5/9. Als je 13/3 schrijft als een gemengd nummer, zijn er verschillende manieren om het te doen. Je kunt gewoon de 13 over 3 zetten, het schrijven als een gemengd nummer als 1/3, of improper fracties gebruiken om 4 1/3 te krijgen. Je kunt ook gemengde nummers gebruiken om je meerdere fracties te helpen, wat je een resultaat van 5/9 geeft.

Hoe schrijf je 13/3 als een gemengd nummer in laagste termen?

Om 13/3 te schrijven als een gemengd nummer in lage termen, moeten we eerst de beste divisor vinden van 13 en 3. De GCD van 13 en 3 is 1. Daarom is 13/3 al in laagste termen en kunnen we het schrijven als een gemengd nummer als volgt: 4 1/3.

Vertaling:

Wat is 133 als een gemengd nummer?

133 is gelijk aan 4 1 3.

Hoe verander je 5/3 naar een gemengd nummer?

Om 5/3 te bekeren tot een gemengd nummer, de numerator verdelen door de denominator (3) De quotient zal 1 zijn, en de rest zal 2 zijn.

Hoe verwerk je 3 van de 12?

Je kunt 3 van de 12 bedrijven met de traditionele lange divisie methode. Om dit te doen, moet je vier tegen 1 verdelen. Je plaatst dan het cijfer in het quotent bovenop het divisie symbool en vermenigvuldigt de nieuwste cijfer (4) door de divisor 1. Ten slotte, trek vier van vier.

Hoe vermenigvuldige getallen?

Om de gemengde nummers te vermenigvuldigen om de gemengde cijfers te bekeren en de algebraische formule te gebruiken voor vermenigvulling van fracties, a/b / / bd.

Wat is 133 als een gemengd nummer in eenvoudigste vorm?

13 als een gemengd nummer in eenvoudigste vorm is equivalent tot 41.

Wat is 23/3 als een gemengd nummer?

23/3 is gelijk aan 3.

Wat is 133 als een improper fractie?

133 is gelijk aan 41

Wat is 53 als een gemengd nummer in eenvoudigste vorm?

Dit is 53 als een gemengd nummer in simpele vorm, wat equivalent is tot 1 2.

Hoe moet je 235 omzetten naar een gemengd nummer?

Om 235 tot een gemengd nummer te bekeren, de numerator verdelen door de denominator (5) Dit resulteert in een antwoord van 6,5.

Hoe een fractie omzetten naar een gemengd nummer?

De makkelijkste manier om een fractie te veranderen aan een gemengd nummer is om lange divisie te gebruiken. Om de fractie 1/4 te veranderen in een gemengd nummer, verdeel de numerator door de denominator: Quality over Quantity (QoQ) Releases Vertaling: De quotient is 1 en de rest is 4. Om de fractie 3/8 te veranderen in een gemengd nummer, verdeel 3/8 door de denominator: _ De quotient is 1 en de rest is 7.

Hoe beïnvloed je een trinomial met drie termen?

Begin met de GCF. Dit zal altijd je eerste stap zijn als je een uitdrukking voert. 2x + 6x, 8 als je eindigt met een kracht van X groter dan twee na het uitbuiten van de GCF, ga dan naar een andere stap. In dit voorbeeld, zouden we verder gaan met de volgende stap, want 3x2.

Hoe verwerk je wiskunde?

Door mentaal de voorwaarden te verzamelen en de groep te breken in zijn individuele delen, kun je uitzoeken wat normaal is voor elke term. In wiskunde terminologie heet dit proces factoring.

Wat is een 3 factor 3-level ontwerp?

Een drie factor 3-level ontwerp is een soort experiment dat bestaat uit drie factoren, elk op drie niveaus.

Hoe verwerk je A3 + B3?

Factoratie van A3 + B3 is (a3)/2.

Wat is 133 als een gemengd nummer in eenvoudigste vorm?

133 is equivalent tot 41 als een gemengd nummer in zijn eenvoudigste vorm.

Hoe verander je 5/3 naar een gemengd nummer?

Om 5/3 te bekeren tot een gemengd nummer, verdeel 5 bij 3 om de quotient 1 te krijgen en dan de rest van dit quotiënteren om het gemengde nummer te krijgen: 1, 3 = = = 02

Welke fractie is equivalent voor 3-1 4 als een gemengd nummer?

3/13 is equivalent aan 1/4 als een gemengd nummer.

Hoe verander je een fractie aan een gemengd nummer?

Om een fractie te bekeren naar een gemengd nummer, de tactiek verdelen door de denominator.

Hoe om een gemengd nummer te vereenvoudigen aan de eenvoudigste vorm?

Om een gemengd nummer te vereenvoudigen aan de eenvoudigste vorm, verminderen we de fractie en niet het hele nummer. Improper fracties en gemengde breuken zijn onveranderlijk. We kunnen ze allebei gebruiken om dezelfde hoeveelheid te laten zien.

Gebruikte Resources

CGAA.org Logo

Alle informatie op deze website wordt gepubliceerd in goed vertrouwen en alleen voor algemene gebruik. We kunnen de volledigheid of betrouwbaarheid niet garanderen, dus gebruik voorzichtigheid. Elke actie die je opneemt gebaseerd op de informatie die je vond op CGAorg is strikt bij je discretie. CGAA zal niet aansprakelijk zijn voor verlies en/of schadevergoeding met het gebruik van de informatie.

Company

OverFAQ

Begrepen © 2022 CGAA.org